MKB en TNO werken samen aan betere applied games

Ondernemers die samenwerken met TNO krijgen toegang tot brede expertise op het gebied van applied games. Het kan onder andere gaan om advies over design, effectmetingen of kennis over het domein waarop de game betrekking heeft. TNO heeft ondernemers veel te bieden. Innovatieve gameontwikkelaars vinden bij TNO direct toepasbare expertise over het ontwikkelen en opschalen van hun games.

Inzet van de juiste technische modellen, fenomenologische gegevens en gedragsmodellen zorgt dat games natuurgetrouw werken en het beoogde effect sorteren. Bovendien kan TNO vanwege haar betrokkenheid bij complexe maatschappelijke vraagstukken domeinkennis leveren over het vakgebied waarop de game betrekking heeft. Ontwikkelaars die zich aansluiten bij het Value Center (VAG), kunnen contacten leggen die nieuwe kennis opleveren en ook zakelijk interessant zijn. Het MKB-programma van TNO helpt ondernemers bij het vinden van financiering.
Gebruikers die willen weten wat applied games voor hun organisatie kunnen betekenen, vinden bij TNO ervaring over het inzetten van games, onder andere op het gebied van besluitvorming rond complexe vraagstukken, training, opleiding, empowerment en gedragsbeïnvloeding.

Kennisinstellingen

Samen met de behoeftesteller onderzoekt TNO of een game inderdaad de beste oplossing is en of het beoogde resultaat niet beter op een andere manier bereikt kan worden. TNO is in veel sectoren actief als innovatiepartner van publieke en private organisaties en kan daarom ook vaak inhoudelijk meedenken.
TNO wil met het VAG een brug slaan tussen het aanbod van de game-industrie en de vraag naar toepassingen. In het VAG werken bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen gericht aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties. De samenwerking kan bilateraal zijn en de vorm hebben van maatwerk. Bredere samenwerking is mogelijk in Shared Research Programma's, waarin verschillende partijen uit de keten gezamenlijk nieuwe waarde scheppen. Vooral hier liggen mogelijkheden tot samenwerking met andere kennisinstellingen.

Bewezen succesvol

TNO heeft al ruimschoots bewezen succesvol te zijn met applied games. Burgemeesters leren in de Burgemeestersgame om te gaan met complexe problemen in hun gemeente. Soldaten ondervinden hoe ze, bijvoorbeeld in Afghanistan, zichzelf en anderen het best kunnen beschermen.
Personeelsfunctionarissen ervaren in een applied game hoe ze kunnen omgaan met medewerkers en wat de gevolgen van hun handelen zijn. Wilt u meer weten over samenwerken met TNO of over het Value Center Applied Games?

Partners van TNO
Contact

Ing. Sven Schultz

  • User-centered design
  • Human Computer Interaction
  • Serious Gaming
  • Gedragsverandering
  • MKB
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.