InfraQuest

De drie Nederlandse toporganisaties op het gebied van civieltechnische kennis, TNO, TU Delft en RWS, hebben hun krachtenbundeling in het samenwerkingsverband InfraQuest formeel vastgelegd.

InfraQuest benadert vraagstukken vanuit wetenschappelijk onderzoek, toegepaste wetenschap en praktijk, waardoor uitdagingen op het gebied van kennisontwikkeling kwalitatief zeer hoogwaardig worden ingevuld.

InfraQuest is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO. Specialisten op het gebied van wegenbouw en civieltechnische constructies werken binnen InfraQuest samen aan kennisontwikkeling en vernieuwende, toekomstgerichte oplossingen.

Het samenwerkingsverband vormt een Expertisecentrum op het gebied van Wegen en Constructies. Dit komt tot uiting in zes programmalijnen: Asset Management, Wegen, Droge en Natte kunstwerken, Materialen en Tunnels. Vanuit die programmering werken medewerkers vanuit de drie organisaties mee in projecten van de andere organisaties. Door deze samenwerking wordt niet alleen gewerkt aan kennisontwikkeling, maar ook aan kennisuitwisseling en kennisborging. De ontwikkelde kennis komt vervolgens beschikbaar voor de markt.

Voor meer informatie over de gezamenlijke projecten ga naar de InfraQuest website

InfraQuest

Partners van TNO
Contact

Drs. Peter Paul van 't Veen

  • Gezond leven in het Innovation for Development project