blik op de toekomst

BIM Bots verhogen de productiviteit van de bouwsector

28 maart 2018 • 3 min leestijd

Gegevens van een trap al aan het begin van het bouwproces invoeren zodat je in een latere fase niet voor verrassingen komt te staan? De warmteweerstand van een wand berekenen en meteen toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit? Het kan met BIM Bots.

TNO heeft een lange en rijke historie op het gebied van Bouwwerk Informatie Modellering (BIM): tools, data standaarden en expertise zijn de basis geweest voor vele duurzame verbeteringen in de sector. Hierop voortbouwend introduceert TNO BIM Bots – slimme tools die zijn te gebruiken met ieder BIM-pakket. Ze kunnen een bouwontwerp vergaand optimaliseren en verhogen daarmee de productiviteit van de bouwsector.

Producten op maat

BIM Bots maken het mogelijk om toeleveranciers vroeg in een bouwproces te betrekken. Zodat een product op maat is voor een bedrijfsgebouw, ziekenhuis of nog te bouwen woningen. De tools zijn onder andere bedoeld voor architecten, ingenieurs en projectleiders die de maakbaarheid van een ontwerp al in het beginstadium willen controleren. Zo kun je bijvoorbeeld simulatiesoftware op een BIM-model loslaten om te weten of de brandwerendheid in orde is.

Geautomatiseerd kennis inbrengen

De gebruiksvriendelijke BIM Bots vormen samen een ecosysteem waarmee geautomatiseerd kennis is in te brengen tijdens het werken met het BIM-model en -data. BIM Bots stroomlijnen workflows, automatiseren taken, maken het mogelijk om al vroeg in het proces inzicht te verkrijgen in een ontwerp en verbeteren de kwaliteit van het werk. De tools geven feedback over aspecten als clash detectie, of ze leveren een energiesimulatie. Het is mogelijk gebruik te maken van een of meerdere bots die onderling ook data kunnen uitwisselen.

“De uren en kosten die een leverancier voorheen investeerde in oplossingen voor een laatste bouwfase, stopt hij nu in tools die al aan het begin duidelijk maken of een product geschikt is of niet”

Achter de feiten aanlopen

“Toeleveranciers worden vaak pas in de uitvoeringsfase bij een bouwproject betrokken. Ze lopen dan vaak achter de feiten aan. Een aanbieder van vloeren komt er dan bijvoorbeeld achter dat een vloer niet de juiste overspanning heeft voor het huidige ontwerp”, vertelt Léon van Berlo, senior BIM-onderzoeker bij TNO. “Ook komt het regelmatig voor dat een toeleverancier kennis inbrengt en een projectontwikkelaar vervolgens met een andere leverancier in zee gaat. Daarmee gaat een waardevolle investering in tijd en kosten verloren.”

BIM op een hoger niveau

Léon zet zich al jaren in voor Bouwwerk Informatie Modellering. Het is de missie van TNO om BIM op een nog hoger niveau te tillen dan het al is in Nederland. BIM Bots vormen de volgende stap. “In een van onze Europese onderzoeksprojecten, Streamer, ontwikkelden we een BIM Bot die de energieprestatie van een ziekenhuis berekent en analyseert. Aan de hand van het programma van eisen optimaliseerde de BIM Bot het model. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk welke ruimtes het beste naast elkaar geplaatst konden worden.” Het afgelopen jaar ontwikkelde TNO nog een tweetal BIM Bots: een simulatietool die berekent wat de warmteweerstand van een wand is en eentje die alle bakstenen modelleert. Deze laatste tool maakt al heel vroeg duidelijk of bijvoorbeeld de openingen voor de ramen en deuren die in een ontwerp staan, uitvoerbaar zijn. Léon: “De productiviteit, kwaliteit van de gebouwen en het gebruik van materialen worden hiermee sterk verbeterd.”

“Het is niet alleen een slimmere manier van werken maar het automatiseert ook werkprocessen”

Extra service

BIM Bots verbeteren volgens Léon ook de band tussen toeleveranciers en de bouwsector. “Je kunt extra service leveren door aan te tonen dat bepaalde producten passen in het model en dat ze voldoen aan de normen. De uren en kosten die een leverancier voorheen investeerde in oplossingen voor een laatste bouwfase, stopt hij nu in tools die al aan het begin duidelijk maken of een product geschikt is of niet. Dit is heel wat anders dan een statische objectenbibliotheek waarbij de opdrachtgever vaak zelf moet bepalen of een product passend is. Een toeleverancier is hiermee veel beter op de hoogte van de projecten die in de ontwerpfase zitten.” Ook voor opdrachtgevers zijn BIM Bots aantrekkelijk. Een architect hoeft een ontwerp niet meer handmatig uit te werken en te detailleren maar krijgt meteen feedback over de maakbaarheid van zijn ontwerp. Léon: “Het is niet alleen een slimmere manier van werken maar het automatiseert ook werkprocessen. Uiteindelijk krijg je daarmee een BIM-model en een gerealiseerd gebouw van hogere kwaliteit.”

“BIM Bots maken de bouwsector productiever en efficiënter”

Overtuigd van het nut

Technologisch gezien is het BIM Bot-concept klaar om ingezet te worden. Mede dankzij financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat ook overtuigd is van het nut van deze toepassing. De eerste gesprekken met overheden en toeleveranciers zijn positief, vertelt Andrew Koster, senior Business Development Manager. “BIM Bots zijn gebaseerd op open standaarden. Als dataeigenaar krijg je dus nooit te maken met een lock-in. Een ander voordeel is dat je weet dat je voldoet aan het Bouwbesluit. BIM Bots maken de bouwsector productiever en efficiënter en daar is het ons uiteindelijk allemaal om te doen.”

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie onze pagina over BIM Bots.

Lees meer
blik op de toekomst

BIM Bots verhogen de productiviteit van de bouwsector

28 mrt '18 - 3 min
Gegevens van een trap al aan het begin van het bouwproces invoeren zodat je in een latere fase niet voor verrassingen komt te staan? De warmteweerstand van een wand... Lees meer
uitgelicht

Online Asfaltkwaliteitsloket stimuleert innovatie wegenbouw

13 apr '18 - 3 min
Bedrijven die een innovatief asfaltmengsel hebben ontwikkeld, doorlopen bij wegbeheerders vaak een zware procedure om het product goedgekeurd te krijgen. Een toets... Lees meer
column

Nederland voor hulp, handel én innovatie

29 mei '17 - 3 min
Ontwikkelingssamenwerking doen we niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf. Als er meer stabiliteit in de wereld is, verhoogt de kans dat we vrede in Nederland... Lees meer
column

Ruimte voor innovaties in ontwikkelingslanden

9 nov '16 - 3 min
Laatst was het wereldwijde UN-dag. Secretaris-Generaal Ban Ki-moon vertelde die dag dat we als mensheid het tijdperk van de duurzaamheid zijn ingegaan en riep ons... Lees meer
blik op de toekomst

Changing cities, delivering innovations

30 mei '16 - 7 min
Steden zijn continu onderhevig aan veranderingen – dat was altijd al zo. Met name door innovaties gaan die veranderingen steeds sneller en hebben ze meer impact.... Lees meer
nieuwsbericht

Circulaire economie: hoe organiseer je dat?

18 mrt '16 - 3 min
Een circulaire economie, gericht op optimaal waardebehoud en het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen, gestalte geven en daarmee tegelijkertijd nieuwe... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.