nieuwsbericht

Circulaire economie: hoe organiseer je dat?

18 maart 2016 • 3 min leestijd

Een circulaire economie, gericht op optimaal waardebehoud en het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen, gestalte geven en daarmee tegelijkertijd nieuwe zakelijke kansen creëren. Die uitdaging pakken we op met bedrijfsleven en gemeenten. Overheden op lokaal, nationaal en Europees niveau worstelen met dit vraagstuk. TNO zet kennis in op het gebied van milieu, bouw, materialen, businessmodellen en ICT om die ambitie te verwezenlijken.

“We hebben eerder becijferd dat een circulaire economie voor ons land een toegevoegde waarde kan creëren van ruim zeven miljard euro en meer dan 50.000 banen kan opleveren. Maar om dat per stad of regio vorm te geven vergt een totaal nieuwe manier van denken en samenwerken tussen partijen. Van Amsterdam tot Nijmegen en van Friesland tot Limburg buigen bestuurders en beleidsmakers zich over dit dossier en werken ze samen met TNO om een antwoord te vinden op de vraag hoe dat is te organiseren”, zegt Ton Bastein, programmamanager Resource Efficiency van TNO.

“Concreet is onze rol: stromen in kaart brengen, daarmee kansen identificeren en ze vervolgens circulair organiseren.”

Van analyse naar actie

TNO heeft geen panacee, geen blauwdruk die je overal kunt toepassen, benadrukt hij. Wel is duidelijk dat het vraagstuk zoveel kanten heeft, dat je verstand moet hebben van al die aspecten om per stad of regio een circulaire economie van de grond te krijgen.
“Overheden willen hergebruik stimuleren, het bedrijfsleven ziet er nieuwe kansen in, aan de welwillendheid ligt het niet. Het organiseren en selecteren van prioriteiten is de crux. In deze zoektocht willen en kunnen we als onafhankelijke onderzoeksinstelling een doorslaggevende rol spelen. Concreet is onze rol: stromen in kaart brengen, daarmee kansen identificeren en ze vervolgens circulair organiseren.”

Ambities en beleid

Zo zijn we actief voor gemeente Amsterdam waar we samen met andere partijen onderzocht hebben welke kansen er zijn voor stad en bedrijfsleven om tot een circulaire economie te komen. Bouw- en organische stromen blijken veel mogelijkheden te bieden ze circulair te organiseren. Het is nu zaak om door te pakken. We leveren kennis, data en onderbouwing waarmee de gemeente ambities en beleid kan formuleren. We zijn met meer steden en provincies in gesprek om de circulaire economie handen en voeten te geven. Elke regio heeft zo zijn eigen specifieke karakter die een herkenbaar en op de regio toegespitst actieplan met zich meebrengt. En daarbij moeten we natuurlijk rekening houden met de lokale initiatieven en lokaal aanwezige energie om tot een transitie te komen.

Lees meer in de bijlage Amsterdam circulair, een visie, routekaart voor de stad en regio.

Duurzaam inkopen

Inkoop is een onderschat fenomeen in dit verband. Grote gemeenten kijken, net als bedrijven, bij aanbestedingen vaak naar de goedkoopste aanbieder. Waarom niet naar de meest duurzame? Of het nu gaat om het wagenpark of gebouwen, beoordeel de aanbieder op 'total cost of ownership', oftewel: een combinatie van kosten, levensduur, de effecten op het milieu van productie tot afschrijving. Dat vergt een kritische blik, maar ook een heldere methodiek die voor zowel inkopers als aanbieders van producten en diensten is te hanteren. En zo”n methodiek moet voorkomen dat de focus op materialen ten koste gaat van een belangrijk dossier als energie-efficiency en terugdringen van CO2-emissies. TNO staat garant voor een integrale analyse op dat vlak.

Slim organiseren

“Er is geen laaghangend fruit dat je zo kunt plukken om een circulaire economie te realiseren”, zegt Ton. “Je zult echt per stad of regio de situatie grondig moeten analyseren en organiseren. Het goede nieuws is dat, wie we ook spreken, zij staan te trappelen om de circulaire economie in hoog tempo van de grond te krijgen: gemeenten, provincies, bedrijven in allerlei sectoren. Om een verschil te maken zijn echt nieuwe inzichten en nieuwe technologieën nodig. TNO kan daarbij helpen: bijvoorbeeld door het slimmer omgaan met afvalstromen. Van het afval is 40% afkomstig uit de bouw. Met nieuwe toepassingen in de bouw is dat percentage fors terug te dringen. We brengen in kaart welke gebouwen waar staan, welke materialen erin zijn verwerkt en hoe we die bij sloop, het liefst in dezelfde regio, kunnen hergebruiken. We hebben verstand van bouwmaterialen als staal en beton, maar ook van businessmodellen en ICT. Die komen hier samen. Nieuwe technologieën gaan zeker voor doorbraken zorgen, maar uiteindelijk gaat het om slim organiseren en samenwerken in de keten.”

nieuwsbericht

Circulaire economie: hoe organiseer je dat?

18 mrt '16 - 3 min
Een circulaire economie, gericht op optimaal waardebehoud en het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen, gestalte geven en daarmee tegelijkertijd nieuwe... Lees meer
uitgelicht

Online Asfaltkwaliteitsloket stimuleert innovatie wegenbouw

13 apr '18 - 3 min
Bedrijven die een innovatief asfaltmengsel hebben ontwikkeld, doorlopen bij wegbeheerders vaak een zware procedure om het product goedgekeurd te krijgen. Een toets... Lees meer
blik op de toekomst

BIM Bots verhogen de productiviteit van de bouwsector

28 mrt '18 - 3 min
Gegevens van een trap al aan het begin van het bouwproces invoeren zodat je in een latere fase niet voor verrassingen komt te staan? De warmteweerstand van een wand... Lees meer
dossier

Circulaire economie: van organisch afval naar waardevolle grondstoffen

13 feb '18 - 1 min
Op dit moment worden organische afvalstromen gecomposteerd, vergist of verbrand. Afvalleveranciers zouden meer willen bijdragen aan een circulaire economie en zien... Lees meer
dossier

TNO geeft richting aan de circulaire economie

23 jan '18 - 4 min
Welke kansen biedt de transitie naar een meer circulaire economie in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en milieu? De complexiteit maakt het... Lees meer
dossier

Zo gaan we de transitie naar een circulaire kunststoffeneconomie versnellen

9 jan '18 - 4 min
Een breed gedragen agenda met projecten die de transitie naar een volledig circulaire kunststoffeneconomie versnellen. Dat is het resultaat van de samenwerking in... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.