innovatie

Duurzame en betaalbare energie binnen handbereik?

13 januari 2020 • 4 min leestijd

Met de oplevering van het Hydrohub MegaWatt Test Centre in de loop van 2020 op het EnTranCe terrein van de Hanzehogeschool in Groningen beschikt ons land over een state-of-the-art onderzoeksfaciliteit voor het optimaliseren en opschalen van elektrolyse. Dat moet de productie van groene waterstof naar een hoger plan tillen. Grootschalige productie van duurzaam opgewekte waterstof is nodig om de industrie CO2-arm te maken.

Meer weten over het Hydrohub Innovatie Programma?

Neem contact op met Lennart van der Burg.

Contact

De bouw van het testcentrum is onderdeel van het Hydrohub Innovatie Programma, geïnitieerd door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en een aantal industriepartners die het belang van innovatie rond waterstof zagen en dat concreet wilden vormgeven. De samenwerking werd eind 2017 gestart en is inmiddels uitgegroeid tot ruim dertig deelnemers. Het consortium bestaat uit kennispartners zoals TNO, universiteiten en hogescholen; havenbedrijven, industriële clusters en bedrijven als Shell, Nouryon, en Yara; de publieke sector met onder andere de Gasunie, provincie’s waaronder Groningen en gemeenten.

Open innovatiecentrum

Het ‘MegaWatt Test Centre’ is een open innovatiecentrum. In eerste instantie zal rond PEM- en alkaline-technologie een test- en ontwikkelprogramma worden uitgevoerd. Vervolgens biedt het testcentrum op termijn de mogelijkheid aan leveranciers om hun innovatieve producten, zoals componenten voor electrolysers, op industriële schaal te testen en optimaliseren. Het uiteindelijke doel is om door innovatie de robuustheid, flexibiliteit en efficiency van grootschalige productie van groene waterstof te verbeteren en daarmee kosten te verlagen om zo de energietransitie te versnellen.

Unieke testfaciliteit

“Het is een unieke testfaciliteit waar kennisinstellingen en bedrijven hun nieuwste vindingen op industriële schaal kunnen beproeven”, zegt Andreas ten Cate, Programmadirecteur Systeemintegratie bij het ISPT. “Dat gaat vrij ver. We kunnen hier electrolysers openmaken en binnenin veranderen, nieuwe componenten toevoegen en wat maar nodig en nuttig is om de prestaties ervan te verbeteren. Er zijn weinig plaatsen waar experts van bedrijven, TNO en van universiteiten samen zo de diepte in kunnen gaan. Deze samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven helpt ons grote stappen te zetten.”

Kans voor de maakindustrie

In het testcentrum komen twee electrolysers van 250 kilowatt te staan. De schaal van 250 kW is volgens TNO-expert Lennart van der Burg ideaal om proeven te doen op een relevante schaal. Grotere elektrolyse systemen zijn niet makkelijk praktisch hanteerbaar voor onderzoek, of bestaan uit een groot aantal aaneengeschakelde ‘stacks’ waarmee een groter totaal vermogen wordt bereikt. Een voorbeeld daarvan is elektrolyser bij HyStock van Gasunie in Veendam, een PEM systeem met een capaciteit van één megawatt. 

“In ons Faraday lab in Petten doen we met bedrijven onderzoek en testen we op celniveau. Dan gaat het om het ontwikkelen en beproeven van nieuwe technologieën en materialen op kleine schaal. Is de werking daarvan in het lab bewezen, dan is het testcentrum in Groningen de volgende stap. Hier kunnen industriële bedrijven en toeleveranciers wat zij hebben bedacht en ontwikkeld in een zeer geavanceerde omgeving testen. Op deze schaal kun je problemen vrij snel detecteren en zien hoe de technologie zich in een groter systeem gedraagt. We bieden faciliteiten die ze zelf nooit kunnen bouwen of betalen. Het is daarmee ook een grote kans voor de Nederlandse maakindustrie.”

