blik op de toekomst

AVG geregeld? Mooi, maar kan het in de toekomst efficiënter?

25 mei 2018 • 3 min leestijd

Nu de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) van kracht is geworden, moeten organisaties uitgebreid verantwoording afleggen over hun gebruik van persoonsgegevens. Vooral voor organisaties die honderden of zelfs duizenden verschillende gegevensbronnen en systemen gebruiken, was dat een hoofdpijndossier. TNO wil semantische technologie inzetten om de procedures rond de AVG slimmer te maken en de basis te vormen voor datagedreven innovaties.

Organisaties die tijdig voldeden aan de nieuwe privacyregels kunnen tevreden terugkijken op hun inspanningen, zeggen Linda Oosterheert en Wouter van den Berg, beide adviseur data-uitwisseling bij TNO. Oosterheert: “Maar lang achteroverleunen is er niet bij. Integendeel, zodra ze nieuwe systemen of bestanden invoeren en bestaande systemen of bestanden aanpassen, moeten ze weer uitleggen welke gegevens ze verzamelen en hoe ze daarmee omgaan. Zelfs zonder vernieuwingen of aanpassingen moeten ze dat continu kunnen doen. De AVG, of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals de regeling voluit heet, blijft dus de aandacht vragen.”

En niet alleen aandacht. De verantwoordingsplicht levert een flinke hoeveelheid werk op en dat brengt weer kosten met zich mee. Van den Berg: “De AVG schrijft voor dat iedereen de gegevens die over hem of haar zijn verzameld moet kunnen inzien, aanpassen of wissen. Wil een organisatie daaraan voldoen, dan moet er om te beginnen een overzicht zijn van alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen.”

Honderden, duizenden bronnen

Vooral organisaties die grote aantallen systemen en bestanden hanteren, hebben daar vaak moeite mee. Bij telecomproviders kan het bijvoorbeeld gaan om honderden, zelfs duizenden gegevensbronnen over zeer diverse onderwerpen. Oosterheert: “Overzicht houden is dan hoe dan ook lastig. Als die systemen of bestanden ook nog eens voor verschillende doeleinden zijn ingericht en een ander taalgebruik hanteren, dan is de samenhang pas echt onduidelijk.”

“Een voorbeeld? Twee uitzendbureaus die net gefuseerd zijn. Eén ding is zeker: de systemen die dan moeten worden samengevoegd, zijn niet op elkaar afgestemd”

Van den Berg: “Zulke situaties komen we in de praktijk regelmatig tegen. Een voorbeeld? Twee uitzendbureaus die net gefuseerd zijn. Eén ding is zeker: de systemen die dan moeten worden samengevoegd, zijn niet op elkaar afgestemd. Gebruiken ze dezelfde definitie van een uitzendkracht, hanteren ze dezelfde contracten? Probeer daar maar eens overzicht over te krijgen als die organisaties net in elkaar zijn geschoven. In de praktijk komt daar vaak veel handwerk bij kijken.”

Semantische technologie

Toch is juist overzicht essentieel om aan de eisen van de AVG te voldoen. Oosterheert: “Om dat te verkrijgen en ook te behouden, is semantische technologie bijzonder geschikt. Deze technologie zorgt dat gegevensbronnen elkaar begrijpen, onder andere door rekening te houden met de betekenis en context van begrippen. Dat doen we met name door het vastleggen en organiseren van metagegevens, gegevens óver de gegevens die een organisatie heeft verzameld. Zo kunnen we de verschillende bronnen op een zinvolle manier met elkaar verbinden.”

“Semantische technologie zorgt dat gegevensbronnen elkaar begrijpen, onder andere door rekening te houden met de betekenis en context van begrippen”

Vragen van de AVG beantwoorden

Als dat gedaan is, kan de organisatie de kennis uit de gegevensbronnen combineren en er vervolgens vragen mee beantwoorden. Van den Berg: “Denk aan vragen die je krijgt in het kader van de AVG. Die gaan over de persoonsgegevens die een organisatie heeft verzameld, bijvoorbeeld met wie die worden gedeeld en of de persoon over wie deze gegevens gaan toestemming heeft gegeven om ze te delen met anderen. Als je semantische technologie inzet, neemt de computer de beantwoording snel, adequaat en eenvoudig voor zijn rekening.”

“Het rendeert om te investeren in een geautomatiseerd systeem dat het handwerk snel en efficiënt overneemt”

Dat is mooi, maar komen Oosterheert en Van den Berg er niet wat laat mee? De AVG is sinds eind mei van kracht en organisaties moeten hun zaken op orde hebben. Van den Berg: “Dat klopt, maar de bestuurders van die organisaties realiseren zich ook dat het werk blijft terugkomen. Daarom rendeert het om te investeren in een geautomatiseerd systeem dat het handwerk snel en efficiënt overneemt. Bestaande systemen hoef je er niet voor aan te passen, je gegevensbeheer wordt veel eenvoudiger en je kunt al je gegevens bereiken via een centraal toegangspunt.”

Datagedreven innovaties

Semantische technologie kent nog andere toepassingen en die kunnen de basis vormen van door datagedreven innovaties, stelt Oosterheert: “Je kunt er gegevens mee linken, die voorheen nog niet te koppelen waren. Dat leidt regelmatig tot verrassende inzichten. We zagen dat in de praktijk toen we melkveeboeren en uitzendbureaus, maar ook slimme apparaten met elkaar verbonden. De boeren delen gegevens en kunnen hun koeien nu gerichter voeren. De apparaten werken efficiënter samen. Dat waren mogelijkheden die niet voor de hand lagen en die een mens niet kon ontdekken. Met semantische technologie lukte dat wel.”

TNO adviseert u graag

Wilt u weten hoe semantische technologie uw organisatie kan helpen om te voldoen aan de eisen van de AVG en dat ook aan te tonen? Wilt u deze technologie toepassen bij het strategisch inzetten van uw bedrijfsgegevens? TNO adviseert u graag vanuit een onafhankelijk en toekomstgericht perspectief. Neem contact op met Linda Oosterheert.

Neem contact op
innovatie

Veilig data delen in de zorg met behoud van privacy

11 feb '20 - 1 min
Digitale zorg lijkt veelbelovend. Een voorbeeld hiervan is een coachingsapp, ontwikkeld door een ziekenhuis die op unieke wijze een patiëntengroep met prikkelbaar... Lees meer
feiten & cijfers

TNO heeft positieve impact op bedrijvigheid

14 nov '19 - 3 min
De missie van TNO is het verbinden van mensen en kennis om zo innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam... Lees meer
blik op de toekomst

Minder administratieve rompslomp door self-sovereign identity

4 nov '19 - 3 min
Self-Sovereign Identity (SSI) is een technische innovatie die nieuwe mogelijkheden biedt om onze privacy te beheren én het (digitale) leven van meer gemak kan voorzien.... Lees meer
blik op de toekomst

Koningsnacht op afstand

26 apr '19 - 3 min
Koningsnacht 2035. Met vrienden een rondje vrijmarkt in Utrecht of langs de Haagse pleinen. Genieten van de muziek en proosten op het leven. Eén groot verschil:... Lees meer
innovatie

Een snellere uitrol van flexibele displays dankzij SALDtech

27 mrt '19 - 3 min
Ja, er bestaan al telefoons met flexibele displays. Maar het kost momenteel wel veel tijd en geld om beeldschermen met de gewenste buigbaarheid te produceren. Ondertussen... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.