verhaal van de klant

De CO2-roadmap van Rotterdam naar Parijs

4 december 2017 • 2 min leestijd

Welke stappen moet de stad Rotterdam zetten om te voldoen aan de klimaatakkoorden van Parijs? Met de CO2-roadmap bracht TNO de effecten van maatregelen op het gebied van mobiliteit in kaart. De roadmap laat zien dat het mogelijk is om de doelstellingen te behalen, mits de stad nu en op alle vlakken de eerste – soms lastige – maatregelen neemt.

“Als je de klimaatakkoorden van Parijs doorrekent, dan moet op alle vlakken de CO2-uitstoot met 95% naar beneden. Dus voor energie, industrie en ook mobiliteit”, vertelt Nico Zornig, directeur Smart Cities bij TNO. “Om te voorkomen dat we straks een inhaalslag moeten maken, dient dat bovendien lineair te gebeuren, ofwel vanaf nu. Mobiliteit is in een stad als Rotterdam verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de uitstoot. Daarmee is het niet de grootste vervuiler, maar wel een belangrijke en complexe. Als we wachten tot al het vervoer elektrisch is, is het te laat. Aan de andere kant wordt de technologie die we kunnen inzetten steeds beter. De timing, dus wanneer een stad begint met het inzetten van bijvoorbeeld elektrische bussen, wordt daarmee een belangrijke factor om rekening mee te houden.”

“Mobiliteit is niet de grootste vervuiler, maar wel een belangrijke en complexe. Als we wachten tot al het vervoer elektrisch is, is het te laat”

Samenwerken aan klimaatverbetering

Richard van der Wulp is planoloog bij de gemeente Rotterdam. “Voor Rotterdam is het klimaat al jarenlang een issue”, legt hij uit. “Zo ondertekenden we in 2006 het Clinton Climate Initiative, waarin zestig grote steden van over de hele wereld met nieuwe technologieën, en praktische en meetbare oplossingen samenwerken aan klimaatverbetering. We schakelden TNO in, omdat we beter inzicht willen krijgen in wat het klimaatakkoord van Parijs voor Rotterdam zou kunnen betekenen. TNO is een betrouwbare partner, met zeer veel kennis in pacht. De experts beschikken over een groot arsenaal aan tools die ze kunnen gebruiken om ons daarbij te helpen.”

CO2-roadmapping

“De methode die we in Rotterdam toepassen, heet CO2-roadmapping”, zegt Zornig. “We maken een decompositie van de vloot. Welke vervoersmiddelen kent Rotterdam? Hoeveel zijn het er? Waarvoor worden ze gebruikt? De bijdrage per vervoersmiddel kennen we, dus we kunnen de opbrengsten per maatregel doorrekenen. Om het einddoel van 95% in 2050 te kunnen berekenen, bepaalden we eerst de cijfers van 1990. Vervolgens berekenden we de verwachte cijfers voor de toekomst. Dat deden we door de Rotterdamse vervoerskilometers van 2015 te extrapoleren naar 2030 – een soort ‘tussenjaar’ om de impact van maatregelen te analyseren.”

“We schakelden TNO in, omdat we beter inzicht willen krijgen in wat het klimaatakkoord van Parijs voor Rotterdam zou kunnen betekenen”

Elektrisch vrachtverkeer mogelijk maken

TNO gaat verder uitwerken wat potentiële maatregelen voor de gemeente Rotterdam  zijn. Het resultaat moet passen bij de werkzaamheden waarmee de gemeente nu al bezig is. Zo werkt Rotterdam met privileges en financieringsconstructies aan aantrekkelijkere businesscases om elektrisch vrachtverkeer mogelijk te maken. Van der Wulp: “Verder zijn wij als gemeente de grootste inkoper van de stad. Bij elke aanbesteding zullen we het goede voorbeeld moeten geven. Een ander voorbeeld is personenvervoer, waarover we onder meer praten met de RET. Die zijn al heel vooruitstrevend met elektrisch rijden.”


Adaptieve, lerende stad

Om na te gaan welk resultaat de maatregelen en sub-maatregelen de stad in de toekomst precies moeten gaan bieden, zullen Rotterdam en TNO de CO2-roadmap de komende maanden nog verder concretiseren. “Rotterdam is bezig een adaptieve, lerende stad te worden”, zegt Zornig. “Ze beseffen dat er veel valt te winnen, door samen met burgers en bedrijven creatieve oplossingen te ontwikkelen. De nieuwe kennis en ervaring die we samen met Rotterdam opbouwden en nog steeds opbouwen, delen we graag weer met andere steden. Dus steden die op een vergelijkbare manier met mobiliteit aan de slag willen, nodig ik van harte uit om contact op te nemen.”

Meer over de toekomst van de stad

Hoe ontwikkel je een duurzame stad
Hoe houd je steden bereikbaar?

Paper: de adaptieve stad

Benieuwd hoe u als stad of regio flexibel kunt inspelen op de toekomst? Lees verder in de paper ‘De adaptieve stad’ of neem contact met ons op.

Position paper - de adaptieve stad
blik op de toekomst

Hoe houd je steden in de toekomst bereikbaar?

19 jul '17 - 1 min
Steden zijn in beweging en staan voor de grote opgave om de woonomgeving van steeds meer inwoners duurzaam en leefbaar te maken én te houden. Hoe ziet de stad van... Lees meer
uitgelicht

Slim systeem moet filedruk Amsterdam verminderen

17 feb '16 - 3 min
Het was de grootste mobiliteitsproef ooit. Maar liefst 30.000 deelnemers deden vorig jaar mee aan de Praktijkproef Amsterdam. Zij kregen dankzij een innovatieve... Lees meer
blik op de toekomst

De stad: economisch succesvol én duurzaam?

19 jun '15 - 3 min
Meer dan 50% van de wereldbevolking woont in grote steden. In 2050 zal dat meer dan 70% zijn. De honderd grootste steden ter wereld genereren gezamenlijk ruim 40%... Lees meer
dossier

Stadsdashboard brengt staat van de stad in kaart

19 feb '15 - 1 min
Voor de leefbaarheid van steden is het van belang dat mensen er prettig kunnen wonen, werken en recreëren en dat de bereikbaarheid (infrastructuur) optimaal is.... Lees meer
blik op de toekomst

VNG brengt gemeenten en wetenschap samen

1 jun '14 - 6 min
De gemeenten in ons land staan voor een enorme opgave nu de Rijksoverheid vanaf volgend jaar veel taken aan hen overdraagt. En dat is nog maar een van de vele uitdagingen... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.