Tech Transfer-projecten

Met ons Tech Transfer-programma vertalen we toegepast onderzoek naar praktische toepassingen in de buitenwereld. Bekijk de huidige projecten. Laat het ons weten als je wil bijdragen aan of investeren in deze nieuwste technologieën.

Crystalline: gevaarlijke stoffen op de werkvloer zichtbaar maken

Jaarlijks overlijden in ons land duizenden mensen doordat ze tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Wij werken aan methoden en technieken om sluipmoordenaars op de werkplek tijdig op te sporen en uit te schakelen. De nieuwste ontwikkeling daarin zijn sensoren.

InnSenTec: temperaturen meten op een groot oppervlak

Het printen van micro-elektronica op superdunne folie biedt ongekend veel mogelijkheden. Bij Holst Centre op de High Tech Campus in Eindhoven werken we samen met partners aan veelbelovende, innovatieve toepassingen. Zo ontwikkelden we een technologie om met sensoren over een groot oppervlak op veel plekken tegelijk temperaturen te meten.

NetSquid: simulator voor quantumtechnologie

De markt heeft hoge verwachtingen van quantumcomputers en -netwerken. Maar de technologie en de benodigde infrastructuur moeten zich de komende jaren nog bewijzen. Academici en marktpartijen zijn voorlopig aangewezen op demonstrators en pilotprojecten. Een mooie kans voor NetSquid, een geavanceerde simulator om quantumnetwerken te ontwerpen en te testen.

Paradise Foods: 3D-printen van plantaardige vleesvervangers

Er zijn steeds meer vleesvervangende voedingsproducten te krijgen. Maar het is nog niet gelukt producten te maken die textuur en sappigheid optimaal combineren. Samen met Wageningen University & Research (WUR) zijn we ervan overtuigd dat dit wel kan. Met een 3D-voedselprinter voor plantaardige vleesvervangers.

TargetTri: bijwerkingen nieuwe medicijnen eerder vaststellen

Een nieuw geneesmiddel ontwikkelen duurt al gauw een jaar of 10 en kost vele miljarden. Vaak blijkt pas in de laatste fase dat de gebruikte stoffen niet voldoende werken of ongewenste bijwerkingen hebben. Wij ontwikkelden het ‘webbased’ platform TargetTri. Hiermee inventariseer je al in een vroeg stadium de risico’s op ongewenste effecten. Dat verlaagt de faalkans enorm.

Thermochrome coatings: energie besparen door gecoate beglazing

Gebouwen verwarmen en koelen kost veel energie. Met speciale coatings op de ramen is hier flink op te besparen. Deze coating benut de warmtestraling van de zon op momenten dat het nodig is. De coating houdt de warmte binnen in de winter en buiten in de zomer. Dat schakelen gebeurt volautomatisch dankzij de thermochrome laag.

Unieke behandelmethode helpt veteranen snel van PTSS af

Van de Nederlandse veteranen ontwikkelt zo’n 10% een posttraumatische stressstoornis (PTSS) binnen 10 jaar na uitzending. 30 tot 50% herstelt ondanks intensieve zorg niet. Uit onderzoek blijkt dat veteranen maar zeer beperkt profiteren van het huidige aanbod aan psychotherapieën. Dat onderstreept de noodzaak van het ontwikkelen en effectueren van nieuwe behandelingsopties voor deze groep. Samen met de Universiteit van Amsterdam hebben we de Memrec-methode doorontwikkeld voor de behandeling van posttraumatische stress bij veteranen. En met succes.

Onderwater datacommunicatie via akoestiek

Op land hebben we met 4G/5G, wifi en Bluetooth buiten en binnen snelle draadloze datacommunicatie tot onze beschikking. Maar onder water zijn deze technologieën praktisch onbruikbaar, terwijl daar steeds meer behoefte is aan betrouwbare draadloze communicatie. TNO is al decennia gespecialiseerd in een veelbelovend alternatief: akoestiek. Geluid als drager van signalen: een soort ‘onderwater wifi’ voor lange afstanden en ‘onderwater Bluetooth’ voor korte.