energie

Het kadaster van de ondergrond

1 juni 2014 • 2 min leestijd

Voordat er ook maar één spade de grond in gaat voor een nieuwbouwproject, gasboring of tunnel, moet duidelijk zijn wat zich allemaal onder het maaiveld bevindt. De BRO, de Basisregistratie Ondergrond, maakt straks alle informatie over de ondergrond vanuit één loket beschikbaar.

Het is druk, heel druk in de Nederlandse ondergrond. Denk aan heipalen voor nieuwbouwprojecten, tunnels, gasboringen, waterwingebieden, kabels en leidingen. “Nederland is een klein land met veel inwoners. Er wordt dus met grote intensiteit in de ondergrond gebouwd en grondstoffen aangeboord. Daardoor is er veel behoefte aan informatie over de ondergrond”, aldus Nathalie Kramer, researchmanager (plv) bij TNO.

“Het is een unieke aanpak, dat betekent dat we niet kunnen afkijken in het buitenland. Alles wat we doen is nieuw”

Gegevens Nederlandse bodem vanuit één loket

Zij werkt samen met collega’s aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Alle gegevens, met uitzondering van kabels en leidingen, over de Nederlandse bodem worden hierin beheerd. “Je zou het ook wel het kadaster van de ondergrond kunnen noemen.” Gemeenten, waterschappen, provincies en andere zogeheten bronhouders moeten bodemgegevens aanleveren aan de BRO als de wet in werking treedt. Het voordeel is dat deze informatie daardoor ook, via de BRO, voor iedereen op een gestandaardiseerde wijze toegankelijk wordt. En dat vanuit één loket, waarvoor TNO de verantwoordelijkheid heeft gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het managen van ondergrond

Tot nu toe moeten partijen op meerdere plaatsen informatie opvragen en aanleveren. Dat kan ongewenste situaties opleveren. Kramer: “Het interfereert soms. Denk bijvoorbeeld aan grondwaterwinning. Die grond kan niet worden gebruikt voor andere functies. Als je een tunnel aanlegt, wil je niet op een waterwingebied stuiten. Dus het managen van de ondergrond is in Nederland heel erg belangrijk.”

Laagdrempeligere informatie

De BRO maakt het mogelijk om verschillende gegevens aan elkaar te koppelen, onder andere over grondwater, bodemonderzoeken en onderzoeken in het kader van de mijnbouwwet. Deze gegevens worden straks volgens open standaarden beschikbaar en zijn vanuit één webdienst te raadplegen. “De systemen praten als het ware met elkaar”, aldus Kramer. Partijen kunnen deze gegevens vervolgens inlezen in bijvoorbeeld een GIS-applicatie.

“Je zou BRO ook wel het kadaster van de ondergrond kunnen noemen”

Aanmelding testrondes

Kramer: “BRO maakt de informatie over de ondergrond laagdrempeliger. Het wordt makkelijker om informatie aan te leveren, en organisaties hoeven niet meer overal te shoppen om informatie te vinden.”

Sonderen of het werkt

Om alvast te wennen aan de BRO, voerde TNO een aantal pilot- en ketentestproject uit met bedrijven. Informatie over sonderingen is daarmee aan het BRO-systeem aangeleverd en afgenomen. Dat zijn meetgegevens over het draagvermogen van de grond in een bepaald gebied. Dat ging niet vanzelf: de interne gegevensstroom moest in kaart gebracht worden en het bestandsformaat omgezet naar de nieuwe standaard. “Dat is heel goed gegaan”, aldus Kramer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over BRO? Ga dan naar basisregistratieondergrond.nl/ of www.dinoloket.nl.