Informatietype:
Project
Thema:
Warmteopslag
Unit:
High Tech Industry

Cellcius: unieke warmtebatterij voor in huis

Om een toekomst te realiseren waarin alle energie duurzaam wordt opgewekt, is het kunnen opslaan van met name warmte cruciaal. Zon en wind produceren namelijk niet constant. TNO is er met de TU Eindhoven in geslaagd uniek materiaal en een compact apparaat te ontwikkelen voor warmteopslag in huis. Het bijzondere van de batterij is dat er veel warmte in op is te slaan om lange periodes te overbruggen en veel goedkoper is dan de gangbare oplossingen.

Cellcius: unieke warmtebatterij voor in huis

Unieke warmtebatterij in huis: klein, verliesvrij, goedkoop

Zover is het nog niet helemaal, maar in het lab is aangetoond dat het principe van het ‘closed-loop’ systeem werkt. De komende twee jaar komt het er op aan het apparaat zo te vervolmaken dat het makkelijk in een huis past en plug-and-play is. De componenten reactor, warmtewisselaar, verdamper/condensator en ventilator moeten passen in het formaat van een koelkast. Het apparaat bevat dan voldoende warmte waarmee een gemiddeld gezin tijdens een zon- of windloze periode twee weken lang dagelijks kan douchen.

Bekijk de video over de warmtebatterij.

Gepatenteerde technologie

De vinding, waarvoor inmiddels patent is verleend, is gebaseerd op een thermochemisch principe. De onderzoekers deden proeven met een zouthydraat, kaliumcarbonaat, dat een verbinding kan aangaan met water. Door waterdamp aan het zout toe te voegen ontstaat een chemische reactie waarbij de eigenschappen van kristallen veranderen en warmte vrijkomt. Het proces werkt ook omgekeerd door water van het zoutkristal af te stoken en de warmte op te slaan in het zout. Het probleem dat de experts hebben opgelost is dat de kristallen door het veelvuldig opslaan en weer afgeven van warmte gingen ‘slijten’. Nu is er een stabiel zoutdeeltje gebouwd waardoor de warmte zonder verlies steeds kan worden opgeladen en ontladen.

Tien keer goedkoper

Het toekomstige apparaat is te voeden met zowel elektriciteit als warmte en is te verbinden  met een scala aan duurzame energiebronnen zoals zonne- of PV-collectoren en een warmtepomp. Het grote voordeel is dat er in een relatief klein volume veel warmte is op te slaan en dat steeds verliesvrij is te gebruiken voor verwarming en tapwater in huis. Het systeem heeft daarvoor betrekkelijk weinig energie nodig. Een ander pluspunt is dat het apparaat warmtepompen en zonnecollectoren ook beter laat renderen en pieken in het net afvlakt. De kosten van het systeem liggen op voorhand zeker tien keer lager dan van de huidige elektrische batterijen in huis.

Enorme potentiële markt

De markt hiervoor is enorm. Alleen al in Nederland gaat het om miljoenen woningen die met dit systeem zijn uit te rusten en in de EU om een veelvoud daarvan. Voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen hier twee grote kansen. Allereerst gaat het om het vervaardigen van het zoutcomposiet. Daarvoor is overigens CO2 nodig, wat het extra aantrekkelijk maakt. Verder moet de nieuwe warmtebatterij zo snel mogelijk geproduceerd en op de markt gezet worden. Nederland kan op dit gebied internationaal een voortrekkersrol spelen.

Laat je verder inspireren

2 resultaten, getoond 1 t/m 2

Energiebesparende tips voor koele woning in de zomer

Informatietype:
Nieuws
19 juli 2022

Actieve koeling in woningen, met bijvoorbeeld een airco, is vaak niet nodig. Lees welke effectieve manieren je zelf kan doen om je huis koeler te houden.

Warmteopslag

Informatietype:
Artikel
Warmteopslag is nodig om energieverlies tegen te gaan. We onderzoeken en ontwikkelen meerdere systemen en mogelijkheden voor warmteopslag. Lees meer.