blik op de toekomst

Burgemeester van Jouw Noordzee: publiek betrekken bij de energietransitie

18 oktober 2018 • 4 min leestijd

De Noordzee is een belangrijk en tevens complex speelveld binnen de energietransitie. Hoog tijd dus voor een regisseur. Op initiatief van ECN part of TNO en SummerLabb is daarom de ‘Burgemeester van Jouw Noordzee’ gekozen. In een gesprek onder leiding van Jan Douwe Kroeske van SummerLabb wisselt René Peters van ECN part of TNO met de kersverse burgemeester Mariken Betsema van gedachten over haar burgemeesterschap en de transities op de Noordzee, waaronder de energietransitie.

Afgelopen zomer gingen ECN part of TNO en Summerlabb op zoek naar de Burgemeester van Jouw Noordzee. Met dit burgemeesterschap willen beide initiatiefnemers de Noordzee en alles wat daar gebeurt – van visserij tot het winnen van windenergie – naar een breder publiek brengen.

Energietransitie bewerkstelligen

“Als we in Nederland een grote energietransitie willen bewerkstelligen, dan is de Noordzee daarbij cruciaal”, denkt René Peters. “Daar hoort een burgemeester bij, die de zaak overziet en de diverse partijen bij elkaar brengt. Het lijkt misschien symbolisch, maar het is een belangrijke functie.” Uit de ruim dertig diverse aanmeldingen zijn eerst drie kandidaat-burgemeesters gekozen en uiteindelijk is op 6 september Mariken Betsema tot Burgemeester van Jouw Noordzee benoemd. Ze kreeg de bijbehorende ambtsketting omgehangen door juryvoorzitter Z.K.H. Carlos de Bourbon de Parme.

“Als we in Nederland een grote energietransitie willen bewerkstelligen, dan is de Noordzee daarbij cruciaal. Daar hoort een burgemeester bij die de zaak overziet en partijen bij elkaar brengt”

Eerste Burgemeester van Jouw Noordzee

Betsema, een van de oprichters van bureau MSG Sustainable Strategies, is blij dat ze zich het komende jaar de eerste Burgemeester van Jouw Noordzee mag noemen. “We hebben maar één Noordzee en daar moeten we zuinig op zijn en slim mee omgaan”, aldus Betsema. “Het is leuk om te merken dat iedereen die ik spreek, enthousiast is en een glimlach op zijn of haar gezicht krijgt als we het over mijn burgemeesterschap hebben. Het is voor mij nieuw, spannend, interessant en leerzaam.”

Publiek informeren over wat er speelt

“Mijn doel is om met een helder verhaal en eerlijke en begrijpelijke informatie de mensen te betrekken bij de Noordzee”, vervolgt Betsema. “Ik wil eraan bijdragen dat mensen weten hoe belangrijk de Noordzee is als het gaat om energie- en voedseltransitie. En dat ze begrijpen wat er speelt en welke enorme uitdagingen de energietransitie de komende jaren met zich meebrengt. Integrale ontwikkeling en samenwerking met balans tussen energie, ecologie en economie worden steeds belangrijker. Zelf weet ik ook niet alles; geen enkele partij heeft alle kennis in huis. Het is zaak dat we met alle betrokken partijen samen oplossingen ontwikkelen. Ik ga dan ook naar alle partijen luisteren.”

Burgemeester Mariken Betsema wil eraan bijdragen dat mensen weten hoe belangrijk de Noordzee is als het gaat om energie- en voedseltransitie

Noordzee als versneller van de energietransitie

Een duurzaam energiesysteem kan mogelijk sneller tot stand komen als de bestaande olie- en gasinfrastructuur op de Noordzee wordt gecombineerd met bijvoorbeeld bestaande en nieuwe windparken. Zo kan de Noordzee een belangrijke rol spelen als versneller van de energietransitie. Rene Peters: “De Noordzee is altijd een belangrijk gebied geweest in onze energievoorziening en zal dat ook blijven. Als ECN part of TNO werken we aan slim gebruik van bestaande infrastructuur voor energiewinning op de Noordzee. Voorbeelden hiervan zijn het elektrificeren van olie- en gasplatformen, (her)gebruik van gasinfrastructuren voor het transport van windenergie in de vorm van waterstof en het hergebruik van lege gasvelden voor de ondergrondse opslag van CO₂.”

