nieuwsbericht

Circulaire economie: hoe organiseer je dat?

18 maart 2016 • 3 min leestijd

Een circulaire economie, gericht op optimaal waardebehoud en het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen, gestalte geven en daarmee tegelijkertijd nieuwe zakelijke kansen creëren. Die uitdaging pakken we op met bedrijfsleven en gemeenten. Overheden op lokaal, nationaal en Europees niveau worstelen met dit vraagstuk. TNO zet kennis in op het gebied van milieu, bouw, materialen, businessmodellen en ICT om die ambitie te verwezenlijken.

“We hebben eerder becijferd dat een circulaire economie voor ons land een toegevoegde waarde kan creëren van ruim zeven miljard euro en meer dan 50.000 banen kan opleveren. Maar om dat per stad of regio vorm te geven vergt een totaal nieuwe manier van denken en samenwerken tussen partijen. Van Amsterdam tot Nijmegen en van Friesland tot Limburg buigen bestuurders en beleidsmakers zich over dit dossier en werken ze samen met TNO om een antwoord te vinden op de vraag hoe dat is te organiseren”, zegt Ton Bastein, programmamanager Resource Efficiency van TNO.

“Concreet is onze rol: stromen in kaart brengen, daarmee kansen identificeren en ze vervolgens circulair organiseren.”

Van analyse naar actie

TNO heeft geen panacee, geen blauwdruk die je overal kunt toepassen, benadrukt hij. Wel is duidelijk dat het vraagstuk zoveel kanten heeft, dat je verstand moet hebben van al die aspecten om per stad of regio een circulaire economie van de grond te krijgen.
“Overheden willen hergebruik stimuleren, het bedrijfsleven ziet er nieuwe kansen in, aan de welwillendheid ligt het niet. Het organiseren en selecteren van prioriteiten is de crux. In deze zoektocht willen en kunnen we als onafhankelijke onderzoeksinstelling een doorslaggevende rol spelen. Concreet is onze rol: stromen in kaart brengen, daarmee kansen identificeren en ze vervolgens circulair organiseren.”

Ambities en beleid

Zo zijn we actief voor gemeente Amsterdam waar we samen met andere partijen onderzocht hebben welke kansen er zijn voor stad en bedrijfsleven om tot een circulaire economie te komen. Bouw- en organische stromen blijken veel mogelijkheden te bieden ze circulair te organiseren. Het is nu zaak om door te pakken. We leveren kennis, data en onderbouwing waarmee de gemeente ambities en beleid kan formuleren. We zijn met meer steden en provincies in gesprek om de circulaire economie handen en voeten te geven. Elke regio heeft zo zijn eigen specifieke karakter die een herkenbaar en op de regio toegespitst actieplan met zich meebrengt. En daarbij moeten we natuurlijk rekening houden met de lokale initiatieven en lokaal aanwezige energie om tot een transitie te komen.

Duurzaam inkopen

Inkoop is een onderschat fenomeen in dit verband. Grote gemeenten kijken, net als bedrijven, bij aanbestedingen vaak naar de goedkoopste aanbieder. Waarom niet naar de meest duurzame? Of het nu gaat om het wagenpark of gebouwen, beoordeel de aanbieder op 'total cost of ownership', oftewel: een combinatie van kosten, levensduur, de effecten op het milieu van productie tot afschrijving. Dat vergt een kritische blik, maar ook een heldere methodiek die voor zowel inkopers als aanbieders van producten en diensten is te hanteren. En zo”n methodiek moet voorkomen dat de focus op materialen ten koste gaat van een belangrijk dossier als energie-efficiency en terugdringen van CO2-emissies. TNO staat garant voor een integrale analyse op dat vlak.

Slim organiseren

“Er is geen laaghangend fruit dat je zo kunt plukken om een circulaire economie te realiseren”, zegt Ton. “Je zult echt per stad of regio de situatie grondig moeten analyseren en organiseren. Het goede nieuws is dat, wie we ook spreken, zij staan te trappelen om de circulaire economie in hoog tempo van de grond te krijgen: gemeenten, provincies, bedrijven in allerlei sectoren. Om een verschil te maken zijn echt nieuwe inzichten en nieuwe technologieën nodig. TNO kan daarbij helpen: bijvoorbeeld door het slimmer omgaan met afvalstromen. Van het afval is 40% afkomstig uit de bouw. Met nieuwe toepassingen in de bouw is dat percentage fors terug te dringen. We brengen in kaart welke gebouwen waar staan, welke materialen erin zijn verwerkt en hoe we die bij sloop, het liefst in dezelfde regio, kunnen hergebruiken. We hebben verstand van bouwmaterialen als staal en beton, maar ook van businessmodellen en ICT. Die komen hier samen. Nieuwe technologieën gaan zeker voor doorbraken zorgen, maar uiteindelijk gaat het om slim organiseren en samenwerken in de keten.”

blik op de toekomst

Pyrolyse: oude matrassen recyclen, op moleculair niveau

16 sep '20 - 2 min
Wij Nederlanders gooien jaarlijks zo’n 1,2 miljoen matrassen weg. Een flinke stapel, inderdaad. En recycling blijkt lastig: het merendeel van die oude matrassen... Lees meer
blik op de toekomst

Twee veelbelovende methodes om plastic folies te recyclen

1 sep '20 - 3 min
Het grote voordeel van plastic is dat het een zeer veelzijdig materiaal is, dat je ook nog eens goedkoop kunt produceren. Het nadeel van plastic is echter dat het... Lees meer
blik op de toekomst

Microplastics: wat weten we over de gezondheidsrisico’s?

6 mrt '20 - 3 min
Wij mensen zijn gek op plastic. Tot dusver hebben we in totaal al zo’n 8,3 miljard ton van dat kunstmatige materiaal geproduceerd. En inmiddels is daarvan ongeveer... Lees meer
blik op de toekomst

Houtbouw is niet alleen circulair, maar ook sneller

31 jan '20 - 4 min
Het woord ‘houtbouw’ roept nostalgische beelden op. Maar anno 2020 is het dankzij Cross Laminated Timber (CLT) en robotisering mogelijk om verrassend snel een moderne... Lees meer
dossier

Circulaire economie: van organisch afval naar waardevolle grondstoffen

13 feb '18 - 1 min
Op dit moment worden organische afvalstromen gecomposteerd, vergist of verbrand. Afvalleveranciers zouden meer willen bijdragen aan een circulaire economie en zien... Lees meer