dossier

In sneltreinvaart naar CO2-neutrale brand- en grondstoffen

3 april 2018 • 3 min leestijd

Duurzame energie versneld invoeren en fossiele energie soepel uitfaseren, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. En tegelijk energie besparen. Met die ambitie besloten ECN en TNO de krachten te bundelen als ‘ECN part of TNO’. Het plan telt acht roadmaps. Vijf vragen en antwoorden over de roadmap ‘Naar CO2-neutrale brand- en grondstoffen’.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het nodig de energietransitie te versnellen. Dat vraagt om technische, sociale en beleidsinnovaties. ECN part of TNO gaat de uitdaging aan, door de komende jaren samen met het Nederlandse bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de overheid programma’s uit te voeren in acht met elkaar samenhangende roadmaps. Over een van die roadmaps beantwoordt René Peters, directeur gastechnologie bij TNO, vijf vragen.

1. Wat is het doel van de roadmap ‘Naar CO2-neutrale brand- en grondstoffen’?

“Verregaande reductie van de CO2-uitstoot vraagt om een grote transitie in de vervoersector. Op dit moment zijn op aardolie gebaseerde brandstoffen daar dominant. Daarom gaan we de komende decennia vloeibare brandstoffen ontwikkelen met kleine CO2-footprint voor zwaar vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Voor personenvervoer is elektrisch rijden een belangrijke optie, met accu’s of waterstof als energiedrager. Bovendien richten we ons in de diverse programma’s op nieuwe grondstoffen voor de industrie, onder meer voor plastics, chemische producten en kunstmest.”

“We gaan de komende decennia vloeibare brandstoffen ontwikkelen met kleine CO2-footprint voor zwaar vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart”

2. Hoe gaan jullie dat realiseren?

“We doen het in twee stappen. Ten eerste gaan we veel meer gebruikmaken van reststromen uit biomassa, zoals hout en snoeiafval. Daarmee verlagen we de CO2-footprint al significant. De tweede lijn duurt enkele jaren langer. Daarin moeten we helemaal terug naar de bouwstenen van brandstoffen en grondstoffen, zoals waterstof, koolmonoxide of kooldioxide. Vanuit die basiselementen is het mogelijk om met chemische conversieprocessen allerlei brandstoffen te produceren. Nu worden die nog uit aardgas gemaakt, maar met elektriciteit kun je bijvoorbeeld water splitsen in waterstof en zuurstof, en daarmee produceer je waterstof als bouwsteen voor een nieuwe brandstof. Zo maken we het op lange termijn mogelijk om de CO2-footprint terug te brengen naar nul.”

3. Waarom is de krachtenbundeling zo essentieel?

“ECN part of TNO is essentieel om de energietransitie te versnellen en tegelijk de concurrentiepositie van Nederland te versterken. Op het gebied van energietechnologie hebben beide organisaties een sterke positie. Bij ECN betreft dat vooral zonne- en windenergie, biomassaonderzoek en energie-efficiency. TNO heeft expertise van de ondergrond, met name voor olie- en gaswinning, geothermie, CO2-opslag, energieopslag en warmteopslag. Op diverse gebieden werkten we al samen, zoals in Solliance voor zonneceltechnologie, VoltaChem voor elektrochemie en North Sea Energy voor systeemintegratie op de Noordzee. Deze nieuwe samenwerking maakt ons alleen maar sterker. Met het kennisinstituut van ruim 700 experts, dat is ontstaan door de krachtenbundeling, overzien we het volledige energiespectrum: van traditionele tot volledig duurzame energiebronnen.”

“Door de samenwerking van Topsector Energie, kennisinstellingen en industrie in de gehele keten kunnen we de innovaties eerder naar de markt brengen”

4. Met wie werken jullie verder samen?

“We werken intensief samen met bedrijven in de hele keten van de productie van brand- en grondstoffen: procesontwerpers, installatiebouwers, eindgebruikers, enzovoorts. Met Royal Dahlman en Gasunie, HVC en TAQA draait het bijvoorbeeld om vergassingstechnologie die we gemeenschappelijk ontwikkelen en in de markt zetten (zie kader). Of denk aan oliemaatschappijen als Shell en Total die alternatieven zoeken voor brandstoffen, zoals biobrandstof of waterstof. Traditioneel focusten we op de olie- en gassector. Daar komt nu ook de energiesector bij. We zien ook steeds meer bedrijven buiten de traditionele spelers aansluiten bij de innovatieprogramma’s en nodigen geïnteresseerde bedrijven uit om contact op te nemen.”

5. Wanneer is het klaar?

“De roadmaps hebben veelal een looptijd van meerdere jaren. Maar juist door de publiek-private samenwerking van Topsector Energie, kennisinstellingen en industrie in de gehele keten kunnen we de innovaties eerder naar de markt brengen. In elk programma werken we direct vanaf het begin met alle stakeholders samen. Dat zijn soms wel tien of twintig partners tegelijk. Op die manier kunnen we veel sneller innovaties ontwikkelen, en dragen we in de loop van het ontwikkelingsproces meteen al bij aan de reductie van CO2-uitstoot.”

“We gaan veel meer gebruikmaken van reststromen uit biomassa, zoals hout en snoeiafval”

Thermochemische vergassing

Terwijl de ene technologie nog in de kinderschoenen staat, wordt de andere al in de praktijk gedemonstreerd en opgeschaald. In het project MILENA-OLGA wordt gewerkt aan een pilot in Alkmaar, waarin we biogas niet produceren door de al breed toegepaste methode van vergisting maar door thermochemische vergassing. Door de biomassa zonder zuurstof te verhitten, valt die uiteen in componenten zoals methaan en waterstof. Deze technologie lijkt zeer aantrekkelijk voor droge biomassa zoals hout. Het biogas wordt als vervanging voor Groningen-gas in het gasnet geïnjecteerd of direct gebruikt in processen. Parallel aan de pilot draait een onderzoeksprogramma om de technologie verder te verbeteren. Zo brengen de partners hun innovatieve technologie ook in dit project eerder naar de markt.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Peters

Neem contact op
blik op de toekomst

Zonnestroom: grenzen rendement verder opgerekt

7 feb '22 - 3 min
De ontwikkeling van zonne-energie gaat razendsnel. De kosten van de opwek van zonnestroom gaan in hoog tempo omlaag, mede omdat het rendement van de zonnemodule... Lees meer
nieuwsbericht

Geothermie volledig CO2-neutraal maken

8 dec '21 - 3 min
Geothermie is een van de schoonste duurzame warmtebronnen en vormt een essentieel onderdeel van de energietransitie. Toch is aardwarmte niet honderd procent CO2-neutraal.... Lees meer
nieuwsbericht

Proeven met nieuwe generatie zonnewegdek

18 nov '21 - 3 min
Wegdek kan een rol van betekenis spelen in het grootschalig opwekken van zonne-energie. TNO werkt in het concept SolaRoad aan technieken en constructies waarbij... Lees meer

Dag van de uitvinder

9 nov '21 - 5 min
Bij TNO werken onze uitvinders al sinds 1932 aan de uitvindingen en innovaties van morgen. In het kader van de Dag van de Uitvinder staan we stil bij enkele TNO... Lees meer
innovatie

TNO’ers bestrijden de stikstofcrisis met programma Brains4Nitrogen

15 okt '21 - 4 min
Na het succes van het Brains4corona-programma, waarin TNO zich richtte op de aanpak van het coronavirus in 2020, is de organisatie nu van plan meer van deze 'Brains4x'-uitdagingen... Lees meer