Gigawattschaal noodzakelijk

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 meer dan elf gigawatt aan vermogen aan offshore windmolens is geïnstalleerd. Tegelijkertijd gebruikt de industrie nu al meer dan 800 kiloton waterstof per jaar. Voor de koppeling van duurzame stroom uit wind naar waterstof voor verduurzaming van de industrie is elektrolyse op gigawattschaal nodig. Die opschaling wordt onderzocht in het Gigawatt elektrolyse-project van het Hydrohub Innovatie Programma. Hier wordt gewerkt aan het concept-ontwerp van een waterstoffabriek met een dergelijke capaciteit.

Andreas ten Cate: “We doen dit met een groot aantal internationaal opererende industriële bedrijven, TNO, Universiteit Utrecht en Imperial College London. De uitdaging is een fabriek te ontwerpen waarin zo’n duizend electrolysers staan opgesteld die als geheel flexibel kan produceren. Dat is van belang omdat opwekking door zon en wind nu eenmaal variabel is. Door variaties in het ontwerp aan te brengen zijn ze aan te passen voor integratie met de omgeving waarin ze komen te staan. Zo verwachten we inzicht te krijgen in de mogelijkheden kostenreductie te realiseren. Om de waterstof uit zo’n fabriek in prijs concurrerend te laten zijn met huidige fossiele bronnen streven we naar een kostendaling met zeker een factor drie.”

Internationale waterstof keten onderzocht

Als dit alles is bereikt en over tien tot twintig jaar wereldwijd grootschalig duurzame waterstof wordt geproduceerd, heeft dat ingrijpende gevolgen voor het energiesysteem en alle partijen daarin. Daarom doet ISPT met partners onderzoek in het HyChain-project om te begrijpen hoe nieuwe ketens tot stand kunnen komen. Het gaat om vragen als waar wordt groene waterstof straks op grote schaal geproduceerd? Uit zon en wind in de Sahara, in het Midden-Oosten, Australië? Hoe verhoudt dat zich tot onze eigen opwekking, en hoe gaat de hele keten van opwekking, transport en gebruik er mondiaal uitzien en welke consequenties heeft dat voor onze havens en onze industrie?

“Voor ons bedrijfsleven is het met het oog op de toekomst van belang te weten welke scenario’s ze kunnen volgen om de juiste keuzes te maken. Alles en iedereen is wereldwijd bezig met waterstof, maar er zijn behalve technologische drempels ook veel onzekerheden. Met onze partners doen we onderzoek om overheden en bedrijven met feitelijke kennis houvast te bieden. We staan nu met waterstof waar we twintig jaar geleden met windmolens stonden. Ook voor waterstof zul je zien dat door opschaling en innovatie de kosten gaan dalen waardoor grootschalige ketens op basis van groene waterstof dichterbij komen“, aldus Andreas ten Cate.

Lennart van der Burg: “Op dit moment wordt TNO al benaderd door verschillende landen die toekomstige levering van waterstof aan het verkennen zijn.  In de eerste fase van het  HyChain-project hebben we profielen gemaakt van acht landen, waaronder Marokko, Noorwegen en China die in toekomst mogelijk waterstof gaan exporteren.”

blik op de toekomst

Innovatie in zonne-energie technologie

15 apr '21 - 1 min
In de podcastserie ‘Zonpositief’ delen TNO met partners hun kennis over de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 3 gaan Daniël Kuijk van zonnepanelenfabrikant... Lees meer

Betaalbare zonne-energie op elk oppervlak

8 mrt '21 - 1 min
In de podcastserie ‘Zonpositief’ zoomt TNO in drie afleveringen samen met partners in op de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 2 gaan Stefan... Lees meer
blik op de toekomst

Samen werkt het beter: bewonersparticipatie in de wijkaanpak

24 feb '21 - 3 min
Aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van BZK doen inmiddels 46 gemeenten mee. Eerder onderzocht TNO wat bewoners beweegt of juist afremt... Lees meer
blik op de toekomst

Zonne-energie hoe en waar: we hebben keus!

15 feb '21 - 1 min
In de podcastserie ‘Zonpositief’ zoomt TNO in drie afleveringen samen met partners in op de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 1 gaan Frank... Lees meer
blik op de toekomst

De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren

15 feb '21 - 3 min
Nu het vaccineren is opgestart, groeit de aandacht voor de toekomst. Met de bankencrisis in ons achterhoofd willen we koste wat het kost voorkomen dat onze economie... Lees meer

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.