AVAG

AVAG en TNO werken sinds een aantal jaren samen op het gebied van innovatieve kasconstructies. Aangezien de ondernemersorganisatie AVAG de belangen behartigt van meerdere sectoren in de toeleverende industrie is dit een unieke combinatie om de brede kennis van TNO toe te passen over de volle breedte van de bij de AVAG aangesloten bedrijven.

Uit de door het adviesbureau Berenschot voor de AVAG opgestelde strategische verkenning volgen een aantal kansen voor de toeleverende sector. AVAG heeft TNO gevraagd om d.m.v. kennisoverdrachtprojecten voor de diverse groepringen binnen de AVAG invulling te geven aan de kennisvraag.

Sectoren

Samen met de AVAG zijn de volgende sectoren bepaald waar kennisoverdracht zal plaatsvinden:

 • Elektro, belichting, klimaatregeling en ICT;
 • Kassenbouw;
 • Logistiek en robotica;
 • Scherming;
 • Installaties: Verwarming, koeling en CO2;
 • Water en mestdosering.

Doelstellingen

De doelstellingen van AVAG zijn:

 • Invullen van de kennisbehoefte van de AVAG volgend uit de strategische verkenning, d.m.v. 'kennis op de plank';
 • Bereiken van alle sectoren binnen de AVAG. Dit gebeurt door een groot aantal kleine deelprojecten;
 • Inzicht verkrijgen van de kennisbehoefte van de bij de AVAG aangesloten bedrijven, zodat TNO onderzoeken beter afgestemd kunnen worden op de situatie in de praktijk;
 • Genereren van 'momentum', zodat de ingezette samenwerking wordt gecontinueerd. Gestreefd wordt om een doorlopend pre-concurrentieel onderzoeksprogramma op te zetten.

Voor verdere informatie kijk op de AVAG website

AVAG
Kennis

Glastuinbouw: efficiëntie door inzet van innovatieve technologieën

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Slimme innovaties hebben ons land een wereldwijde koppositie bezorgd op het gebied van energie- en arbeidsbesparing en van efficiënte... Lees verder
Kennis

INNOVATIEF CIRCULAIR BOUWEN voor een duurzame gebouwde omgeving

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder

Partners van TNO

Ir. Egon Janssen

Contact

Ir. Egon Janssen

 • glastuinbouw
 • kassenbouw
 • MKB
 • loket
 • tuinbouw
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.