Uitlaatgasrecirculatiesysteem voor verbrandingsmotor

Uitlaatgasrecirculatie (EGR) is een bekende techniek om de NOx-emissie van verbrandingsmotoren te verminderen. Bij EGR wordt een deel van de uitlaatgassen teruggevoerd naar de inlaat van de motor. Een probleem bij uitlaatgasrecirculatie is de dosering van de hoeveelheid uitlaatgas in het inlaatkanaal. Dit bepaalt de emissie van de inwendige verbrandingsmotor. Om de NOx-uitstoot te beperken, moet voldoende uitlaatgas worden gerecirculeerd. Anderzijds beïnvloedt een te grote toevoeging het vermogen van de inwendige verbrandingsmotor op een nadelige wijze indien dit ten koste gaat van de hoeveelheid lucht. Bij overmatige EGR-stroom neemt ook de emissie van deeltjes toe.

De uitvinding voorziet in een inwendige verbrandingsmotor met een hoge efficiëntie, waarbij geen ingewikkeld regelsysteem voor het regelen van de hoeveelheid gerecirculeerd gas naar het inlaatkanaal nodig is.

Toepassingen

Het verminderen van de NOx-emissie van verbrandingsmotoren.

Technische samenvatting

De turbine in de verbrandingsmotor is ontworpen als een turbine met variabele geometrie. Het ontwerp is zodanig dat toename van de tegendruk van de uitlaat resulteert in een betere werking van de turbine en de compressor. Als gevolg daarvan stijgt de rotatiesnelheid van de compressor en de druk in het inlaatspruitstuk, waardoor de afname van de luchtstroom, als gevolg van de door het EGR-gas ingenomen ruimte, tot een minimum gereduceerd wordt of zelfs geheel verdwijnt. In deze toestand blijft de luchtovermaatfactor op het juiste niveau, waardoor de rookemissie niet toeneemt en de efficiëntie zo goed mogelijk op peil wordt gehouden.

License - Stage of Development

pilot stage

License - Proposal

licensing opportunity and research collaboration

License - TNO reference number

IP2009006
Licentieaanbod

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.