Samenspel tussen economie, ecologie en energie

ECN part of TNO probeert onder meer met het programma North Sea Energie, waarvan het initiatiefnemer is, de energietransitie op de Noordzee te versnellen. “Inmiddels zijn er ruim twintig deelnemers vanuit het bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisatie betrokken. Wij kijken vooral naar het technische gedeelte, maar zien ook in dat het om een goede afstemming gaat tussen alle gebruikers van de Noordzee, dus bijvoorbeeld ook met de visserij en natuurorganisaties. Het is inderdaad een samenspel tussen economie, ecologie en energie. Wat mij betreft moet de Burgemeester van Jouw Noordzee dat proces faciliteren en de discussie stimuleren. Een mooie rol”, vindt Peters.

Samen tot de energietransitie komen

“Het wordt een uitdaging om alle gebruikers bij het begin van elkaars planvorming te betrekken. En zo expliciet te maken wat de effecten zijn van de eigen activiteiten, zowel van de plannen van andere gebruikers als wat de cumulatieve effecten zijn van de verschillende activiteiten”, zegt Betsema. “Wat ik daarbij heel belangrijk vind, is dat er rekening gehouden wordt met de effecten op het ecosysteem – onder en boven water. We moeten gezamenlijk kijken hoe we zo goed mogelijk tot de energietransitie kunnen komen en daarin creatief zijn. Wat de precieze route is, weten we niet. Die is nog niet uitgetekend. Daar zullen we, met vallen en opstaan, achter moeten komen. Gedurende het proces moeten we kennis blijven delen en ook fouten durven te maken, zolang we die maar bijsturen. Laten we dus aan de slag gaan met pilots. Ik ben me ervan bewust dat dit ook heel wat vergt van overheden, bijvoorbeeld met betrekking tot vergunningen.”

“Er staat veel te gebeuren op de Noordzee. Zo zullen er twaalf keer zoveel windparken zijn in 2030”

Twaalf keer zoveel windparken

Slecht 1% van onze energie komt nu vanuit wind. Daarin lopen we achter in Europa. “We maken grote plannen, maar het gaat niet zo snel. Mensen hebben wellicht een verkeerd beeld en denken dat we verder zijn. Aan de andere kant staat er veel te gebeuren op de Noordzee. Zo zullen er twaalf keer zoveel windparken zijn in 2030. Het is goed als mensen begrijpen waarom dit noodzakelijk is. De sleutel ligt wellicht bij de techneuten met innovatieve oplossingen, maar het vertellen van het goede verhaal is ook heel belangrijk om tot acceptatie en implementatie te komen”, besluit Peters.

Summerlabb

SummerLabb, een initiatief van Jan Douwe Kroeske, brengt duurzaamheid en innovatie naar een breed publiek. Om het publiek daadwerkelijk persoonlijk te betrekken bij diverse thema’s, reist SummerLabb samen met haar partners langs verschillende grote publieksevenementen. Binnen de omgeving van Summerlabb presenteren partners hun visie op de toekomst. Dit doen zij door middel van mooie voorbeelden uit de praktijk, bestaande producten en interactieve opstellingen. Daarnaast is Summerlabb online zichtbaar via haar actieve platform.

Meer informatie?

Lees meer informatie over TNO en het North Sea Energy-programma, bezoek de website van North Sea Energy.

Naar de website
blik op de toekomst

Met stappenplan op weg naar groenere VvE’s

2 jul '20 - 3 min
Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE) willen wel verduurzamen maar stuiten op tal van praktische belemmeringen. Zoals gebrek aan kennis, weinig betrokken bewoners... Lees meer
blik op de toekomst

Podcast Insights seizoen 2 #27: De opgave om CO2-uitstoot in de industrie drastisch te verminderen

26 jun '20 - 1 min
De Nederlandse industrie staat voor een grote opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Met als ultiem doel vrijwel geen uitstoot in 2050. Voorlopig zijn... Lees meer
blik op de toekomst

Zuiniger en met minder CO2 dankzij nieuwe absorptietechniek

26 jun '20 - 2 min
Absorptie en distillatie zijn belangrijke scheidingstechnologieën in de chemische industrie maar ze vergen veel energie. TNO werkt met industriële eindgebruikers,... Lees meer
blik op de toekomst

Van Oord: Noordzee als broedplaats van innovaties

22 jun '20 - 3 min
Door het slim combineren van energiesystemen kan de uitstoot van CO2 op de Noordzee drastisch omlaag, blijft er genoeg ruimte voor scheepvaart en visserij, bespaart... Lees meer
blik op de toekomst

Podcast Insights seizoen 2 #26: Onze energievoorziening vanaf 2030 – 2 scenario’s

19 jun '20 - 1 min
Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. Maar hoe kunnen we dat doel bereiken? De energietransitie is in volle gang.... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.