dossier

Het gezonde leven van de toekomst

6 oktober 2016 • 4 min leestijd

Van jong tot oud vitaal meedoen aan onze samenleving en tegelijkertijd de gezondheidszorg betaalbaar op een kwalitatief hoog peil houden. Dat is de uitdaging waar we voor staan. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor gezond leven steeds meer bij de burger en die wil zelf ook bepalen wat goed voor hem of haar is. Bedrijven springen hierop in met nieuwe gezondheidsdiensten. TNO ondersteunt zowel de publieke als de private sector met technologische en sociale innovaties om gezond leven te bevorderen.

TNO zet in op vier gebieden. Preventie: voorkomen is beter dan genezen. Predictie: voorspellen op basis van wetenschappelijk bewezen methoden. Persoonlijk: advies over leefstijl op maat. Participatie: iedereen is zelf betrokken bij zijn gezondheid. “Het zijn deze vier P’s die ons dagelijks inspireren”, zegt Niek Snoeij, Managing Director Gezond Leven bij TNO. “Men kent TNO vooral van technologische innovaties, maar op het gebied van gezond leven brengen we die samen met sociale vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan een heel andere benadering van de arbeidsmarkt om schijnbaar kansloze mensen aan het werk te helpen tot en met het ondersteunen van farmaceutische bedrijven en de voedingsmiddelenindustrie om ziektes te voorkomen.”

Overheid en markt bedienen

De verschuiving van overheid naar markt op het terrein van de gezondheidszorg is voor TNO een gegeven. Samenwerking met universitaire ziekenhuizen, gemeenten die nieuwe taken hebben gekregen, de voedingsindustrie, farmaceuten of bedrijven als Google of Philips die zich op gezondheid richten zijn daarbij even logisch als nuttig. “Gezondheidszorg was ooit het publieke domein, maar nu is de markt niet meer weg te denken. Consumenten gebruiken inmiddels apps op hun smartphone om hun leven gezonder in te richten. Daar komt geen overheid of verzekeraar aan te pas. Bij TNO werken we samen met zowel publieke als private partijen en brengen daar onze unieke kennis in.”

Leefstijl en gezondheid

TNO is volop bezig om de effecten van leefstijl en voeding op de gezondheid nog beter in kaart te brengen. Het voorland is dat we voor elk individu een op maat gesneden leefstijl en voedingsadvies kunnen geven en dat supermarkten en sportcentra daar dagelijks hun aanbod op kunnen afstemmen. Over diëten en allergieën doen momenteel de wildste theorieën de ronde. Bij TNO werken we 'evidence based': wat we ontwikkelen moet honderd procent wetenschappelijk onderbouwd zijn. En dan stuiten de onderzoekers vaak op paradoxen. Bij de zoektocht naar niet-dierlijke eiwitten ontdekken ze aantrekkelijke alternatieven uit planten en insecten, maar weten ze nog niet wat het risico op nieuwe allergieën is. “Hier gaan wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling hand in hand.”

“De markt is bij gezondheidszorg niet meer weg te denken. Consumenten gebruiken inmiddels apps om hun leven gezonder in te richten. Bij TNO werken we samen met zowel publieke als private partijen”

Organ-on-a-chip

Met farmaceutische bedrijven ontwikkelen we nieuwe methodieken en modellen om de beoogde effectiviteit van geneesmiddelen op het menselijk lichaam te kunnen beoordelen. De predictieve kant van ons werk. Dierproeven hebben, los van ethische bezwaren, tal van beperkingen. Nieuwe in-vitrotechnieken maken het mogelijk proeven te doen met stamcellen buiten het lichaam. De functies van menselijke organen zijn hierdoor veel beter na te bootsen en te bestuderen. We zijn in staat 3D geprinte infrastructuren te maken waar cellen op groeien: ‘organ-on-a-chip’. Daarmee wordt de voorspelbaarheid van de effecten van medicijnen op een patiënt veel nauwkeuriger.

