Urban Mobility & Environment

Het cluster UME heeft dieptekennis op het gebied van fysieke, economische en beleidsmatige aspecten van de wereld waarin wij leven, wonen en werken. Op basis van wiskundige modellen en data, maar ook op basis van expertise van waarde creatie, economie, strategie en beleid, genereert het cluster beslisinformatie (strategisch, tactisch, operationeel en in real-time) voor complexe processen en transities op het gebied van ruimte, milieu, mobiliteit, zorg, water en energie. Hiermee verbetert het cluster de bereikbaarheid, concurrentiekracht en leefbaarheid van stedelijke regio’s in Nederland en internationaal.

Daarnaast verricht het cluster strategische studies voor het verkennen en agenderen van opkomende technologieën in de volle breedte van de TNO thema’s. Hiermee ondersteunt het cluster overheden en bedrijven in hun strategische koers en de implementatie van innovaties in de praktijk.

Onze expertisegroepen

Concrete vraagstukken waar we innovatieve oplossingen voor realiseren:

  • Cooperative, collaborative en autonomous driving
  • Ontwikkelen van een real-time city dashboard rondom mobiliteit en milieu.
  • Geavanceerde economische modellen van effecten van innovatie
  • Next Generation geïntegreerde monitoring en sensorsystemen voor het milieu

Onze belangrijkste partners: RIVM, Deltares, TU Delft, Universiteit Utrecht, Arcadis, ECN, Universiteit Berlijn

Onze faciliteiten

  • Utrecht Castel: gezamenlijk lab van de expertisegroep EMSA van TNO met Deltares en de Universiteit Utrecht

Graag vertel ik u meer over onze activiteiten en hoe wij bedrijven en overheden in binnen- en buitenland helpen innovatieve oplossingen te realiseren voor milieu en mobiliteit. Bel of mail mij.

Earth, Life & Social Sciences

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.