innovatie

“Innovatie in het mkb verdient extra aandacht”

19 april 2018 • 5 min leestijd

TNO heeft regelmatig contact met de overheid over het innovatiebeleid. Hoe ziet dat beleid er nu uit? En hoe zou het wellicht beter kunnen worden ingericht? TNO’s CEO Paul de Krom wisselt hierover van gedachten met Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid en woordvoerder innovatie & mkb van het CDA. Ze zijn het erover eens dat innovatie in het mkb extra aandacht verdient.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Toch is er slechts een klein aantal mkb’ers dat zelf innoveert; meestal zijn ze ‘technologievolgend’. Daar is volgens zowel Paul de Krom als Mustafa Amhaouch nog flinke winst te behalen en kan de kennis van onderzoeksinstellingen zoals TNO uitkomst bieden. “Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals het energieprobleem, hebben we het bedrijfsleven nodig. Niet alleen multinationals, maar juist ook het mkb dat goed is voor 95% van de bedrijvigheid. Innoveren van het mkb is dus van belang. En daar moet in het beleid ook rekening mee gehouden worden”, stelt Amhaouch.

Samenwerken met het mkb aan innovatie

De eerste stappen worden daarin gemaakt. “Zo liet staatssecretaris Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onlangs in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet extra geld uittrekt voor de versterking van de innovatiekracht van het mkb”, vertelt Amhaouch. En ook het nieuwe regeerakkoord stelt dat het mkb een krachtigere rol in het innovatiebeleid verdient en dat de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het mkb worden uitgebreid. De Krom: “We zijn heel blij dat het belang van investeren in innovatie binnen het mkb langzaamaan op de politieke agenda komt te staan. Wij bedienen als TNO zowel de overheid als het bedrijfsleven en werken op verschillende manieren samen met het mkb aan innovatie: het mkb is klant en partner in publiek-private samenwerkingen (PPS), TNO besteedt jaarlijks tientallen miljoenen uit aan het mkb en daarnaast proberen we met het Technology Transfer-programma innovaties sneller naar de markt te brengen.”

Amhaouch: “Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals het energieprobleem, hebben we het bedrijfsleven nodig”

Kennis overdragen naar mkb

Amhaouch, die zelf een achtergrond binnen de techniek heeft, pleit in de Tweede Kamer voor een sterkere stimulering van innovatie in het mkb. Hij heeft daarbij nadrukkelijk aandacht voor de rol van organisaties voor toegepast onderzoek (TO2-instellingen). Zo nam de Tweede Kamer een motie van zijn hand aan waarin de regering wordt gevraagd bij de uitbreiding van de MIT apart aandacht te besteden aan brede kennisverspreiding naar het mkb door toegepaste kennisorganisaties. “Het innovatie- en topsectorenbeleid is nu vooral gericht op de ontwikkeling van nieuwe kennis door koplopers en er zijn weinig instrumenten om kennis over te dragen naar het mkb, dat zelf vaak niet de mogelijkheid heeft om in research & development te investeren. Voor een vitale kenniseconomie en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is het echter van belang dat er nieuwe kennis wordt ontwikkeld én dat deze kennis snel en breed wordt overgedragen”, legt Amhaouch uit.

Extra middelen voor TO2-instellingen

“De uitbreiding van de MIT-regeling is ook iets waar wij voor gepleit hebben”, zegt De Krom. “We leven in een tijd met allerlei technologische uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan blockchain. Het is belangrijk om het bedrijfsleven, voor zover ze dat zelf niet kunnen, bij zulke ontwikkelingen te betrekken. Het is zonde als we als Nederland de aansluiting missen.” Amhaouch herkent dat, en stelt dat daar nog een slag is te maken. “Je moet het peloton meekrijgen, wil je stappen kunnen maken. Ik vind het daarom belangrijk dat er extra middelen voor TO2-instellingen komen; zij zijn immers nodig om innovatieve kennis toepasbaar te maken en ze kunnen helpen vraagstukken op te lossen”, aldus Amhaouch.

De Krom: “Als we in de voorhoede willen blijven, moeten we meer investeren. Ook in het mkb”

Meer investeren in het mkb

“Nederland doet het goed op het gebied van innovatie”, zegt De Krom. “De publiek-private samenwerkingen die we in Nederland kennen, zijn uniek. Niet voor niets zijn veel andere landen daar nieuwsgierig naar. Nederland is goed op het gebied van technologie, integreren, samenwerken en improviseren om uiteindelijk gezamenlijk mooie producten af te leveren. Het mkb draait vol mee, onder andere als toeleverancier. Ook binnen de topsectoren. De financiering voor onder andere PPS is nog niet waar het moet zijn. Het is positief dat het nieuwe regeerakkoord een trendbreuk laat zien en meer in onderzoek wil investeren. Het glas is in dat opzicht half vol. Maar als Nederland in de voorhoede wil blijven, moeten we meer investeren. Ook in het mkb.”

