verhaal van de klant

Data delen voor de verduurzaming van de agrarische sector

30 augustus 2018 • 3 min leestijd

Het programma SmartDairyFarming, dat zich bezighoudt met de digitalisering van de melkveehouderij, heeft zich doorontwikkeld tot een innovatieve coöperatie: JoinData. Binnen JoinData zetten partijen zich in voor de ontwikkeling van digitale innovaties voor de agrarische sector, die alleen mogelijk zijn door het onderling delen van data. “Zonder de aanpak van TNO was JoinData nooit van de grond gekomen”, aldus Frido Hamoen van CRV.

Binnen SmartDairyFarming (SDF) werkten onder meer de internationale coöperaties FrieslandCampina, Agrifirm – leverancier van onder andere diervoeders en zaaizaden – en rundveeverbeteringsorganisatie CRV met TNO aan een elektronische snelweg (‘datahub’) waarop informatie van melkveehouders en andere spelers in de zuivelsector wordt gedeeld. Dat platform is inmiddels breed uitgerold in de agrarische sector onder de naam JoinData. Hoe data kan bijdragen verder kan bijdragen aan kringlooplandbouw en een duurzame voedselketen leest je hier.

Verzorging van individuele koeien

“SDF ondersteunt melkveehouders bij de verzorging van individuele dieren, met als doel een goede gezondheid, langer leven en langere productietijd van de koe. Daarvoor ontwikkelt SDF sensoren en andere technologische hulpmiddelen, beslismodellen, procesbeschrijvingen en adviesproducten. Door deze hulpmiddelen kunnen melkveehouders betere keuzes maken op het gebied van gezondheid, vruchtbaarheid en voeding”, vertelt Frido Hamoen, managing director business unit data van CRV.

“TNO heeft ervoor gezorgd dat de boeren en partijen daaromheen elkaar begrepen en achter het systeem zijn gaan staan”

Data delen door melkveehouders

Het idee voor SDF kwam van Wageningen University & Research (WUR). “Ze zagen in, dat het samenbrengen van data – iets wat we al deden voor het monitoren van dijken met behulp van sensoren – handig kan zijn voor melkveehouders. Zo is SDF 1.0 ontstaan”, legt TNO’er Matthijs Vonder uit, die als projectleider betrokken is vanaf SDF 1.0. WUR vroeg TNO haar expertise op het gebied van realtime sensormetingen en analyse toe te passen om met elkaar de duurzaamheid en efficiëntie te verhogen. Binnen SDF werken verschillende partners in de zuivelketen samen aan het creëren van waarde op basis van gedeelde informatie of big data. “Binnen SDF 1.0 is dat voor een beperkt aantal van zeven deelnemende melkveehouders gelukt en via een proof of concept bewezen. De ambitie was – en is nog steeds – om meer melkveehouders, sensordata-leverende partijen en dienstenleveranciers met operationele diensten en applicaties bij SDF en JoinData te betrekken”, aldus Vonder.

Concurrenten samenbrengen

“Het was duidelijk dat we wilden digitaliseren, maar we worstelden met vragen als: wat is de beste aanpak, welk systeem gebruik je, hoe gebruik je data? Dat was voor ons lastig om te overzien”, vertelt Hamoen. “TNO had het overzicht en zorgde voor een theoretisch kader, kennisontwikkeling en de ontwikkeling van een platform. Dit platform, InfoBroker, vormt de basis voor JoinData. Maar net zo belangrijk is de rol van TNO geweest in de organisatorische uitdagingen, zoals het bij elkaar brengen van partijen die elkaar niet kennen en soms concurrenten zijn. TNO heeft ervoor gezorgd dat de boeren en partijen daaromheen elkaar begrepen en achter het systeem zijn gaan staan”, benadrukt Hamoen. Vonder licht daarop toe: “In feite hebben wij als TNO tijdelijk eigenaarschap van het initiatief aangenomen, totdat de industrie het kon overnemen. Dat is nu gelukt.”

