TNO actief in website EC: energiebesparing in gebouwen

www.buildup.eu is de kennisbank van de Europese Commissie over regelgeving op het gebied van energie in gebouwen en energiebesparing in de gebouwde omgeving. TNO heeft een leidende rol in het consortium dat namens de Europese Commissie de website realiseert. Als lid van het coördinatieteam bevordert TNO de kwaliteit en de volledigheid van de informatie op de site en achterliggende kennisbank.

Naast informatie over regelgeving promoot www.buildup.eu het uitwisselen van goede voorbeelden om energiebesparing in gebouwen mogelijk te maken. Het is een praktische site voor professionals in de bouw en gemeentes. Daarnaast is er ook een sectie voor beleidsmakers (overheden) en een voor consumenten die aan het terugdringen van het energieverbruik in gebouwen willen bijdragen.

Europa breed

Met blogs en communities wisselen experts op een actieve manier kennis uit. Zo speelt TNO een leidende rol op discussiefora binnen BUILD UP over energiebesparing en regelgeving. BUILD UP draagt zorg voor het delen van kennis, oplossingen en technologieën om het energieverbruik in gebouwen te verlagen in Europa. Voor klimaatverandering en het veilig stellen van de energievoorraad zijn geen kant en klare oplossingen; samenwerken is essentieel om echte impact te maken.

Het consortium waarvan TNO deel uit maakt omvat een groot aantal Europese onderzoeksinstellingen die de aanjager zijn om Europa breed verschillende doelgroepen op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving actief bij dit initiatief te betrekken. Bijvoorbeeld voor het aanleveren van interessante voorbeelden van energiezuinige gebouwen, hulpmiddelen, publicaties, nieuws en links. Uw organisatie kan lid worden als partner en zodanig op een actieve manier bijdragen aan kennisoverdracht.

BUILD UP

The European Portal For Energy Efficiency In Buildings

BUILD UP website

Partners van TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.