Informatietype:
Project
Thema:
Warmteopslag
Unit:
High Tech Industry

Cellcius: efficiënte en herlaadbare energieopslag voor levering van warmte en koude

Nederland barst van de warmte. Alleen al de industrie blaast jaarlijks 125 PJ aan warmte gewoon de lucht en het oppervlaktewater in. Dat staat gelijk aan de warmte-opbrengst van vier miljard m3 aardgas. Genoeg om 3 miljoen huizen mee te verwarmen. Hoe mooi zou het zijn als je al die energie, al die warmte, zou kunnen opslaan en tijd- en plaats-onafhankelijk zou kunnen benutten?

Cellcius: warmte tijd- en plaats-onafhankelijk benutten

1cellcius-wijkbatterij

Cellcius levert een betaalbaar en duurzaam opslagsysteem voor warmte en koude: een warmtebatterij op basis van water en zout. Hiermee maken we warmte schoner, altijd beschikbaar en voor iedereen toegankelijk. Een cruciale schakel in de warmtetransitie, waarmee we Nederland van het aardgas af willen krijgen. En een manier om congestie van het stroomnet tegen te gaan. Want hoe meer restwarmte we kunnen hergebruiken, hoe minder elektriciteit er nodig is om warmte te produceren.

De warmtebatterij is gebaseerd op de thermochemische toepassing van water en zout, die door ons schaalbaar, hanteerbaar en betaalbaar wordt gemaakt. Met grondstoffen die ruim voorhanden zijn, volledig recyclebaar en veilig. En met een uitstekende ecologische voetafdruk. Hiermee zijn we in staat een efficiënte en herlaadbare energieopslag te creëren voor levering van warmte en koude.

Wij maken ons systeem in twee varianten:

Een stationair systeem, voor hergebruik van restwarmte dicht bij de bron. Denk aan het verwarmen en koelen van kantoorgebouwen op bedrijventerrein waar ook fabrieken staan. Daar krijgt onze batterij een vaste plek, waar we zowel opladen (restwarmte opslaan) als ontladen (warmte vrijgeven).

En een mobiel systeem voor toepassing in woonwijken of bedrijven die verder van een warmtebron af liggen. We laden de batterij op bij de bron en transporteren deze naar de plek waar de warmte gewenst is. Is de batterij leeg, dan vervangen we ‘m door een volgende. Zo maakt Cellcius met haar systeem warmte en koude tijd- en plaats onafhankelijk.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

TNO: Milieuprestatie warmtepompen vrijwel altijd beter dan cv-ketel

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2023

TNO deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verkennende studie op basis van nu beschikbare data naar zowel de milieu-impact van het materiaalgebruik als de milieu-impact van het energieverbruik van (hybride) warmtepompen.

Energiebesparende tips voor koele woning in de zomer

Informatietype:
Nieuws
19 juli 2022

Actieve koeling in woningen, met bijvoorbeeld een airco, is vaak niet nodig. Lees welke effectieve manieren je zelf kan doen om je huis koeler te houden.

Warmteopslag

Informatietype:
Artikel
Warmteopslag is nodig om energieverlies tegen te gaan. We onderzoeken en ontwikkelen meerdere systemen en mogelijkheden voor warmteopslag. Lees meer.