kiEMT: kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie

TNO is participant in kiEMT: kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie. Dit is een netwerk van EMT-gerelateerde bedrijven, overheden en kennisinstellingen in met name de stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Stedendriehoek.

Het doel is via nauwere samenwerking en kennisuitwisseling innovaties en new business inzake energie- en milieutechnologie te bevorderen. Dat doet kiEMT door een startmotor te zijn voor kansrijke innovaties en nieuwe levensvatbare initiatieven.

Doel KiEMT

Voor de sectoren kennisintensive EMT wil kiEMT:

  • Bundeling van EMT-bedrijven en kennisinstellingen in de regio
  • Broedplaats van kansrijke innovaties en nieuwe levensvatbare initiatieven
  • Bevordering van samenwerking tussen bestaande bedrijven
  • Genereren van kennis om bij te dragen aan de realisering van de doelstellingen van de provincie en gemeentes in Gelderland
  • Het bezorgen van een vooraanstaande plaats van de regio op het terrein van EMT.

Rol TNO

TNO draagt substantieel bij aan het sneller realiseren van meer nieuwe, succesvolle en innovatieve EMT-bedrijven in Gelderland. Dit doen wij binnen EMT Radar. Wij treden op als scout voor nieuwe initiatieven en hebben zitting in de beoordelingscommissie. Per jaar worden 10 projecten/initiatieven geselecteerd. Zij kunnen gebruik maken van een speciale lening van de Rabobank en afhankelijk van het onderwerp kan TNO hen ondersteunen.

Partners van TNO

Ing. Roberto Traversari MBA

Contact

Ing. Roberto Traversari MBA

  • Ziekenhuis
  • Energie
  • Logistiek
  • Luchtkwaliteit
  • Operatiekamer(s)
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.