dossier

Blockchain: van automatisch afrekenen voor energie tot betalen zonder bank

6 juni 2017 • 4 min leestijd

Een huis kopen zonder notaris, veilig geld overmaken zonder een bank, belasting betalen zonder aangifte te doen: Blockchain moet het allemaal mogelijk maken. TNO speelt een belangrijke rol bij de toepassing van deze opkomende technologie in Nederland.

Een bank en een notaris maken betrouwbare financiële transacties mogelijk, doordat ze inzage krijgen in de financiën en de identiteit van de deelnemende partijen. Is iemand echt degene voor wie hij zich uitgeeft en heeft hij werkelijk het geld dat hij claimt te hebben? Blockchain kan deze tussenpersonen overbodig maken, omdat de benodigde gegevens online kunnen worden opgeslagen; niet door één centrale organisatie, maar door de computers van alle deelnemers in de Blockchain-netwerken. Samen kunnen deze computers een online gedistribueerd grootboek vormen dat voortdurend wordt bijgewerkt. Transacties via Blockchain zijn mogelijk efficiënter, goedkoper en sneller.

“Wat de robot deed voor de werkvloer – een veel hogere productiviteit per medewerker – zal Blockchain voor administratieve processen betekenen”

Automatisch afrekenen

Blockchain kent allerlei toepassingen. De bekendste is bitcoin: een online betaalmiddel buiten banken om. Maar er is nog veel meer mogelijk, vertelt Henk-Jan Vink, directeur Networked Information van TNO. “Een mens kan een digitale identiteit krijgen, maar dat geldt ook voor voorwerpen zoals een container in de Rotterdamse haven. Stel je voor dat die zelf weet waar hij moet zijn, zich autonoom laat bevoorraden en automatisch afrekent met de afnemer. Blockchain kan dat mogelijk maken. Of denk aan het automatisch afrekenen van energie: steeds meer mensen hebben zonnepanelen. Bij overcapaciteit kan de energie naar de buurman gaan en automatisch worden afgerekend, zonder dat de energiemaatschappij daar tussen komt.”

“Transacties via Blockchain zijn mogelijk efficiënter, goedkoper en sneller”

Betekenis voor de maatschappij

Wat Blockchain ons werkelijk gaat brengen, valt lastig te voorspellen, zegt TNO’er Egbert-Jan Sol, Program director Smart Industry. “Niemand wist dat het internet zou leiden tot applicaties als YouTube, Spotify en allerlei social media. Zo is het ook met Blockchain. Welke ‘killer’ Blockchain-apps onze maatschappij gaan veranderen, weet nog niemand. Maar wat de robot deed voor de werkvloer – een veel hogere productiviteit per medewerker – zal Blockchain voor administratieve processen betekenen.”

“We helpen mee aan een goed klimaat voor Blockchain-applicaties in Nederland”

Fraude is extreem lastig

Een transactie in Blockchain is alleen mogelijk als alle computers in het netwerk akkoord gaan. Dit doen zij op basis van de data van een blok transacties. Hebben alle computers eenmaal goedkeuring verleend? Dan wordt het blok transacties bijgeschreven in de ketting van blokken, die in het systeem hebben plaatsgevonden. Een goedgekeurde transactie is niet terug te draaien: de Blockchain-ketting kan namelijk alleen met grote moeite opgebroken worden – vandaar ook de naam. Deze eigenschap zorgt ervoor dat fraude extreem lastig is: wie via één computer probeert te rommelen met de data, krijgt nooit toestemming voor een transactie van de overige computers in het netwerk.

