Informatietype:
Project
Thema:
Duurzame samenleving
Energie in de gebouwde omgeving
Veilige en duurzame leefomgeving
Unit:
High Tech Industry

Movanta: van natte reststromen waardevolle groene brandstoffen maken

Een eerder door Shell en TNO ontwikkelde technologie nieuw leven inblazen. De spin-off Movanta wil vanaf 2027 grote hoeveelheden organische afvalstromen omzetten in biocrude, een duurzaam op ruwe aardolie lijkend product. Die is vervolgens in bestaande fabrieken vrij eenvoudig op te werken tot groene brandstoffen als biodiesel of biokerosine (SAF). Hydro Thermal Upgrading (HTU) is een veelbelovende technologie die het gebruik van aardolie fors kan terugdringen.

Movanta: van natte reststromen waardevolle groene brandstoffen maken

150.000 ton per jaar

TNO is mede-aandeelhouder in Movanta, dat is opgericht door enkele oud-medewerkers van Shell in samenwerking met een grote investeerder. In 2023 wordt de laatste hand gelegd aan de haalbaarheidsstudies en worden potentiële locaties in kaart gebracht. In 2024 moet de definitieve investeringsbeslissing worden genomen, waarna de bouw van de fabriek kan beginnen. Deze zou dan begin 2027 operationeel moeten zijn om op jaarbasis 150.000 ton aan reststromen te verwerken.

Grote variëteit aan afval verwerken

Het voordeel van het HTU-proces in de beoogde fabriek is dat het in beginsel een grote variëteit aan organisch afval kan verwerken: plantaardige reststromen uit de agrarische sector, fracties van huisvuil, mest, rioolslib. Die worden nu vaak met veel moeite verbrand. Als de haalbaarheid, technisch en financieel, straks is aangetoond, staat niets de bouw van een eerste fabriek meer in de weg. Gelet op de enorme hoeveelheden organische reststromen in Europa en elders ter wereld, kan deze HTU-technologie een grote bijdrage leveren aan het vervangen van fossiele brandstoffen.

Hoog rendement

Het HTU-proces heeft een zeer hoog thermisch rendement, waardoor zo’n 80 procent van de in het afval aanwezige energie is terug te winnen. Dat gebeurt in een continue reactor onder hoge temperatuur (350 graden Celsius) en druk (150 bar). De biocrude die hieruit ontstaat wordt vervolgens opgesplitst in een lichte schone fractie (LCR) en een zware vaste (HCR). De LCR is te verwerken tot groene diesel en kerosine voor zwaar transport over weg, water en door de lucht. Bovendien kan uit de LCR op concurrerende basis ook groene waterstof worden gemaakt. De HCR dient onder meer als vervanger voor kunstmest  of als grondstof voor de bouwindustrie.

Aardolie vervangen

De komende periode doet TNO lab- en ander onderzoek om het HTU-proces verder te verfijnen. Daarbij wordt een breed scala aan afvalstromen beproefd. Het gaat erom zoveel mogelijk ogenschijnlijk waardeloos materiaal te verwaarden. Het idee is de reststromen regionaal te verzamelen en in een HTU-installatie te verwerken tot duurzame producten. In potentie kan de HTU-technologie door het verwerken van biomassa tenminste 10 procent van de wereldwijde vraag naar aardolie vervangen.

Laat je verder inspireren

33 resultaten, getoond 6 t/m 10

EntoBreed: AgriTech startup voor duurzame meelwormenkweek

Informatietype:
Insight
30 januari 2023

EntoBreed is een innovatieve agri-tech start-up die zich richt op de duurzame kweek van eetbare meelwormen. Hun doel? Een volledig circulair product te creëren.

ICER 2023: Circulaire doelen liggen nog ver buiten bereik

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2023

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030.

Zo krijgen bestaande woningen energielabel A++++

Informatietype:
Insight
28 december 2022

Bestaande woningen moeten energiezuiniger worden. TNO en partners bedachten een innovatieve oplossing waarbij ook de gevels van woningen worden ingezet om warmte uit zonnestraling te winnen.

Installateurs slaan handen ineen om Nederland versneld aan de warmtepomp te helpen

Informatietype:
Nieuws
22 december 2022

Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) wil binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra warmtepompen per dag verhogen. Hiervoor moet de installatiesector op een andere manier te werk gaan. Zij hebben daarvoor vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van RVO een subsidie van 5 miljoen euro gekregen.

Heat Pump Application Center helpt energietransitie versnellen

Informatietype:
Insight
21 december 2022

In 2050 moeten zo’n 8 miljoen gebouwen in ons land aardgasvrij zijn. Een enorme opgave, waar we alternatieve verwarmingstechnieken als de hybride-warmtepomp hard bij nodig hebben.