dossier

De Brandstofvisie: stappen naar een groenere transportsector in 2050

14 november 2014 • 2 min leestijd

In 2050 moet het stadsverkeer in Nederland grotendeels elektrisch rijden. Bussen en vrachtwagens rijden op vloeibaar gas. Lucht- en scheepsverkeer maakt gebruik van biobrandstoffen. Dat zijn de belangrijkste punten van de Brandstofvisie.

De Brandstofvisie is geformuleerd door meer dan honderd stakeholders uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen. Over één ding waren alle partijen het met elkaar eens: de weg richting een groenere transportsector loopt niet via één type brandstof.

Typen brandstof per voertuig

Zo zullen personenauto’s tegen 2050 grotendeels elektrisch moeten rijden, maar voor zwaar vrachtverkeer over lange afstand is dat geen optie. Vloeibaar gas – op basis van conventioneel aardgas of biogas, dan wel gemaakt uit waterstof en koolstof – is dat wel. Bij de lucht- en scheepsvaart zullen biobrandstoffen zorgen voor verduurzaming.

De weg richting een groenere transportsector loopt niet via één type brandstof

Alle voertuigen zuiniger

Voor alle voertuigen geldt dat ze veel zuiniger moeten worden dan nu het geval is. ‘Een grotere efficiency is een belangrijke pilaar onder de hele visie’, zegt Gertjan Koornneef, coördinator van het project bij TNO. ‘Dat zorgt voor een lagere uitstoot, maar lost ook andere problemen op. De elektrische auto krijgt zo bijvoorbeeld een grotere actieradius.’

Adaptief beleid

Aan het document gingen zes onderhandelingssessies vooraf, ondersteund door een kennisconsortium van TNO, CE Delft en ECN. Niet over alles werden de deelnemers het eens. Zo bleef er verschil van mening over de toekomstige beschikbaarheid van biomassa. Dat is niet erg, omdat de Brandstofvisie uitgaat van adaptief beleid. ‘We slaan een bepaalde route in op grond van wat we nu weten’, legt Koornneef uit. ‘Als na verloop van tijd blijkt dat de technologische ontwikkelingen omtrent biomassa achterblijven bij de plannen, kunnen we meer inzetten op alternatieven.’

Meerwaarde aanpak

Dat het zo goed lukte alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, is mede te danken aan de rol van onpartijdige scheidsrechter die het kennisconsortium tijdens de onderhandelingen innam. ‘Wij toetsten of de voorstellen realistisch waren en niet strijdig met elkaar’, zegt Rob Cuelenaere van TNO. ‘De meerwaarde van deze aanpak is, dat de Brandstofvisie nu door ruim honderd stakeholders wordt gedragen. Dat is echt een groot goed.’

‘De Brandstofvisie is het gevolg van Europese klimaatdoelen, maar tot nu toe maken veel landen geïsoleerd plannen’

Zie ook

Vision SER on the fuel vision

Groen transport, duurzame groei en nieuwe banen

De Brandstofvisie, opgesteld in het kader van het SER Energieakkoord, schetst de uitgangspunten om de Nederlandse transportsector de komende jaren te vergroenen. Het doel is dat de CO2-uitstoot van de sector in 2050 zal zijn teruggebracht met 60% ten opzichte van 1990. Daarnaast moet de luchtkwaliteit verbeteren. De innovaties die hiervoor nodig zijn, moeten uiteindelijk leiden tot duurzame groei en nieuwe banen.