Aan de slag met smart industry: de smart industry scan

Smart Industry biedt veel kansen, maar wat past het beste bij uw bedrijf? Kiest u voor automatisering, 3D-printing, verdere digitalisering of voor het versterken van samenwerking in de keten? Wat zijn de opties en wat zijn de voor- en nadelen? Heeft u überhaupt wel een keuze of is meegaan met de vaart der volkeren de enige optie? De Smart Industry Scan van TNO geeft u stapsgewijs inzicht in de ontwikkelingen en mogelijkheden voor uw bedrijf.

Smart Industry; trends en ontwikkelingen

Smart Industry Scan

Onder begeleiding van experts van TNO maakt uw bedrijf in 6 stappen een Smart Industry Plan.

Stap 1: Wat kenmerkt uw bedrijf?

We gebruiken het businessmodel Canvas om op één A4-tje overzicht te geven van klanten, toeleveranciers, product en productieproces van uw bedrijf. Gezamenlijk brengen we de bedrijfsvoering van uw bedrijf in kaart. We kijken daarbij naar zorgpunten en kansen liggen om uw bedrijfsvoering te verbeteren.

Stap 2: Kansen en bedreigingen

Internet of things, Big Data, embedded technology, ICT, robotisering, andere vormen van produceren zoals 3D printing of printed electronics; onze experts vertellen u in het kort wat actuele trends zijn binnen de industrie.Het gaat niet alleen om technologische ontwikkelingen maar ook om andere manieren van organiseren en de impact op
personeel. Gezamenlijk kijken we wat de ontwikkelingen voor uw bedrijf betekenen en benoemen we uw concrete aandachtspunten en kansen.

Stap 3: Relevantie

We kiezen de ontwikkelingen die er voor uw bedrijf écht toe doen. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de aansluiting bij uw bedrijfsmodel, de termijn en kosten die ermee gemoeid zijn en de waarde van de ontwikkeling op uw markt.

Stap 4: Ideegeneratie

Voor de meest relevante ontwikkeling verzamelen we toepassingsmogelijkheden en oplossingen. Hiervoor worden diverse werkvormen ingezet om niet alleen de meest voor de hand liggende maar ook veel innovatieve ideeën te krijgen. Experts van TNO goede voorbeelden uit de praktijk aan.

Stap 5: Ideeselectie

Via een interactieve methodiek beoordelen we de ideeën op haalbaarheid en waarde. Het doel is om díe ideeën te kiezen die de positie van uw bedrijf versterken én waar u enthousiast van wordt om ze op te pakken.

Stap 6: Van idee naar plan

We sluiten de scan af met het maken van een plan. Voor het beste idee bepalen we wie, wat, wanneer gaat doen.

Investeringen en opbrengst

De tijdsinvestering bedraagt 4 uur van een aantal (4-8) sleutelfiguren binnen uw bedrijf. U krijgt:

  • zicht op kansen van Smart Industry;
  • ideeën en oplossingen voor de meestrelevante kwesties;
  • een plan om aan de slag te gaan.
Downloads

TNO en het MKB
Contact

Ir. Aart Willem Benschop

E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.