dossier

Klimaatbeleid vraagt om circulaire strategieën

11 december 2018 • 3 min leestijd

Een succesvol klimaatbeleid vraagt om het veiligstellen van kritieke metalen, onder andere voor de bouw van zonnepanelen en windturbines. Deze hernieuwbare energietechnologieën hebben vanaf 2035 een aanzienlijk aandeel in de wereldwijde elektriciteitsvoorziening. De sterke groei van ‘zon en wind’ is daarbij afhankelijk van de beschikbaarheid van enkele kritieke metalen. Maar er dreigt in de komende jaren onvoldoende van dergelijke metalen gemijnd te worden om te voldoen aan de vraag. Een circulaire oplossing voor deze uitdaging is onvermijdelijk.

Meer weten?

Download dan hier TNO rapport over energietransitie, kritieke metalen en circulaire strategieën.

Download

In een nieuwe studie stelt TNO dat voor de wereldwijde energietransitie in 2050 voor 17 van de onderzochte 30 metalen een nog nooit eerder vertoonde jaarlijkse metaalproductie nodig is. Het openen van een nieuwe mijn en deze op maximale capaciteit brengen vergt echter tussen de tien tot twintig jaar. Een tekort dreigt waarvoor oplossingen, op basis van circulaire strategieën, nodig zijn.

“Het is maar de vraag of mijnbouw aan de sterk groeiende wereldwijde vraag naar kritieke metalen kan voldoen”

“Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn”, zegt Elmer Rietveld van TNO. “Tegelijk zetten we, net als de rest van de Europese Unie, vol in op de energietransitie. Door die energietransitie ontstaat wereldwijd een enorme behoefte aan zogeheten kritieke metalen, van zilver tot minder bekende metalen zoals indium, neodymium en terbium. Enerzijds zijn die metalen essentieel voor de bouw van zonnepanelen en windturbines en voor toepassing in batterijen en elektrische voertuigen. Anderzijds is het maar de vraag of mijnbouw aan de sterk groeiende wereldwijde vraag naar kritieke metalen kan voldoen.”

Wereldwijde transitie

Voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot bestaan kwantitatieve doelen en technische oplossingen. Rietveld: “In ons land, en over de hele wereld, zijn zonnepanelen en windturbines de goedkoopste vorm van elektriciteit, gemeten over een levensduur van slechts tien jaar. De vraag die we als TNO willen beantwoorden, is of er voldoende metalen voorhanden zijn om de transitie ook wereldwijd te realiseren. Vergeet niet dat opkomende economieën hun basisinfrastructuur, zoal spoorrails nog moeten aanleggen en dat nieuwe producten zoals drones ook om die kritieke metalen vragen. Daarom hebben we geschetst hoeveel productiecapaciteit voor hernieuwbare energie tot 2050 wereldwijd moet worden gebouwd, welke hoeveelheid metalen dat vraagt en waar knelpunten kunnen optreden.”

“We hebben geschetst hoeveel productiecapaciteit voor hernieuwbare energie tot 2050 wereldwijd moet worden gebouwd en welke hoeveelheid metalen dat vraagt”

Een reële inschatting op die schaal vraagt unieke expertise. “Wij zijn hiertoe in staat omdat we experts in huis hebben die werken aan technologische innovaties”, vervolgt Rietveld. “Bovendien ontwikkelden we macro-economische modellen, waarmee we op wereldniveau uitspraken weten te doen. Dat is de modelkant. Natuurlijk dragen we net zo graag bij aan de oplossingskant. Zo voorzien we drie circulaire economische strategieën.”

Circulaire economische strategieën

Substitutie van het ene metaal door het andere is de eerste potentiële oplossing. “Een nieuwe generatie windturbines kan werken met magneten die 30 procent minder neodymium gebruiken. Het ontwikkelen van technologie met een toegankelijker metaal kost echter veel tijd – denk aan circa vijf tot vijftien jaar. De tweede oplossing is modulair ontwerp. Als je bijvoorbeeld modules van een windturbine sneller kunt vervangen door nieuwe technologie, verleng je de levensduur van nog bruikbare componenten. Deze strategie vormt eerder een economische dan een technische uitdaging.”

“Het inzamelen van auto’s en televisies is goed geregeld, maar laat je je oude smartphone in een la liggen of lever je hem in?”

Betere recycling is de derde oplossing. “Als TNO hebben we zicht op de technische kwaliteit van metalen die nu worden gerecycled en op de kansen voor de komende twintig jaar. Honderd procent recycling is voorlopig een illusie, maar met tegen de vijftig procent – en voor sommige metalen zelfs meer – leveren bedrijven een betekenisvolle bijdrage. En de mate van recycling is alleen relevant als deze de behoefte aan mijnbouw uit de grond vervangt. Aan de ene kant leidt dat tot een uitdaging in cultuur: het inzamelen van auto’s en televisies is goed geregeld, maar laat je je oude smartphone in een la liggen of lever je hem in? Aan de andere kant is er een technische uitdaging: om tot zuivere nieuwe grondstoffen te komen, moet je kunststof van metalen zien te scheiden.”

Concreet en zakelijk

Waarom is het nodig om juist nu in actie te komen? Rietveld legt uit: “Op dit moment zijn vormen van hernieuwbare energie – over hun levensduur gemeten – goedkoper dan aardgas en benzine.” Besteden we op dit moment geen aandacht aan de circulaire strategieën, dan laat je een kans liggen. Als de mijnbouw niet aan de wereldwijde vraag naar kritieke metalen kan voldoen, worden deze heel duur en raken we het kostenvoordeel weer kwijt. Over vijftien jaar zullen we ons dan afvragen, waarom we in 2018 niet concreter en zakelijker hebben nagedacht over onze metaalbehoefte en de opbouw van duurzame energie, ook in Nederland.”

blik op de toekomst

Microplastics: wat weten we over de gezondheidsrisico’s?

6 mrt '20 - 3 min
Wij mensen zijn gek op plastic. Tot dusver hebben we in totaal al zo’n 8,3 miljard ton van dat kunstmatige materiaal geproduceerd. En inmiddels is daarvan ongeveer... Lees meer
blik op de toekomst

Waarom een circulaire economie zonder data niet van de grond komt

31 jan '20 - 4 min
Veel grondstoffen zijn eindig. Het veelvuldig gebruik ervan past niet meer binnen onze huidige klimaatambities. In een circulaire economie werken verschillende sectoren... Lees meer
blik op de toekomst

Methaan: een broeikasgas dat we in de gaten moeten houden

12 dec '19 - 3 min
Na CO2 is methaan de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Dat de hoeveelheid methaan sinds 2007 sterker oploopt dan verwacht, is dus ronduit slecht... Lees meer
feiten & cijfers

TNO heeft positieve impact op bedrijvigheid

14 nov '19 - 3 min
De missie van TNO is het verbinden van mensen en kennis om zo innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam... Lees meer
blik op de toekomst

Plastics in rivieren misschien wel groter probleem dan 'plastic soep'

29 jul '19 - 3 min
Plastic afval dat terechtkomt in de natuur is een groot en actueel wereldwijd probleem. Om bij te dragen aan een oplossing doet TNO verschillende studies naar transportmechanismen... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.