Nanocomposiet coating

In de literatuur is al meerdere keren voorgesteld om aan een coating een gelaagde anorganische vulstof, zoals klei, toe te voegen. De moeilijkheid is hier echter dat samenstellingen voor coatings gewoonlijk zijn gebaseerd op polymere systemen in een verdunningsmiddel. Deze polymere systemen hebben vaak een hydrofoob karakter, terwijl het vulmiddel een meer hydrofiel karakter heeft. Dit maakt dat de twee componenten intrinsiek niet mengbaar zijn.

Het doel van de uitvinding is te voorzien in een coatingsamenstelling bestaande uit een gelaagde functionele anorganische vulstof, een polymere matrix en een verdunningsmiddel. Een speciaal kenmerk van de uitvinding is dat de samenstelling na het aanbrengen wordt uitgehard, waardoor een coating met zeer goede eigenschappen, met vooral uitstekende barrière-eigenschappen, wordt gevormd. Een ander kenmerk is dat de vulstof op homogene wijze door de samenstelling wordt gedispergeerd.

Toepassingen

De samenstelling is geschikt voor het aanbrengen van coatings op allerlei soorten substraten. Voorbeelden van materialen die als basis voor het substraat kunnen dienen zijn: hout, metaal, kunststof, glas en textiel.

Technische samenvatting

Het doel kan worden bereikt door de gelaagde, anorganische vulstof te onderwerpen aan ionenwisseling met een modificator, alvorens de vulstof op te nemen in een samenstelling voor een coating, waarbij de modificator tenminste twee ionische groepen bevat die door tenminste vier atomen van elkaar worden gescheiden.

License - Intellectual Property

WO0104050
Nanocomposite coatings

License - Stage of Development

proof-of-concept

License - Proposal

licensing opportunity and research collaboration

License - TNO reference number

IP2009024
Licentieaanbod

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.