Cyber Security & Robustness

Overheid en bedrijfsleven worden steeds afhankelijker van informatie- en communicatietechnologie. Incidenten en uitval van netwerken kunnen een grote impact hebben op het functioneren van de maatschappij. Waardeketens zijn afhankelijk van complexe netwerken. Kennis van die complexiteit en inzicht in de risico's die daarmee samenhangen worden daarom steeds belangrijker.

De maatschappij is steeds meer afhankelijk van betrouwbare informatiesystemen

Wij ondersteunen onze klanten bij het inrichten en het beheren van security en business continuity op basis van een systematische aanpak en weloverwogen keuzes. Ons aandachtsgebied strekt zich uit van de harde techniek tot aan beleid en standaardisatie. Met ons onderzoek dragen wij bij aan het verbeteren van de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid in informatiesystemen of telecommunicatienetwerken. Voor overheid en bedrijfsleven voeren wij onderzoeksprojecten en advieswerk uit, en kunnen we helpen bij het ontwikkelen van beleid. Met diverse universiteiten en onderzoeksgroepen werken wij samen, onder meer in EU projecten.

 

Onze expertise

De kennis van onze afdeling strekt zich onder meer uit over de volgende onderwerpen:

 • chipcard security
 • privacy
 • cryptografie en versleuteling
 • public key infrastructure (PKI)
 • security architecturen
 • internationale security en continuity normen/standaarden (ISO27000/BS25999)
 • fraudedetectie
 • risicoanalyse methoden
 • security aspecten van protocollen
 • key management
 • risico management
 • legal interception
 • cybercrime
 • identity- en access management (IAM)
 • access control methoden

Daarnaast onderhoudt de afdeling nauwe banden met universiteiten en onderzoeksgroepen, onder meer door de samenwerking in projecten en deelname aan standaardisatiefora. Voorbeelden hiervan zijn de deelname in het Sentinels programma, het IIP Veilig verbonden, het Privacy & Identity Lab in Groningen, of de deelname aan EU FP7 projecten. Verder beschikt de afdeling in Delft over een PKI lab.

Toepassingen en impact

Voorbeelden van projecten van de afdeling ICT Security zijn:

 • Ondersteuning van KPN bij het ontwerp en de implementatie van een corporate security framework op basis van ISO27000;
 • Uitvoering van een security analyse op de OV chipcard voor Trans Link Systems. Na publiciteit rond de Mifare Classic hack heeft TNO in opdracht van TLS advies uitgebracht over aanpak en te nemen maatregelen;
 • Review beveiliging Slimme energiemeter. In dit project heeft TNO de door Netbeheer Nederland opgestelde beveiligingsrichtlijnen/gedragscode voor de slimme meter beoordeeld;
 • Benchmark telecom operators. In opdracht van ETIS (Europese brancheorganisatie van telecom operators) voert TNO een jaarlijkse security benchmark uit van de aangesloten leden;
 • Voor het Ministerie van Defensie voeren we een strategisch onderzoeksprogramma uit gericht op de ontwikkeling van toekomstige informatiebeveiligingsarchitecturen;
 • Regelmatig voeren wij voor overheidsinstellingen (ICTU, Agentschap.nl, CBS) risicoanalyses of security assessments uit.
Kennis

Vitale ICT-infrastructuren

ICT infrastructuren zijn continu in ontwikkeling. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden toegepast, de wensen van gebruikers veranderen, evenals de omstandigheden waaronder deze infrastructuren worden... Lees verder
Thema

Defensie en veiligheid: ‘Wij zetten onze kennis en technologie in voor veiligheid’

Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Voor Henk Geveke, managing director Defensie & Veiligheid is het belangrijk om partijen te ondersteunen die deze... Lees verder
Ons werk

CPSI

Changing Perceptions of Security and Interventions Lees verder
Ons werk

SPIRIT

Safety and Protection of built Infrastructure to Resist Integral Threats Lees verder
Nieuws

TNO’er krijgt internationale prijs voor bijdrage aan betrouwbaarheid en optimalisatie van telecom-netwerken

14 september 2017
Op 7 september jl. heeft TNO’er Hans van den Berg de Arne Jensen Lifetime Achievement Award ontvangen. Lees verder
Nieuws

Informatiedeling verhoogt veiligheid en efficiëntie kegelschepen

30 augustus 2016
Waar bevinden binnenvaartschepen met olieproducten zich? Als de partijen in de logistieke keten van de zogeheten kegelschepen die vraag op elk moment nauwkeurig kunnen beantwoorden, kan dat leiden tot... Lees verder

Technical Sciences

Dr. ir. Paul de Jager

Contact

Dr. ir. Paul de Jager

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.