Topsectoren verbinden met maatschappelijke agenda

“Zie je ruimte voor verbetering als het gaat om de topsectoren? Er zijn er negen, moet daar bijvoorbeeld in gesnoeid worden?”, vraagt Amhaouch aan De Krom. “Het investeren in topsectoren heeft ons al het nodige opgeleverd. Het zou zonde zijn om dat weg te gooien. In 2010 is het topsectorenbeleid opgetuigd. Het heeft even incubatietijd nodig gehad, maar het draait nu goed. Ik zie geen noodzaak om het aantal sectoren aan te passen. Wellicht kan binnen de topsector Energie het aantal Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) teruggebracht worden. En het zou goed zijn om de topsectoren te verbinden met de maatschappelijke agenda”, antwoordt De Krom.

Amhaouch: “Het is van belang dat er nieuwe kennis wordt ontwikkeld én dat deze kennis snel en breed wordt overgedragen naar het mkb”

Innovaties exporteren

“Hoe zou de toekomst er over 15 tot 20 jaar idealiter uitzien wat jou betreft?”, vraagt De Krom Amhaouch op zijn beurt. “Ik hoop dat Nederland een grotere speler is geworden in het buitenland. We doen het goed en behoren tot de top als het gaat om innovaties. Het buitenland is belangrijk voor ons land. Het zou mooi zijn als we het exporteren van innovaties een verdere impuls kunnen geven, en daar de topsectoren aan verbinden. Hopelijk kunnen we met onze kennis bovendien bijdragen aan het oplossen van het, wat mij betreft, belangrijkste maatschappelijke vraagstuk: het voeden van de wereld”, zegt Amhaouch.

Technology Transfer

“We willen graag ‘het vliegwiel van innovatie voor Nederland’ zijn”, vertelt De Krom. “Het in 2017 gestarte Technology Transfer past daar bij en is gericht op het naar buiten brengen van nieuwe technologie. De doelstelling is om tien start-ups per jaar tot stand te brengen. Vorig jaar zijn er al vijf opgericht, en er lopen nu twintig projecten.”

De Krom: “We brengen onze kennis over 3D-printen van metalen onderdelen over op mkb-bedrijven. Dit biedt ze de kans voorsprong te nemen op buitenlandse concurrenten”

Voorsprong op buitenlandse concurrenten

Daarnaast heeft TNO met Metaalunie de eerste MKB Knowledge Deal ondertekend, waarin ze afspreken om tot kennisuitwisseling op concrete onderwerpen te komen. “Het conventioneel frezen van metalen onderdelen kost mkb-bedrijven bijvoorbeeld veel tijd en geld. Daarom brengen we onze kennis over 3D-printen van metalen onderdelen over op clusters van bedrijven. Dat biedt ze de kans voorsprong te nemen op buitenlandse concurrenten”, aldus De Krom.

Publieke debat

“Het is goed om met TNO te sparren en zo te bespreken hoe beleid uitpakt. Ik verwacht van jullie een kritische houding op beleid, up-to-date kennis en dat jullie als kennisinstelling leidend zijn in het publieke debat op basis van die kennis”, benadrukt Amhaouch. De Krom beaamt dat TNO zijn kennis steeds moet blijven vernieuwen. “En dat doen we ook. We merken dat er steeds meer behoefte is aan onze rol in het publieke debat. We vervullen die rol graag als ‘thought leader’. We proberen op basis van onze kennis uit te leggen hoe het zit en mogelijke scenario’s te schetsen.”

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Rogier van Keulen.

Neem contact op
innovatie

Veilig data delen in de zorg met behoud van privacy

11 feb '20 - 1 min
Digitale zorg lijkt veelbelovend. Een voorbeeld hiervan is een coachingsapp, ontwikkeld door een ziekenhuis die op unieke wijze een patiëntengroep met prikkelbaar... Lees meer
innovatie

Duurzame en betaalbare energie binnen handbereik?

13 jan '20 - 4 min
Met de oplevering van het Hydrohub MegaWatt Test Centre in de loop van 2020 op het EnTranCe terrein van de Hanzehogeschool in Groningen beschikt ons land over een... Lees meer
innovatie

Bundelen van innovatiekracht = succesformule

4 nov '19 - 3 min
TNO zet zich in voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Of het nou gaat om mobiliteit, circulariteit, gezondheidszorg of digitalisering, het oplossen... Lees meer
innovatie

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie?

31 okt '19 - 1 min
Werk is heel belangrijk voor mensen. Het biedt bestaanszekerheid, uitdaging en zingeving. Maar het is lang niet voor iedereen weggelegd om aan het werk te komen... Lees meer
innovatie

Een warmtebatterij voor in huis: compact, stabiel en betaalbaar

19 aug '19 - 2 min
Het aanbod van duurzame zonne- en windenergie is onzeker. Soms is het te groot en soms juist weer te klein om te voldoen aan de snel toenemende vraag. Energieopslag... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.