blik op de toekomst

Hoe stop je een mogelijke zelfmoordterrorist?

31 mei 2016 • 3 min leestijd

Er is iemand gesignaleerd die mogelijk een bom heeft en zichzelf en omstanders om het leven wil brengen. Politie en hulpverleners moeten goed voorbereid zijn om in dit soort situaties snel de juiste beslissingen te kunnen nemen. In het project SUBCOP werkt TNO met partners uit Zweden, Duitsland, Engeland, Turkije, Israël en Nederland aan oplossingen.

“SUBCOP staat voor Suicide Bomber Counteraction and Prevention”, zegt Marike van der Horst van TNO. “Het project draait om de situatie waarin een mogelijke zelfmoordterrorist is geïdentificeerd, waarbij met voorkeur op een niet-dodelijke manier wordt ingegrepen. De aanleiding voor dit project waren de terroristische aanslagen op 7 juli 2005 in London. Twee weken later identificeerde de politie de Braziliaan Jean Charles de Menezes als verdachte. Om gevaar voor omstanders te voorkomen, zag de politie geen andere oplossing dan hem neer te schieten. Achteraf bleek De Menezes onschuldig te zijn.”

Niet DODELIJKE wapens

In scenario’s waar niet volledig duidelijk is of de verdachte een bom bij zich heeft, kan het voor de politie een meerwaarde hebben om over andere middelen te beschikken dan vuurwapens. Van der Horst: “In SUBCOP ontwikkelen we ethisch en sociaal acceptabele methoden voor het ingrijpen bij een mogelijke aanslag door een vermeende zelfmoordterrorist. Denk aan minder dodelijke middelen dan standaard vuurwapens, mobiele ballistische schermen en psychologische tools. Daarbij spelen de veiligheid van de omstanders, de veiligheid van de hulpverleners en de rechten van de vermeende terrorist een rol.”

"In SUBCOP ontwikkelen we ethisch en sociaal acceptabele methoden voor het ingrijpen bij een mogelijke aanslag"

Eindgebruikers

Om na te denken over de scenario’s en eisen waaraan de nieuwe producten en procedures moeten voldoen, hebben de onderzoekers intensief contact met de internationale eindgebruikers van zowel politie als defensie. “Enerzijds willen die zo tijdig en efficiënt mogelijk ingrijpen”, legt Van der Horst uit. “Anderzijds willen ze geen onschuldige slachtoffers maken. Het winnen van tijd is belangrijk. Dodelijk geweld is niet altijd wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan een verdachte die gedwongen is om een bom te dragen of iemand die van gedachten is veranderd en geen aanslag meer wil plegen. Daarnaast kom je met een niet dodelijk ingrijpen naderhand wellicht meer te weten over zijn netwerk.”

Drie fases

De projectpartners ontwikkelden technologieën die in drie fases kunnen worden ingezet. Van een procedure die helpt om zo veel mogelijk ruimte te creëren tussen de verdachte en de omstanders (SEPARATE) tot het beperken van de potentiële gevolgen van een ontploffing (PROTECT) en het uitschakelen van de verdachte en neutraliseren van de dreiging (ENGAGE). Voor de eerste fase is een akoestisch draagbaar apparaat ontwikkeld met een bereik tot wel 250 meter.

Voor de tweede fase heeft het project een eerste versie opgeleverd van een mobiel ballistisch scherm. Hulpverleners kunnen het in minder dan een seconde opzetten, doordat het gebruikmaakt van airbagtechnologie. Van der Horst: “Het scherm van aramide – bekend van kogel- en scherfwerende vesten – biedt bescherming tegen fragmenten die van de bom afkomen. Dankzij de mobiele constructie kan het ook worden gebruikt om hulpverleners te begeleiden of omstanders veilig te evacueren. TNO in Rijswijk heeft modellen en experimenten ingezet om de ballistische weerstand van het scherm te bepalen.” 

Tot slot zijn - voor de derde fase - onder andere de effecten van verschillende middelen, zoals bijvoorbeeld het stroomstootwapen, bestudeerd.

Psychologische interventie

TNO ontwikkelde ook twee tools die in het traject, voorafgaand aan de drie fases, kunnen worden ingezet: de Psychological Intervention Guide en RESUME. Dianne van Hemert van TNO: “De Psychological Intervention Guide helpt gebruikers (zoals politie, speciale eenheden en beveiligingspersoneel) te begrijpen hoe de psychische toestand van de verdachte, de menigte en de hulpverleners invloed hebben op de doeltreffendheid van de verschillende middelen. Het helpt daarom in trainingen of tijdens het voorbereiden van operaties om gebruikers bewust te maken van de mogelijkheden die ze tot hun beschikking hebben voor ‘psychologische’ interventies.”


 

Scenarioanalyse

De andere tool van TNO die in de voorbereidende fase kan worden ingezet is RESUME, een analysetool voor dit soort scenario’s. “Met RESUME kunnen strategische planners snel evalueren hoe de inzet van de verschillende middelen in de drie fases bijdraagt aan het halen van de vooraf bepaalde doelstellingen”, vertelt Yoeng Sin Khoe van TNO. “We hebben gebruikgemaakt van onze kennis over fysische effecten en de effecten op de mens. RESUME maakt het mogelijk om objectief een afweging te maken tussen risico’s en meerwaarde van uiteenlopende niet dodelijke middelen. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe wapens helpt RESUME om keuzes te onderbouwen met analyses. Ook kunnen trainingen of beleid worden ingericht, door scenario’s te analyseren met RESUME.”

Combinatie van expertises

“Het is erg leuk om met een multidisciplinair team te werken”, besluit Van der Horst. “Het project bood een mooie mogelijkheid om de multidisciplinariteit van TNO te benutten. De samenwerking tussen ingenieurs en psychologen leidde tot nieuwe inzichten en is essentieel voor het oplossen van deze, maar ook toekomstige, maatschappelijke problemen op het gebied van zelfmoordterrorisme.” Meer weten over dit project? Surf naar www.subcop.eu of neem contact op met één van de onderstaande contactpersonen. 


blik op de toekomst

Hoe vind je onvindbare veroordeelden? QUIN kan helpen

7 okt '19 - 4 min
In totaal zijn er zo’n 11.000 ‘onvindbare veroordeelden’ in Nederland. Dit zijn mensen die veroordeeld zijn en (een deel van) hun straf nog moeten uitzitten. Om... Lees meer
verhaal van de klant

Binnenkort: 112-meldingen met beeld

24 jan '18 - 3 min
Beeld is tegenwoordig allesbepalend. Het 112-meldproces is echter nog helemaal op spraak gebaseerd. Beeld meesturen met een melding, zoals een burger die een video... Lees meer
dossier

Hoe een serious game helpt bij crises

20 feb '15 - 1 min
Een crisis of incident komt altijd onverwacht. Het is daarom van belang dat alle betrokken partijen goed getraind zijn zodat ze, áls zich een probleem voordoet,... Lees meer
dossier

Voorbereid zijn voor een terroristische dreiging

21 mrt '14 - 2 min
Wat valt er te doen aan terroristische dreiging in stedelijke omgevingen? Het is op dit moment een hot topic. Een onderwerp waar het Europese onderzoeksprogramma... Lees meer