Shared Research Programme Cybersecurity

Het Shared Research Programme (SRP) Cybersecurity is een meerjarig research programma waarin TNO, in samenwerking met meerdere partners uit het bedrijfsleven, de noodzakelijke kennis en kunde ontwikkelt ten behoeve van concrete producten en diensten die partners in staat stellen toekomstige cyberdreigingen het hoofd te bieden.

In het programma worden projecten opgenomen die er op gericht zijn de problemen aan te pakken die partners met elkaar delen en die zij niet alleen willen of kunnen oplossen. Deze projecten worden voor ongeveer de helft gefinancierd door de overheid en zij stimuleert daarmee innovatie die langs andere wegen niet of nauwelijks van de grond komt. We zijn nu in de fase van marktverkenning, het in kaart brengen van alle mogelijke partners, hun belangen en motieven voor deelname aan een SRP én hun investeringsbereidheid door middel van (met name) klantgesprekken.

Partners van TNO

Ir. Reinder Wolthuis

Contact

Ir. Reinder Wolthuis

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.