dossier

Hoe een serious game helpt bij crises

20 februari 2015 • 1 min leestijd

Een crisis of incident komt altijd onverwacht. Het is daarom van belang dat alle betrokken partijen goed getraind zijn zodat ze, áls zich een probleem voordoet, adequaat kunnen handelen en met elkaar samenwerken. Serious games zijn daarvoor een belangrijk hulpmiddel.

TNO is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende games, zoals dé CrisisCommunicatieGame en Total Blackout. Beide games zijn mogelijk gemaakt door de EU (Europees fonds voor regionale ontwikkeling), The Hague security delta en de gemeente Den Haag.

Verantwoordelijke partijen tijdens crisis

Als zich een crisis voordoet, is het van cruciaal belang – ook voor de geloofwaardigheid richting burgers – dat alle betrokkenen dezelfde boodschap uitdragen over de situatie. In de praktijk, zeker als er een chaotische situatie is, weet je nooit precies welke partijen allemaal betrokken zijn. Het helpt om te weten waar je verantwoordelijk voor bent. Om hiervoor te kunnen trainen, hebben TNO, T-Xchange, Crisisplan en het IFV Dé CrisisCommunicatieGame ontwikkeld.

Dé CrisisCommunicatieGame

Deze serious game maakt de deelnemers aan de training bewust van hun rol in het gehele crisiscommunicatieproces: wie communiceert welke boodschap op welk moment, en hoe verandert het perspectief naarmate de crisis zich verder ontwikkelt? Dé CrisisCommunicatieGame is in eerste instantie gericht op communicatie tijdens een incident. In de toekomst zal de game ook worden gericht op de communicatie rond cyber security incidenten.

Adequater optreden

De game, die voornamelijk gericht is op private partijen, moet ertoe leiden dat organisaties op korte en lange termijn adequater optreden en zich beter bewust zijn van de mogelijke impact van hun beslissingen en communicatie op het verloop van een crisissituatie, ook voor externe partijen. Met de game kun je ook calamiteitenplannen en -procedures testen en valideren en kritische zwakke punten blootleggen.

Total Blackout

Total Blackout is een game die ontwikkeld wordt in een inventief consortium. Met deze game worden deelnemers uit verschillende sectoren binnen de vitale infrastructuur (zoals energie- en watervoorziening, ICT en transport) getraind in crisismanagement.
Als producten, diensten en onderliggende processen uitvallen of herstel ervan veel tijd vergt, kan dit maatschappelijke ontwrichting veroorzaken (grote economische schade, veel gedupeerden), waardoor er domino-effecten optreden. Total Blackout richt zich op een verbetering van de informatie-uitwisseling, communicatie en afstemming – zowel binnen als tussen organisaties – tijdens crises.

dossier

Hoe een serious game helpt bij crises

20 feb '15 - 1 min
Een crisis of incident komt altijd onverwacht. Het is daarom van belang dat alle betrokken partijen goed getraind zijn zodat ze, áls zich een probleem voordoet,... Lees meer
verhaal van de klant

Binnenkort: 112-meldingen met beeld

24 jan '18 - 3 min
Beeld is tegenwoordig allesbepalend. Het 112-meldproces is echter nog helemaal op spraak gebaseerd. Beeld meesturen met een melding, zoals een burger die een video... Lees meer
innovatie

Doe-het-zelf opsporing met de Sherlock-app

15 jan '18 - 3 min
Daar sta je dan. Net terug van een feestje, lijkt er thuis ingebroken te zijn. De sporen van een inbraakpoging zijn duidelijk te zien. De adrenaline giert door je... Lees meer
blik op de toekomst

“Het is van cruciaal belang slimmer te zijn in de veranderende wereldorde”

8 jan '18 - 4 min
De band tussen het Nederlandse leger en TNO is er één van jaren. 70 om precies te zijn. De samenwerking leverde belangrijke technische innovaties op, maar stond... Lees meer
column

Investeer in de krijgsmacht van de toekomst

30 mrt '17 - 2 min
Na jarenlange bezuinigingen op Defensie willen veel politieke partijen investeren in de krijgsmacht. Voorkomen moet worden dat de aandacht alleen uitgaat naar fregatten,... Lees meer
blik op de toekomst

“Door kennis over cyber security met de politie te delen, bereik je meer”

16 mrt '17 - 6 min
Sinds een jaar staat Erik Akerboom aan het hoofd van de politie. Na een uitstap bij defensie en als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.