innovatie

Hoe simulaties militairen trainen met meer flexibiliteit en lagere kosten

15 mei 2017 • 4 min leestijd

Militairen trainen voor hun missies niet alleen in de loopgraven van bosrijke oefenterreinen. Geprojecteerde burgers, virtuele drones en computersimulaties spelen een steeds grotere rol bij Defensie. TNO is een belangrijke kennispartner op dit gebied. “We onderscheiden ons onder meer door uitgebreide validatie van een simulatietool”, zegt Wim Huiskamp, programmaleider LVC (Live, Virtual en Constructive) van TNO. Het onderwerp ‘simulatie’ staat ook centraal tijdens de ITEC Conferentie en Beurs, die dit jaar plaatsvindt van 16 tot en met 18 mei.

Of het nu gaat om een vredesmissie in Afghanistan of een voetbalrel in Rotterdam, als bevelhebber stuur je je manschappen er goed voorbereid naar toe. In nabootsingen (simulaties) van mogelijke situaties, leren militairen en politiemensen hoe ze moeten handelen in de werkelijkheid. Het LVC Onderzoek van TNO Defensie is erop gericht een optimale mix van simulaties te vinden voor elk afzonderlijk doel. LVC-training staat voor Live, Virtual en Constructive-training. Live simulaties verschillen in omgeving en materieel weinig van de werkelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een schietoefening in de bossen met echte geweren, al dan niet met losse flodders. Bij virtuele simulaties reageren echte mensen op computersystemen, bijvoorbeeld door te schieten op een virtueel doel op een scherm. En in ‘constructive’ trainingen wordt de hele situatie door een computer gegenereerd, met als doel dat de militair ervaring en kennis op doet in een virtuele wereld, bijvoorbeeld door zijn missieplan te simuleren.

Mix van simulaties

Het onderscheid tussen de drie simulatietypen is in de werkelijkheid vaak niet zo zwart-wit, vertelt Wim Huiskamp, programmaleider LVC van TNO. “Vaak heeft het juist voordelen om verschillende typen aan elkaar te koppelen. Zo kun je mensen bijvoorbeeld in een mock-up van een voertuig laten rijden, waarbij een projectie van voetgangers volledig door de computer wordt gesimuleerd. En ondertussen stuurt iemand aan de zijlijn een van de voetgangers in een bepaalde richting.”

“Met een projectie van kinderen in een oefendorp kun je soldaten toch voorbereiden op echte situaties waarin ze kinderen tegenkomen”

Geprojecteerde kinderen

Waarom zou je mensen op een virtueel doel laten schieten, zich laten voortbewegen in een namaakvoertuig en laten reageren op geprojecteerde nepvoetgangers? Volgens Huiskamp kunnen daar belangrijke argumenten voor zijn. Virtuele en ‘constructive’ simulaties kunnen veel kosten besparen en trainingen mogelijk maken die anders onuitvoerbaar zouden zijn. “Soms zijn de risico’s te groot om iets live te simuleren”, legt Huiskamp uit. “Je wilt bijvoorbeeld liever geen echte kinderen tijdens een militaire oefening gebruiken. Met een projectie van kinderen in een oefendorp kun je soldaten toch voorbereiden op echte situaties waarin ze kinderen tegenkomen.”

Leerdoelen makkelijker bereiken

In het Groningse oefendorp Marnehuizen worden militairen al sinds jaar en dag voor hun missies getraind met acteurs die lokale bewoners of tegenstanders naspelen. Dankzij TNO hebben de menselijke acteurs nu versterking gekregen van collega’s die niet meer zijn dan lichtprojecties op de muren. Camera’s, bewegingssensoren en microfoons registreren de acties van de soldaten in de ruimte, waarna software ervoor zorgt dat de projecties adequaat reageren. “We hebben meer controle over deze spelers, waardoor het soms makkelijker is om bepaalde leerdoelen te bereiken”, vertelt Huiskamp.

“Het is fijn als je bij slecht weer toch een virtuele drone kunt inzetten”

Virtuele drone

De beelden van onbemande vliegtuigen (UAV) vormen steeds vaker belangrijke input voor de grondtroepen: waar bevindt de vijand zich en waar zijn mijn eigen collega’s? Die systemen wil je dus ook graag tijdens een training gebruiken. “Voor het gebruik van UAV’s bestaan in Nederland veel wettelijke beperkingen,” zegt Huiskamp. “En het is ook fijn als je bij slecht weer toch een virtuele drone kunt inzetten.” TNO ontwikkelde daarvoor een virtuele drone. In de simulatie wordt de informatie van gps-trackers gecombineerd met een door de computer gegenereerd landschap. Zo ontstaan beelden die van een UAV lijken te komen, zonder dat er een drone op hoeft te stijgen.

