dossier

“De ondergrond speelt een grote rol in de energietransitie”

30 april 2018 • 3 min leestijd

Duurzame energie versneld invoeren, fossiele energie soepel uitfaseren en tegelijk energie besparen, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. Met die ambitie besloten ECN en TNO de krachten te bundelen. ECN part of TNO telt acht innovatieprogramma’s. Vijf vragen en antwoorden over 'Naar duurzaam gebruik van de ondergrond'.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het nodig de energietransitie te versnellen. Dat vraagt om technische, sociale en beleidsinnovaties. ECN part of TNO gaat de uitdaging aan, door de komende jaren samen met het Nederlandse bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de overheid acht innovatieprogramma’s uit te voeren. Over een van die programma’s beantwoordt Tirza van Daalen, directeur van de Geologische Dienst Nederland (GDN), vijf vragen.

1. Wat is het doel van dit programma 'Naar duurzaam gebruik van de ondergrond'?

“De ondergrond speelt een grote rol in de energietransitie. Denk aan de opslagcapaciteit voor warmte, gas en CO2. We maken combinaties van geothermie met onder andere wind op zee en wind op land, om zo de energietransitie te versnellen. De eigenschappen en het gedrag van de ondergrond bepalen de grondstabiliteit, de mogelijkheden voor ondergrondse CO2- of warmteopslag en de kwetsbaarheid voor menselijk handelen. De ondergrond moet je dus kennen, en dat is precies het werkveld van de Geologische Dienst Nederland: het kenniscentrum voor de Nederlandse ondergrond. We verzamelen data, interpreteren de data en maken hier bruikbare geologische informatie van voor heel Nederland. Daarnaast geven we advies over gaswinning, geothermie, grondwaterwinning, enzovoorts.”

“De ondergrond speelt een heel grote rol in de energietransitie. Binnen ECN part of TNO maken we combinaties van geothermie met onder andere wind op zee en wind op land”

2. Wat valt er nog te doen aan het in kaart brengen van de ondergrond?

“De GDN doet al meer dan honderd jaar onderzoek naar de ondergrond, maar op de beoogde diepte van vier tot acht kilometer is de Nederlandse ondergrond nooit in kaart gebracht. De geologie in ons land is ook heel anders dan die in het buitenland. Wat bij ons op anderhalve kilometer ligt, komt in België aan de oppervlakte. Verder staan we voor de opgave om de tweedimensionale dwarsdoorsneden van Nederland om te zetten naar drie- en vierdimensionale doorsnedes. Nieuwe monitoringtechnieken, strategieën en computermodellen om fluctuaties in kaart te brengen, helpen ons om nog betere voorspellingen te doen van de diepe en ondiepe ondergrond. Zo kunnen we vaststellen waar mogelijk – en op een veilige manier – duurzame energiebronnen zijn aan te boren, zoals warmte van hoge temperatuur uit de ondergrond (zie kader). Dankzij ECN part of TNO kunnen we onze expertises van de ondergrond bundelen aan de kennis rond energie-efficiency.”

3. Welke bijzondere uitdagingen staan er te wachten?

“Een praktische uitdaging is de opschaling van het aantal actieve geothermiedoubletten. Dat zijn naast elkaar liggende diepteboringen, waarbij door het ene boorgat warm water wordt opgepompt en door het andere boorgat het afgekoelde water enkele kilometers verderop in dezelfde bodemlaag wordt teruggevoerd. Op het moment zijn er in Nederland circa veertien actieve geothermiedoubletten, voornamelijk ten bate van de glastuinbouw. Om op veel grotere schaal een betaalbare en schone energievoorziening te realiseren, is in het Energieakkoord voor duurzame groei vastgelegd dat het aantal geothermiedoubletten in 2030 tot 1.200 moet zijn toegenomen.”

“Zo’n enorme opschaling naar 1.200 geothermiedoubletten vergt samenwerking met bijvoorbeeld Energiebeheer Nederland”

4. Waarom is de krachtenbundeling zo essentieel?

“Zo’n enorme opschaling naar 1.200 geothermiedoubletten vergt samenwerking met bijvoorbeeld Energiebeheer Nederland (EBN). Zij staan voor een geleidelijke verschuiving van de traditionele olie- en gasproductie naar meer duurzame energie. Nu we onze krachten hebben gebundeld als ECN part of TNO, opereren we gezamenlijk richting de doelen van de energietransitie. Als je twee wetenschappers op twee verschillende domeinen naast elkaar zet, komen ze tot nieuwe ontdekkingen en zo ontstaat kennis. Ik verwacht daar veel van. Met innovatieve energieoplossingen helpen we Nederland tenslotte vooruit.”

5. Wanneer is er zicht op resultaat?

“Het programma bestaat uit diverse projecten. In april tekenden we bijvoorbeeld een contract voor een project waarin we ons richten op ultradiepe geothermie (zie kader). Daarbij gaan zeven consortia met ondernemers in bouw en infra, EBN en de GDN aan de slag met proefboringen. Ultradiepe geothermie is een heel duurzame toepassing waarbij bijna geen CO2 vrijkomt, dus er wordt veel energie ingestoken. In Nederland werd pas één of twee keer beneden de drie kilometer geboord. Ultradiepe geothermie – waarbij we vier tot acht kilometer diep gaan boren – is dus echt terra incognita. Maar ik verwacht dat we al over vijf jaar veel meer weten over de potentie van deze en andere toepassingen.”

“Nieuwe monitoringtechnieken, strategieën en computermodellen helpen ons om nog betere voorspellingen te doen van de diepe en ondiepe ondergrond”​

Ultradiepe geothermie

Om warmte voor industrieel gebruik te verduurzamen, is warmte van hoge temperatuur uit de ondergrond een belangrijke optie. ECN part of TNO ontwikkelt kennis die het mogelijk maakt om deze nieuwe energiebron veilig en kosteneffectief in te zetten. Het water op de onderzochte diepte van vier tot acht kilometer heeft een temperatuur van circa 200 graden. Dat is voldoende om elektriciteit te produceren, maar het onderzoek moet duidelijk maken of ook goede geothermieputten kunnen worden gerealiseerd.

Maak kennis met de andere innovatieprogramma’s

Naar CO2-neutrale brand- en grondstoffen

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tirza van Daalen

Neem contact op
op de werkvloer

Bekroonde prestatie: CO2-afvang toegepast

6 sep '21 - 6 min
Wat als je CO2 kon afvangen vóór deze in de atmosfeer terechtkomt? Daarmee zou de uitstoot drastisch worden verlaagd. En dan zou de mensheid een goede kans hebben... Lees meer
blik op de toekomst

Innovatie in zonne-energie technologie

15 apr '21 - 1 min
In de podcastserie ‘Zonpositief’ delen TNO met partners hun kennis over de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 3 gaan Daniël Kuijk van zonnepanelenfabrikant... Lees meer

Betaalbare zonne-energie op elk oppervlak

8 mrt '21 - 1 min
In de podcastserie ‘Zonpositief’ zoomt TNO in drie afleveringen samen met partners in op de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 2 gaan Stefan... Lees meer
blik op de toekomst

Samen werkt het beter: bewonersparticipatie in de wijkaanpak

24 feb '21 - 3 min
Aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van BZK doen inmiddels 46 gemeenten mee. Eerder onderzocht TNO wat bewoners beweegt of juist afremt... Lees meer
blik op de toekomst

Zonne-energie hoe en waar: we hebben keus!

15 feb '21 - 1 min
In de podcastserie ‘Zonpositief’ zoomt TNO in drie afleveringen samen met partners in op de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 1 gaan Frank... Lees meer

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.