verhaal van de klant

Hoe serious gaming het logistieke proces in de haven helpt verbeteren

2 januari 2018 • 4 min leestijd

Het goederenvervoer over spoor van en naar havens, is in veel gevallen onnodig inefficiënt en duur. Zo’n negentig procent van de treinen rijdt bijvoorbeeld leeg terug. Partijen zouden veel meer kunnen samenwerken om hun goederenstromen te bundelen. Serious gaming is een beproefde methode om het logistieke proces te verbeteren. Op initiatief van het Havenbedrijf speelden terminals, operators, fabrikanten, verladers en vervoerders de Rail Cargo Challenge Amsterdam.

“We wilden partijen in de haven op een innovatieve manier met elkaar in gesprek laten gaan”, vertelt Rob Smit, manager Achterland bij Port of Amsterdam. “Tijdens de game ontstaat er een heel andere dynamiek dan wanneer je bijvoorbeeld met elkaar in vergadering bent. Het was een spannende en uiterst nuttige exercitie.”

Serious game over samenwerking

Het was de tweede keer dat een serious game over samenwerking werd ingezet op het spoor in de haven. Eerder organiseerde TNO een andere variant van de game voor de haven van Rotterdam. De games – in de vorm van een bordspel – zijn ontwikkeld door TNO, TU Delft en The Barn, met inbreng van onder meer ProRail, Rijkswaterstaat en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam. De challenge maakt deel uit van het project SYNCHRO-GAMING, waarin modellen en games worden ontwikkeld voor spoorgoederenvervoer en synchromodaal vervoer.

“Door het spel en de vervolgsessies zijn we veel actiever op zoek gegaan naar partners om vervoer te combineren. Dat kunnen heel onverwachte spelers zijn”

Innovatie versnellen

“Een serious game is een uitgelezen hulpmiddel voor een sector waarin veel verschillende partijen actief zijn, maar die elkaar vaak niet of onvoldoende kennen”, zegt logistiek expert Layla Lebesque van TNO. “Daardoor blijven voor de hand liggende mogelijkheden liggen om samen te werken. Het spel levert de deelnemende partijen nieuwe inzichten op, er ontstaat vaak onverwachte interactie tussen spelers die elkaar niet kenden en je ervaart heel duidelijk welke effecten bepaalde beslissingen hebben op jouw bedrijf en anderen in het havengebied. Dat zijn drie ingrediënten die innovatie in de sector helpen bevorderen en versnellen.”

Retourvracht als speerpunt

“De game zorgt ervoor dat je veel sneller een klik hebt met een andere partij en je ook sneller acteert”, vertelt André Kooloos, bij Rotim Bulk Terminal dat verantwoordelijk is voor innovatieve vervoerssystemen over het spoor. “Je leert elkaar ook veel beter kennen dan in een gebruikelijke omgeving. En het belangrijkste: je realiseert je al snel dat je alleen iets bereikt door samen te werken. Het spel is transparant: je ziet op het bord hoe de kaarten geschud zijn. Vervolgens ga je nadenken en overleggen hoe je samen zaken slim kunt combineren.” Voor Rotim is het organiseren van retourvracht een speerpunt. De terminal probeert al zoveel mogelijk goederen via spoor in plaats van weg of water naar de klant te vervoeren. Maar in het overgrote deel van de gevallen lukt een retourvracht niet en betaalt het bedrijf dus niet alleen de volle reis heen, maar in feite ook de lege terug.

“Tijdens de game werden partijen uitgedaagd bestemmingen te combineren, samen van een halfvolle trein een volle proberen te maken of de frequentie te verhogen”

Met open vizier zakendoen

“De game heeft tot heel concrete gesprekken geleid met mogelijk nieuwe partners”, vervolgt Kooloos. “Door het spel en de vervolgsessies die we hebben gehad, zijn we veel actiever op zoek gegaan naar partners om vervoer te combineren. Dat kunnen heel onverwachte spelers zijn. Partijen die elkaar normaal gesproken niet opzoeken, vinden elkaar nu wel. En de game leert je met open vizier zaken te doen. Niet alle kaarten angstvallig tegen de borst houden, maar openheid betrachten. Door iets te geven, krijg je ook wat terug. Vaak is er koudwatervrees als het gaat om data-uitwisseling, maar je hoeft niet alles prijs te geven om samen succesvol iets op te zetten.”

Van halfvolle trein naar volle trein

Voor het Havenbedrijf is een verschuiving van transport over de weg naar het spoor een belangrijke doelstelling. Bundeling van goederenstromen heeft daarom hoge prioriteit. Rob Smit: “We moeten de wegen ontlasten. Er gaan veel ladingsstromen door het havengebied. Die moeten we veel vaker zien te bundelen: heen en retour, zoals Rotim wil, of meer stromen in één trein naar dezelfde bestemming. Het spelen van de game heeft veel verschillende partijen samengebracht, die daardoor inzicht hebben gekregen in elkaars activiteiten en belangen. Zo werden partijen tijdens de game uitgedaagd bestemmingen te combineren, samen van een halfvolle trein een volle proberen te maken of de frequentie te verhogen. Het mooie van de game was dat er ook zaken als loyaliteit en imago waren ingebouwd. Als je verder keek dan je eigen belangen, behaalde je betere resultaten. En daarmee ging het imago van het havengebied als geheel omhoog.”

“Concreet hebben de game en de vervolgbijeenkomsten al tot nieuwe diensten geleid, zoals het opzetten van een shuttledienst die drie keer per week naar Antwerpen rijdt”

Nieuwe diensten door game

Smit is ervan overtuigd dat partijen nu veel beter inzicht hebben in de mogelijkheden om goederenstromen over het spoor te bundelen en dat ze daar zelf actiever en creatiever in zullen zijn. Concreet hebben de game en de vervolgbijeenkomsten al tot nieuwe diensten geleid, zoals het opzetten van een shuttledienst die drie keer per week naar Antwerpen rijdt. “Partijen zoeken elkaar nu makkelijker op. De serious game heeft de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking in het havengebied.”

SYNCHRO-GAMING is Topsector Logistiek project en medegefinancierd door TKI Dinalog.

PAPER: SERIOUS GAMING VOOR DE LOGISTIEK - VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST

Meer weten over serious gaming en slimme data-uitwisseling in de logistieke keten? Lees onze paper.

Lees de paper

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.