Validatie van simulatietool

Het koppelen van verschillende typen simulaties levert dus, naast kostenbesparing, vooral meer flexibiliteit op. Maar leidt de gekozen mix van simulaties ook tot het gewenste resultaat? Leren mensen uiteindelijk inderdaad de gewenste vaardigheden? “TNO onderscheidt zich onder meer door uitgebreide validatie van de simulatietool”, zegt Huiskamp hierover. “Wat is het trainingsdoel en aan welke technische eisen moet het instrument voldoen om het doel te halen?” Verder onderzoekt TNO wat de behaalde resultaten in de simulatie zeggen over de vaardigheden die mensen in het echt vertonen. “In een simulatie kun je mensen leren bepaalde voertuigen te herkennen. Vervolgens kun je kijken of mensen dat in het echt ook kunnen. En, zo nodig, de simulatie of de leermethode verbeteren. Maar het mooie is vooral dat je in een virtuele simulatie oefeningen kunt doen, die live nooit mogelijk zijn.”

“In een virtuele simulatie kun je oefeningen doen, die live nooit mogelijk zijn”

Samenwerken voor kostenbesparing

Op het gebied van LVC is TNO een zeer waardevolle onderzoekspartner, als ‘huislab’ van de Nederlandse Defensie, maar zeker ook op Europees niveau. “TNO heeft zowel in de breedte als diepte veel expertise op dit terrein”, zegt Huiskamp. “TNO is een van de oprichters van de European Training and Simulation Association (ETSA) en is mede-initiatiefnemer van dit congres. Daarnaast nemen we, namens het Ministerie van Defensie, deel aan de NAVO Modelling and Simulation Group (NMSG). Samen met Defensie en kennispartners ontwikkelen we daar nieuwe richtlijnen en standaarden om de systemen van afzonderlijke landen aan elkaar te kunnen koppelen.” De samenwerking tussen afzonderlijke landen, maar vooral ook tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, is volgens Huiskamp essentieel om op het terrein van simulatietools voor Defensie voorop te kunnen blijven lopen. “Die samenwerking zorgt voor kostenbesparing en maakt het mogelijk ideeën snel om te zetten naar bruikbare producten. Nederland heeft hier veel ervaring mee en kan dus een mooie voorbeeldfunctie vervullen.”

ITEC: kennis uitwisselen

TNO is ook aanwezig bij ITEC 2017, waar de internationale wetenschap en industrie jaarlijks samenkomen om kennis uit te wisselen op het gebied van militaire training, onderwijs en simulatie. Dit jaar vindt ITEC plaats in Rotterdam van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 mei. Wim Huiskamp is voorzitter van de conferentie. Tijdens deze dagen in Rotterdam Ahoy verzorgt TNO onder meer workshops op het gebied van ‘serious gaming’ voor trainingsdoeleinden en is er een stand met demo’s op het ‘Holland Simulation Pavilion’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het LVC Onderzoek? Of wilt u weten wat TNO voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Wim Huiskamp of kom langs op ITEC 2017, stand nummer 9.

ITEC 2017
blik op de toekomst

Podcast Insights #12 – Autonome wapens of menselijke controle?

25 mrt '19 - 1 min
De oorlogsindustrie heeft al meerdere revoluties meegemaakt; buskruit, kanonnen, vuurwapens tot aan kernwapens. Nu staan we voor een nieuwe revolutie namelijk autonome... Lees meer
blik op de toekomst

Burger steeds belangrijker in opsporing

19 dec '18 - 4 min
Van Whatsapp-buurtgroep tot Bellingcat. De politie ziet een belangrijke rol weggelegd voor burgers bij het opsporingswerk. TNO’er Arnout de Vries adviseert de politie... Lees meer
verhaal van de klant

Aeolus versnelt innovatie in militaire lucht- en ruimtevaart

22 nov '18 - 4 min
Een innovatieplatform voor het verbeteren van menselijke prestaties onder extreme omstandigheden in de militaire lucht- en ruimtevaart. Dat is Aeolus, opgericht... Lees meer
blik op de toekomst

Slimme politiecamera’s herkennen straatgeweld

20 nov '18 - 5 min
In veel steden hangen camera’s. De politie gebruikt de beelden in de opsporing. In Arnhem deed TNO een proef met ‘slimme’ ’software waardoor camera’s zelf straatgeweld... Lees meer
blik op de toekomst

Hoe een neurowetenschapper de recherche helpt

6 nov '18 - 5 min
Sinds drie jaar bestrijdt de recherche in West-Brabant de zware criminaliteit niet alleen met goed speurwerk, maar ook met wetenschappers. Met zijn team helpt neurowetenschapper... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.