Werkwijze en systeem voor het tellen van voorbijgangers

De bestaande methode voor het getalsmatig uitdrukken van het effect van reclame-uitingen op voorbijgangers bestaat uit het willekeurig nemen van steekproeven dat een beeld geeft van het algehele effect. De uitvinding stelt voor om een camera te gebruiken voor het continu bewaken van de omgeving, afzonderlijke objecten (meestal mensen) af te scheiden en deze te tellen. Ook wordt een werkwijze gegeven voor het tellen van het aantal mensen in grote groepen mensen die een camera passeren. De privacy wordt beschermd doordat alle specifieke visuele informatie wordt verwijderd; het enig overgebleven spoor van een persoon is zijn bijdrage aan de telling.

De uitvinding maakt bij voorkeur gebruik van twee camera's met een gedeeltelijk overlappend gezichtsveld. De twee camera's beoordelen de aanwezigheid van elke afzonderlijke voorbijganger en bevestigen vervolgens hun bevindingen. Één van de camera's kan onder een lichte hoek met de straat worden geplaatst. Dit maakt het mogelijk om binnen grotere groepen mensen hoofden te detecteren die anders moeilijk te onderscheiden zouden zijn. Het getelde aantal wordt weergegeven op een uitleesbare schermmodule. (De display kan worden verborgen voor niet-bevoegde kijkers.) Informatie kan ook automatisch worden verzameld via een netwerk.

Toepassingen

  • Het bepalen van de waarde van een reclame-uiting, gebaseerd op waarschijnlijke indrukken van een reclamebord of ander publiek bericht; het aantal indrukken wordt vaak gebruikt om de prijs te bepalen.
  • Het meten van het aantal mensen die grote gemeenschappelijke ruimtes (zoals stadions en concertzalen) binnenkomen en verlaten.
  • Het bepalen van aantallen en bewegingen van mensen in stedelijke ruimtes.
  • Het meten van de beweging van dieren in een ruimte die anders moeilijk te bewaken zou zijn.

Technische Samenvatting

Er worden twee camera's met complementaire kenmerken (positie, bereik, resolutie) geselecteerd. Een standaard optische camera kan worden gecombineerd met een infrarood camera. De camera's moeten zowel verschillende als overlappende gebieden bestrijken. Tenminste één van de camera's moet in een zodanige hoek ten opzichte van de grond worden geplaatst, dat te midden van grote groepen hoofden van mensen kunnen worden gedetecteerd. Om onderscheid te kunnen maken tussen de te tellen individuen, wordt bestaande software voor objectherkenning gebruikt. Het kan van nut zijn om een programma te implementeren dat de richting van de voorbijgangers bepaalt.

License - Stage of Development

proof-of-concept

License - Proposal

licensing opportunity

License - TNO reference number

IP2012011
Licentieaanbod

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.