Proces voor de productie van biogas

Hernieuwbaarheid wordt steeds belangrijker, ook – of juist – met betrekking tot brandstoffen. Zo kan met biomassa – een hernieuwbaar startmateriaal – biogas geproduceerd worden door middel van bioconversie. Met biogas wordt hier bedoeld methaan, al dan niet vermengd met kooldioxide. Duurzame productie van biogas is mogelijk door het anaeroob vergisten van biomassa. Probleem daarbij was tot nu toe dat de biomassa houtvrij moest zijn, omdat lignine en lignocellulose onder anaerobe condities stabiel blijven en niet omgezet worden.

TNO heeft een proces ontwikkeld waarmee ook houthoudende biomassa omgezet kan worden in biogas. Het proces werkt zo dat de cellulose en de hemicellulose in de houtvezels eerst geschikt gemaakt worden voor bioconversie.

Toepassingen

Tweede-generatie biogasproductie: als startmateriaal kan elke houtvezelhoudende biomassa gebruikt worden, inclusief allerlei landbouwafval. Denk aan maïsstro, tarwestro, rijstestro, zaadhulzen, suikerrietafval en bagasse, notendoppen, koeien-, varkens- en kippenmest. En verder: houtafval zoals stukken hout, boombast, zaagsel, kapafval en papierproductie-afval, oud papier, tuinafval en energiegewassen.

Technische samenvatting

Door deze uitvinding van TNO wordt de lignocellulose ontsloten en gesplitst in het wél toegankelijke cellulose en hemicellulose. Deze stoffen kunnen in een anaerobe biologische vergister verder gehydrolyseerd worden en omgezet in biogas. Aparte hydrolyse middels een zuur- of hittebehandeling is niet nodig. Die vindt immers plaats tijdens de vergisting. Vergeleken met de huidige stand der techniek levert dit aanzienlijk meer biogas en minder waardeloos, onconverteerbaar restproduct op.

License - Intellectual Property

EP2079843
Process for the production of biogas

License - Stage of Development

proof-of-principle

License - Proposal

licensing opportunity and research collaboration

License - TNO reference number

IP2009050

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.