Toekomst van werk

Preventie en participatie zijn de drijfveren van TNO als het gaat over de toekomst van het werk. Nu langer werken onontkoombaar is, willen we dat natuurlijk in goede gezondheid doen. Ook hier is een verschuiving aan de gang: waar de overheid met regels en toezicht altijd waakte over de werknemer, neemt de werkgever nu veel meer initiatieven om te zorgen dat werknemers gemotiveerd en productief aan het werk blijven. Tegelijk zijn er technologische ontwikkelingen als robotisering en voortschrijdende digitalisering die de onderkant van de arbeidsmarkt bedreigen. TNO onderzoekt deze ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken als gezondheidszorg, arbeidsmarkt of ICT in onderlinge samenhang. Daarmee ondersteunt TNO rijk en gemeenten, uitvoeringsinstanties, werkgevers- en werknemersorganisaties en bedrijven om hierop goed te kunnen inspelen.

Eerste duizend dagen van een kind

Van oudsher richten we ons op de zorg voor jonge kinderen via onder meer consultatiebureaus en de jeugdgezondheidszorg. Nieuwe inzichten en nieuwe technieken maken die zorg steeds gerichter en effectiever. De ontwikkeling, lengte en gewicht van een kind wordt vanaf de geboorte frequent gemeten. De zorgprofessionals voeren deze gegevens in een systeem van TNO dat berekent of er afwijkingen optreden in de groeicurve. Voor ouders is er de iGrow-app van TNO. Door al deze gegevens in een model te analyseren, kunnen we per subpopulatie of regio analyses maken waardoor zorgverleners en ouders zelf beter zicht krijgen op aandoeningen en gerichter zorg kunnen verlenen, het liefst preventief. Dat is vooral van belang omdat de eerste duizend dagen, de periode van preconceptie tot bijna twee jaar, cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling tot volwassene.

Personalized digital health

Terwijl de politiek discussieert en beslist over het systeem van de gezondheidszorg, zorgt nieuwe technologie voor een beweging waarbij de consument de regie neemt over zijn of haar gezondheid. De opkomst van wearables, draagbare apparaten met health apps, zet zich in hoog tempo voort. TNO ontwikkelt bijvoorbeeld de Stresscoach, waarmee tekenen van overbelasting eerder zijn te detecteren en behandelen. De keerzijde van de vele apps die op de smartphone zijn te gebruiken, is de interpretatie en veiligheid van de data. Daarom volgt TNO niet alleen de technische ontwikkelingen op de markt van gezondheidsapps, maar ondersteunt het bedrijven ook met kennis van het veilig gebruik van data, het beschermen van privacy en customer loyalty.

De komende periode publiceert TNO een aantal white papers over de genoemde onderwerpen. Hierin vind je meer informatie over deze onderwerpen en de ontwikkelingen in ons onderzoek.

innovatie

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie?

31 okt '19 - 1 min
Werk is heel belangrijk voor mensen. Het biedt bestaanszekerheid, uitdaging en zingeving. Maar het is lang niet voor iedereen weggelegd om aan het werk te komen... Lees meer
blik op de toekomst

Privacy: een maatschappelijk belang dat individuele betrokkenheid overstijgt

4 okt '19 - 3 min
Patiënten krijgen meer zeggenschap over hun eigen gegevens. Zo wil de minister van VWS dat alle patiënten vanaf juni 2020 informatie over hun gezondheid via een... Lees meer
blik op de toekomst

Waarom een ‘skills-paspoort’ nu écht hard nodig is

30 sep '19 - 6 min
Even over Stef. Hij is 49 en rondt nu een hbo-opleiding af. In deeltijd. Hij is al twintig jaar werkzaam als HRD-adviseur bij een zorginstelling. Twee jaar geleden... Lees meer
column

Personalised nutrition is meer dan voeding afgestemd op je genen

12 okt '18 - 3 min
Personalised nutrition was deze week meerdere keren in het nieuws. Een hoogtepunt werd gisteren bereikt tijdens het DNA-Diner, georganiseerd door Vers+. Eerder deze... Lees meer
column

Beste minister Bruins, leefstijlgeneeskunde bestaat wel

25 apr '18 - 3 min
Op de motie van mevrouw Ellemeet antwoordde u onlangs: “Er is niet zoiets als leefstijlgeneeskunde”. Welnu, u bent verkeerd geïnformeerd. We zetten dit graag recht.... Lees meer