Solid & Fluid Mechanics

Wij zijn actief met innovaties op het gebied van betrouwbare, betaalbare gebouwen, constructies, transportvoertuigen en (proces-) installaties, gebaseerd op duurzame grondstoffen en een minimaal energiegebruik. Dit op basis van onze expertise van (vloeistof-)mechanica, civiele technologie, procestechnologie en meet- en regeltechniek. Zo werken we aan de efficiëntie en betrouwbaarheid van complexe constructies en infrastructuur. Denk hierbij aan het water- en wegennetwerk en het gasnetwerk, maar ook aan schepen, compressoren en windmolens op zee. Ook werken wij aan efficiënter energiegebruik en het verminderen van uitstoot van voertuigen en nieuwe intelligente vervoersconcepten, zoals coöperatief rijden. Tot slot ligt onze focus op gebouwen en industriële procesinstallaties om deze energie efficiënt en duurzaam te maken.

Onze expertisegroepen

We werken aan innovatieve doorbraken om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Concreet gaat het om het wegnemen van technische obstakels voor het gebruik van duurzame energiebronnen en hernieuwbare grondstoffen. Maar ook het toepassen van slimme meet- en regeltechniek om bestaande systemen te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van intelligente vervoerssystemen.

Onze belangrijkste partners zijn:  TU Delft, TU Eindhoven, ECN, CEN, EURO/NCAP, Rijkswaterstaat, ministerie van Defensie, Shell, Statoil en DAF.

Onze faciliteiten

  • Process & Energy Lab (Process Technology, Multiphase Flow Rigs)
  • MEC Building Lab (Building Materials, Climate Controlled Rooms)
  • SD Lab (Shock & Vibration Testing)
  • VeHIL (Active Vehicle Safety System Testing)
  • A270 (Cooperative Driving Field Lab)
  • Powertrains Test Center (Motor Test Cells, Altitude/Climate Room)

Graag vertel ik u meer over onze activiteiten en hoe wij bedrijven en overheden in binnen- en buitenland helpen innovatieve oplossingen te realiseren voor betrouwbare en duurzame infrastructuren. Bel of mail mij.

Technical Sciences

Ir. Marinke Wijngaard

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.