Academische werkplaats Public Health

De Academische werkplaats Public Health Noordelijk Zuid-Holland is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, TNO en de GGD'en Den Haag, Zuid-Holland West en Hollands Midden. Het doel van de werkplaats is om vraaggestuurde onderzoeksactiviteiten op het gebied van publieke gezondheid structureel te versterken en te verankeren.

De academische werkplaats is op 4 december 2006 opgericht om praktische expertise te combineren met wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de publieke gezondheidszorg. Belangrijke thema's die de academische werkplaats oppakt, zijn 'ouderen', 'jeugd', 'infectieziektenbestrijding' en 'openbare geestelijke gezondheidszorg'.

De samenwerking tussen praktijk en universiteit bevordert de kwaliteit van de openbare gezondheidszorg. De GGD'en kunnen zich wetenschappelijk ontwikkelen en de onderzoeken van de werkplaats zijn direct bruikbaar in de praktijk. GGD-medewerkers krijgen onderwijs van het LUMC en ook toegang tot LUMC-faciliteiten zoals de medische bibliotheek. GGD-medewerkers spelen daarnaast een rol in het onderwijs aan Leidse geneeskundestudenten. Dit sluit goed aan bij het strategische beleidsplan van het LUMC. In dit plan neemt Public Health (onder meer door de oprichting van de afdeling Public health & Eerstelijnsgeneeskunde, een samenvoeging van Sociale Geneeskunde, Huisartsgeneeskunde, Medische Antropologie en Verpleeghuisgeneeskunde) een belangrijke plaats in. TNO is een belangrijke partner als schakel tussen wetenschap en praktijk. Zij maakt een grotere effectiviteit mogelijk in het ontwerpen, uitvoeren en implementeren van maatschappelijk relevant onderzoek.

Voor meer informatie ga naar de website van de

Academische werkplaats Public Health Noordelijk Zuid-Holland

AWPG
Roadmap

Youth: gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Kinderen in Nederland groeien gelukkig vrij gezond op. Toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo is er onder de jeugd meer overgewicht dan vroeger, zijn er meer gedragsproblemen en is er meer opvoedonzekerheid... Lees verder