dossier

Hoe een serious game helpt bij crises

20 februari 2015 • 1 min leestijd

Een crisis of incident komt altijd onverwacht. Het is daarom van belang dat alle betrokken partijen goed getraind zijn zodat ze, áls zich een probleem voordoet, adequaat kunnen handelen en met elkaar samenwerken. Serious games zijn daarvoor een belangrijk hulpmiddel.

TNO is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende games, zoals dé CrisisCommunicatieGame en Total Blackout. Beide games zijn mogelijk gemaakt door de EU (Europees fonds voor regionale ontwikkeling), The Hague security delta en de gemeente Den Haag.

Verantwoordelijke partijen tijdens crisis

Als zich een crisis voordoet, is het van cruciaal belang – ook voor de geloofwaardigheid richting burgers – dat alle betrokkenen dezelfde boodschap uitdragen over de situatie. In de praktijk, zeker als er een chaotische situatie is, weet je nooit precies welke partijen allemaal betrokken zijn. Het helpt om te weten waar je verantwoordelijk voor bent. Om hiervoor te kunnen trainen, hebben TNO, T-Xchange, Crisisplan en het IFV Dé CrisisCommunicatieGame ontwikkeld.

Dé CrisisCommunicatieGame

Deze serious game maakt de deelnemers aan de training bewust van hun rol in het gehele crisiscommunicatieproces: wie communiceert welke boodschap op welk moment, en hoe verandert het perspectief naarmate de crisis zich verder ontwikkelt? Dé CrisisCommunicatieGame is in eerste instantie gericht op communicatie tijdens een incident. In de toekomst zal de game ook worden gericht op de communicatie rond cyber security incidenten.

Adequater optreden

De game, die voornamelijk gericht is op private partijen, moet ertoe leiden dat organisaties op korte en lange termijn adequater optreden en zich beter bewust zijn van de mogelijke impact van hun beslissingen en communicatie op het verloop van een crisissituatie, ook voor externe partijen. Met de game kun je ook calamiteitenplannen en -procedures testen en valideren en kritische zwakke punten blootleggen.

Total Blackout

Total Blackout is een game die ontwikkeld wordt in een inventief consortium. Met deze game worden deelnemers uit verschillende sectoren binnen de vitale infrastructuur (zoals energie- en watervoorziening, ICT en transport) getraind in crisismanagement.
Als producten, diensten en onderliggende processen uitvallen of herstel ervan veel tijd vergt, kan dit maatschappelijke ontwrichting veroorzaken (grote economische schade, veel gedupeerden), waardoor er domino-effecten optreden. Total Blackout richt zich op een verbetering van de informatie-uitwisseling, communicatie en afstemming – zowel binnen als tussen organisaties – tijdens crises.

blik op de toekomst

Hoe vind je onvindbare veroordeelden? QUIN kan helpen

7 okt '19 - 4 min
In totaal zijn er zo’n 11.000 ‘onvindbare veroordeelden’ in Nederland. Dit zijn mensen die veroordeeld zijn en (een deel van) hun straf nog moeten uitzitten. Om... Lees meer
verhaal van de klant

Binnenkort: 112-meldingen met beeld

24 jan '18 - 3 min
Beeld is tegenwoordig allesbepalend. Het 112-meldproces is echter nog helemaal op spraak gebaseerd. Beeld meesturen met een melding, zoals een burger die een video... Lees meer
blik op de toekomst

Hoe stop je een mogelijke zelfmoordterrorist?

31 mei '16 - 3 min
Er is iemand gesignaleerd die mogelijk een bom heeft en zichzelf en omstanders om het leven wil brengen. Politie en hulpverleners moeten goed voorbereid zijn om... Lees meer
dossier

Voorbereid zijn voor een terroristische dreiging

21 mrt '14 - 2 min
Wat valt er te doen aan terroristische dreiging in stedelijke omgevingen? Het is op dit moment een hot topic. Een onderwerp waar het Europese onderzoeksprogramma... Lees meer