“SmartDairyFarming ondersteunt melkveehouders bij de verzorging van individuele dieren, met als doel een goede gezondheid, langer leven en langere productietijd van de koe”

Dataplatform voor de agrarische sector

Coöperatie JoinData is opgericht door FrieslandCampina, Agrifirm en CRV. Later hebben zich daar LTO Nederland en EDI-Circle – een samenwerkingsverband tussen agrarische accountants waarbij financiële en technische datastromen worden gedeeld – zich daarbij aangesloten. “JoinData realiseert het dataplatform voor de Nederlandse agrarische sector: een digitale datasnelweg die het delen, hergebruiken en combineren van data mogelijk maakt”, zegt Hamoen. “Daarvoor bouwen we samen aan een veilige en transparante omgeving, waar de agrarisch ondernemer zelf regie heeft over zijn data. Door een autorisatiesysteem kan de melkveehouder zelf bepalen wie zijn data mag inzien en/of wie ze mag analyseren. We zijn nu druk bezig met het optimaliseren en opschalen.”

Smart data toepassen in andere sectoren

“Wat we hebben neergezet, kan ook interessant en een inspiratie zijn voor andere sectoren. Het gebruik van smart data kan in allerlei sectoren toegepast worden, niet alleen binnen agrifood. Op basis van dit concept werken we inmiddels aan nieuwe voorstellen”, vertelt Vonder. Ook wordt JoinData inmiddels uitgebreid naar andere agrarische sectoren – akkerbouw, pluimvee en varkens. “En we bekijken de mogelijkheden voor internationale uitbreiding”, besluit Hamoen.

“Door een autorisatiesysteem kan de melkveehouder zelf bepalen wie zijn data mag inzien en/of wie ze mag analyseren”

Orchestrating Innovation: partijen verbinden

Innovatietrajecten, zoals SmartDairyFarming, zijn complexe processen met een lange incubatietijd en vereisen samenwerking. Het vinden van de juiste aanpak, partners en een gezamenlijk pad naar een geslaagde innovatie is een vak op zichzelf. TNO is gespecialiseerd in het verbinden van partijen en het activeren van innovatie- en technologie-experts. Deze aanpak noemen wij ‘Orchestrating Innovation’. Om het SDF-programma succesvol te laten verlopen, moesten (concurrerende) partners bereid worden gevonden om waardevolle data met elkaar te delen in het belang van rendabele verduurzaming van de sector.

Ontdek Meer op de Innovation Expo 2018

Wilt u meer weten over Smart Dairy Farming en de TNO aanpak? Bezoek dan de stand van TNO op de Innovation Expo 2018.

Bekijk de website
innovatie

Veilig data delen in de zorg met behoud van privacy

11 feb '20 - 1 min
Digitale zorg lijkt veelbelovend. Een voorbeeld hiervan is een coachingsapp, ontwikkeld door een ziekenhuis die op unieke wijze een patiëntengroep met prikkelbaar... Lees meer
feiten & cijfers

TNO heeft positieve impact op bedrijvigheid

14 nov '19 - 3 min
De missie van TNO is het verbinden van mensen en kennis om zo innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam... Lees meer
blik op de toekomst

Minder administratieve rompslomp door self-sovereign identity

4 nov '19 - 3 min
Self-Sovereign Identity (SSI) is een technische innovatie die nieuwe mogelijkheden biedt om onze privacy te beheren én het (digitale) leven van meer gemak kan voorzien.... Lees meer
blik op de toekomst

Koningsnacht op afstand

26 apr '19 - 3 min
Koningsnacht 2035. Met vrienden een rondje vrijmarkt in Utrecht of langs de Haagse pleinen. Genieten van de muziek en proosten op het leven. Eén groot verschil:... Lees meer
innovatie

Een snellere uitrol van flexibele displays dankzij SALDtech

27 mrt '19 - 3 min
Ja, er bestaan al telefoons met flexibele displays. Maar het kost momenteel wel veel tijd en geld om beeldschermen met de gewenste buigbaarheid te produceren. Ondertussen... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.