Informatietype:
Project
Thema:
Quantum technologie
Unit:
High Tech Industry

NetSquid: simulator voor quantumtechnologie

In samenwerking met

TU Delft (QuTech)

De markt heeft hoge verwachtingen van quantumcomputers en -netwerken. Maar de technologie en de benodigde infrastructuur moeten zich de komende jaren nog bewijzen. Academici en marktpartijen zijn voorlopig aangewezen op demonstrators en pilotprojecten. Een mooie kans voor NetSquid, een geavanceerde simulator om quantumnetwerken te ontwerpen en te testen.

Van lab naar praktijk

Er is al veel voortgang geboekt op het gebied van quantumnetwerken. Maar de ontwikkeling van quantuminternet staat nog in de kinderschoenen. Dat moet het mogelijk maken om volledig veilig te communiceren. En om quantumapparaten, met name quantumcomputers en -sensors, met elkaar te verbinden.

Voor het zover is, moet het traject van lab naar praktijk en daarvoor zijn simulaties essentieel. NetSquid loopt met haar simulator voor op de markt en is voor bedrijven en overheidsinstellingen de ideale omgeving om te experimenteren met quantumnetwerken. Denk aan telecombedrijven, financiële instellingen, meteorologie, Defensie of andere partijen die belang hebben bij zulke geavanceerde netwerken en de bijbehorende baanbrekende toepassingen.

Europese successen

NetSquid is ontwikkeld door QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO. QuTech is wereldwijd koploper in onderzoek naar quantumtechnologie. In Europees verband speelt NetSquid al een belangrijke rol in de Quantum Internet Alliance (QIA) die deel uitmaakt van het European Quantum Technologies Flagship. Dit is een EU-programma waarvoor een miljard euro beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek.

NetSquid is ook als modellering en simulatietool ingezet voor het initiatief European Quantum Communication Infrastructure. Het doel hiervan is een ultraveilig en veelzijdig pan-Europees quantuminternet te realiseren om de economie te stimuleren en de samenleving te beschermen tegen cyberaanvallen. In ons land is er in het Nationaal Groeifonds in het voorjaar van 2021 een bedrag van ruim 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de Nederlandse quantumsector.

Interesse?

We gaan graag in gesprek met academische partijen en marktpartijen die aan de wieg willen staan van quantumtechnologie en de veelbelovende toepassingen daarvan. Interesse? Laat het ons weten en neem contact op met Rolph Segers.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Zevenjarig quantum-onderzoeksprogramma van start bij TNO

Informatietype:
Insight
28 november 2022

TNO coördineert Qu-Test, een netwerk van RTO's en NMI's, gefinancierd vanuit het Quantum Flagship en bedoeld om de Europese concurrentiepositie op het gebied van quantumtechnologie te versterken.

Nederlandse Willy Wortels maar buitenlandse Dagoberts

Informatietype:
Insight
23 juni 2022

Hardnekkig probleem in de Nederlandse innovatieketen - de flessenhals in het innovatielandschap - bestendigd en versterkt in de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van minister Dijkgraaf (17 juni 2022), volgens Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer TNO.

Op weg naar een toekomstvaste en duurzame digitale infrastructuur

Informatietype:
Insight
8 juli 2021

Binnen het Lower Energy Acceleration Program (LEAP) gaan digitalisering en de energietransitie hand in hand. Binnen dit initiatief werken allerlei partijen, waaronder TNO ESI, samen aan de ondersteuning van toekomstige, energiezuinigere datacenters in de Metropoolregio Amsterdam.

5G-impasse in de wereldwijde en Nederlandse landbouw

Informatietype:
Insight
8 juli 2021

De nieuwste generatie telecommunicatie 5G zal in de toekomst breed worden ingezet, zoveel is zeker. Een wereldwijde toepassing van deze technologie in de landbouw laat echter nog op zich wachten.