Winnen van koolwaterstoffen uit fermentatievloeistof

Aardolie is niet de enige bron waaruit koolwaterstoffen kunnen worden gewonnen. Er bestaat ook ander startmateriaal, verkregen uit een fermentatieproces. Voordeel daarvan is dat er hernieuwbare grondstoffen gebruikt worden en minder gevaarlijk afval ontstaat. TNO heeft een proces ontwikkeld waarmee chemicaliën, en dan met name koolwaterstoffen, gewonnen en teruggewonnen kunnen worden uit een fermentatiemedium.

De uitvinding bestaat uit een productieproces voor het winnen van koolwaterstoffen, zoals 4-hydroxybenzoëzuur en benzaldehyde. Dit proces kan ook gebruikt worden voor het produceren van andere koolwaterstoffen zoals catecholen (b.v. 3-methylcatechol), benzylalcohol, kaneelzuur, en mengsels van deze stoffen met andere koolwaterstoffen.

Toepassingen

Productie en terugwinning van chemicaliën, met name koolwaterstoffen.

Technische samenvatting

Bij het door TNO ontwikkelde productie- en terugwinningsproces voor koolwaterstoffen uit een fermentatievloeistof gebeurt het volgende:

  • bepaalde koolwaterstoffen worden met behulp van een biokatalyst in een fermentatievloeistof gevormd;
  • de fermentatievloeistof wordt in contact gebracht met een poreuze draagstof die is geïmpregneerd met oplosmiddel. De (met oplosmiddel geïmpregneerde) draagstof heeft een andere dichtheid dan de fermentatievloeistof, zodat de draagstof de koolwaterstof sorbeert;
  • de draagstof wordt teruggewonnen en daarbij komt de koolwaterstof vrij.

License - Stage of Development

proof-of-principle

License - Proposal

licensing opportunity and research collaboration

License - TNO reference number

IP2009043
Licentieaanbod

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.