Zeker 500 Blockchain-experts nodig

Toch wordt de Blockchain-technologie, hoe veelbelovend ook, nog niet breed ingezet. “In de basis lijkt de technologie heel veilig ontworpen, maar aangezien er nog weinig applicaties zijn die daadwerkelijk zijn uitgerold, moeten we bepaalde aspecten door onderzoek en experimenten eerst echt begrijpen”, zegt Vink. “Op het gebied van transactiesnelheid, privacy, maar ook op het gebied van regelgeving.” Dat wil niet zeggen dat het Nederlandse bedrijfsleven passief kan afwachten tot de technologie rijp is voor grootschalige toepassing, legt Vink uit. “Wie als eerste die diensten in de markt zet, kan heel snel groeien. Maar als we waarde willen creëren en banen willen behouden, moet Nederland wel voorop lopen.” TNO speelt daarbij een belangrijke rol. Zo leidt TNO experts op, die volgens Sol snel onmisbaar zullen zijn. “In 2020 zijn zeker vijfhonderd experts nodig die echt goed begrijpen hoe de technologie in elkaar steekt. We zijn nu al bezig met het organiseren en opleiden van ICT’ers met kennis van Blockchain. Al ruim drie jaar leiden we met Interpol digitale rechercheurs op in het opsporen van criminaliteit met bitcoins op het dark web. Daardoor hebben we al vroeg expertise opgedaan.”

“We zijn nu al bezig met het opleiden van ICT’ers met kennis van Blockchain”

Spelers bij elkaar brengen

Vanuit het nationale TopTeam ICT werkt TNO met andere onderzoeksinstanties en het bedrijfsleven samen aan een snelle adoptie van Blockchain-technologieën. Dit heeft geleid tot het opzetten van een Dutch Blockchain Coalition (BC3), die haar actie-agenda op 30 maart heeft aangeboden aan minister Kamp. Daarbij leidt TNO experimenten in zogenaamde Fieldlabs, ontwikkelt kennis en deelt deze met allerlei partijen die ondersteuning kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van applicaties. “We helpen mee aan een goed klimaat voor Blockchain-applicaties in Nederland. Ook zien we het vanuit TNO als onze rol om blockchain te duiden; of en wat de daadwerkelijke waarde is van blockchain in een specifieke situatie?”, vat Vink samen. “Samen met BC3 denken we vooruit over technologie en de consequenties voor beleid en wetgeving: onderwerpen die je beter op landelijk niveau kunt aanpakken, dan per afzonderlijk bedrijf. We brengen zo veel mogelijk spelers bij elkaar om de massa in beweging te brengen.”

meer over blockchain

Video: wat is blockchain?

Techruption biedt omgeving en voorwaarden om blockchain te laten floreren

Gaan blockchain en democratie samen?

Blockchain zet extra vaart achter containertransport in Rotterdamse haven

Blockchain security by design: innovatie en beveiliging hand in hand

Welke kansen biedt blockchain voor de industrie?

Wat kan blockchain voor start-ups betekenen?

Met blockchain dingen doen die onmogelijk leken

Pilot toont dat blockchain en agrifood een vruchtbare combinatie zijn

TNO & Blockchain

Meer weten over hoe TNO bijdraagt aan de ontwikkeling van blockchain-technologie?

Lees meer
dossier

Welke kansen biedt blockchain voor de industrie?

31 jul '17 - 2 min
Blockchaintechnologie zet steeds meer voet aan de grond binnen het bedrijfsleven, onder meer door de belofte van efficiëntieverbeteringen in verschillende sectoren.... Lees meer
dossier

Met blockchain dingen doen die onmogelijk leken

28 jul '17 - 5 min
Hoe draai je met een aantal bedrijven of overheden succesvol een blockchain? Welke toepassingen zijn kansrijk? Wat kan blockchain bijvoorbeeld betekenen voor de... Lees meer
dossier

Pilot toont dat blockchain en agrifood een vruchtbare combinatie zijn

28 jul '17 - 4 min
Het project ‘Blockchain for Agrifood’ is een pilot van TNO en Wageningen University & Research dat als doel heeft om te kijken welke impact blockchaintechnologie... Lees meer
dossier

Wat kan blockchain voor start-ups betekenen?

28 jul '17 - 4 min
Blockchain biedt mogelijkheden voor allerlei bedrijven en sectoren. De verwachting is dat juist ook start-ups van deze technologie kunnen profiteren. De Brightlands... Lees meer
column

Gaan blockchain en democratie samen?

6 jun '17 - 4 min
Vorige maand ben ik Nederlander geworden. Ik behoud ook mijn Britse nationaliteit, maar gezien de aankomende Brexit heb ik liever geen problemen met mijn verblijfsstatus... Lees meer