Distributed Sensor Systems

Geïntegreerde systemen vormt de schakel tussen sensor onderzoek en sensortoepassing. De nadruk ligt daarbij op gedistribueerde waarnemingssystemen voor hoogwaardige omgevingsbeeldopbouw. Onderscheidende kenmerken zijn de gedegen domeinkennis van heterogene sensorsystemen, de grote expertise op het gebied van processing en architecturen, en de goede relatie met onze klanten.

Integrated systems ontwikkelt innovatieve technologie tot een niveau dat direct toepasbaar is voor onze klanten en stakeholders. Ons portfolio reikt van innovatief concept tot operationeel systeem. Wij kunnen subsystemen en modules integreren, innovatieve architecturen ontwikkelen en complete operationele systemen ontwerpen en bouwen die klaar zijn om in serie te worden gebouwd.

Tijdkritische omgevingsbeeldopbouw

Binnen tijdkritische omgevingsbeeldopbouw zijn wij in staat om gedistribueerde intelligente sensorsystemen te ontwerpen en ontwikkelen waarmee omgevingsbeeldopbouw mogelijk is onder tijdkritische omstandigheden. Van diverse heterogene gedistribueerde sensoren en andere bronnen kunnen wij data en informatie fuseren, waarbij we zeker stellen dat de juiste informatie op het juiste moment en de juiste plaats beschikbaar is. Onze multidisciplinaire aanpak omvat technologieën als sensor fusie, sensor netwerken, multi-agent systemen, cognitieve systemen en mens-machine interactie.

Systeem ontwerp

Binnen systeem ontwerp onderzoeken en ontwerpen wij innovatieve architecturen op basis van de modernste technologieën en componenten. Deze architecturen worden getoetst aan operationele toepassingscenario's. Ons specialisme is het omzetten van theoretische concepten in algoritmen die een efficiënte en robuuste implementatie mogelijk maken. Wij zijn in staat om de algoritmen te implementeren met minimale inzet van processing en geheugen capaciteit. Toepassingen worden gekarakteriseerd door de noodzaak om grote hoeveelheden data met een hoge datarate te processen. Speciale aandacht gaat uit naar de implementatie op heterogene Multi-core platformen. Met onze expertise zijn wij in staat om een steeds grotere rol te spelen in de internationale arena van Software Defined Radio. Wij hebben een diepgaand inzicht in de toegepaste architectuurconcepten en dragen actief bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van SDR platformen en bijbehorende interfaces.

Ons werk

SeaBILLA

Sea Border Surveillance Lees verder

Technical Sciences

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.