innovatie

Kruisbestuiving tussen complexe systemen

15 december 2017 • 3 min leestijd

Hoe zorg je dat hightechsystemen die steeds complexer worden en steeds vaker met elkaar moeten samenwerken, altijd en veilig de juiste beslissingen nemen? Onderzoek doen op locatie, nieuwe kennis beschikbaar stellen voor andere bedrijven en de klant en zijn markt leren kennen, luidt het antwoord van onderzoeksgroep TNO Embedded Systems Innovation (ESI).

Machines worden steeds meer digitaal. De complexiteit groeit nog eens extra door de tendens om ze, bijvoorbeeld via internet, aan elkaar te knopen tot ‘systems of systems’. Bovendien krijgen ze regelmatig een upgrade of evolueren ze zelfs tot zelflerende systemen. “Waar de chirurg vroeger een röntgenapparaat gebruikte om een foto te maken, wordt hij nu gestuurd door ‘image-guided therapy’-systemen”, legt Frans Beenker van TNO-ESI uit. “Meer en meer ondersteunt het apparaat handelingen van de arts en worden machines verregaand geïntegreerd. Een operatiekamer wordt een geïntegreerd hightechsysteem.”

“Wat al die topbedrijven erkennen is dat het in de hand houden van de complexiteit, het daarin beter zijn dan hun concurrenten, het verschil maakt”

Complexe systemen verbeteren

Nederland telt veel bedrijven die op wereldniveau hightechsystemen bouwen. Wouter Leibbrandt van TNO-ESI: “Denk aan de lithografiemachines van ASML, ‘medical imaging’-machines van Philips, elektronenmicroscopen van Thermo Fisher Scientific, industriële printmachines van Océ-Technologies, defensieapparatuur van Thales Nederland en trucks van DAF. Maar denk ook aan gedistribueerde systemen, zoals de slimme verlichtingssystemen van Philips Lighting in een huiskamer, een kantoor of de publieke ruimte. Al die bedrijven helpen we graag om hun complexe systemen steeds verder te verbeteren, zodat ze op wereldniveau kunnen blijven opereren.”

4 van de 5 dagen op locatie werken

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke product en zijn eigen specifieke techniek, werkwijze en organisatie. Beenker vervolgt: “Dus voordat we aan de slag gaan, nemen we de tijd om het bedrijf en de markt te leren kennen, te onderzoeken hoe het bedrijf redeneert, hoe het werkt, hoe het tot die complexe systemen komt en waar methodische verbetermogelijkheden liggen. Daarop schrijven we een gezamenlijk plan om tot de gevraagde verbeteringen te komen. De resultaten willen we graag snel toepassen. Deze concreetheid vergt dat we vier van de vijf werkdagen op locatie bij het bedrijf werken.”

“Meer en meer ondersteunt het apparaat handelingen van een arts en worden machines verregaand geïntegreerd. Een operatiekamer wordt een geïntegreerd hightechsysteem”

Vliegwiel van kennis

“Wat al die topbedrijven erkennen is dat het in de hand houden van de complexiteit, het daarin beter zijn dan hun concurrenten, het verschil maakt”, weet Leibbrandt. “Maar tegelijkertijd zijn de methodieken voor een groot gedeelte hetzelfde. Dus zeggen ze: we moeten het wiel niet opnieuw uitvinden. Laat er een plek zijn waar wat bij de één is uitgevonden, bij de ander kan worden toegepast. Daarom helpt ESI – als vliegwiel van kennis – graag om het methodische onderzoek dat op de ene plek is gedaan en tot resultaat leidde, elders te valideren, door te ontwikkelen en opnieuw toe te passen.”

Slimmer blijven dan concurrenten

Een voorbeeld van kennisdelen is het ESI Symposium dat eens per anderhalf jaar plaatsvindt. “Gezamenlijk met de bedrijven waarmee we al jarenlang samenwerken, presenteren we de resultaten van de laatste innovatieve stappen”, licht Beenker toe. “Afgelopen november telden we meer dan 400 aanmeldingen. Paul Hilkens van Océ-Technologies vertelde in zijn keynote speech over de aanpak van modellering en analyse van onderdelen van de Océ-printers. Océ acht continue en effectieve innovatie van groot belang, om zo slimmer te zijn en te blijven dan de concurrenten.”

Het ESI Symposium in 2017.

Systeem beslist om te remmen

Truck platooning, waarbij vrachtauto’s elkaar op acht meter afstand volgen, is een heel ander voorbeeld. Ook daar gaat het om overzicht hebben, over de hele keten kunnen redeneren en een weg vinden in de complexiteit van disciplines. Beenker: “NXP Semiconductors, Ricardo, TNO Helmond, DAF en ESI hebben gezamenlijk aan deze toepassing gewerkt. Die moet onder meer leiden tot minder CO2-uitstoot. Bij truck platooning wordt de beslissing om te remmen niet meer door de chauffeur genomen, maar door het systeem zelf. Zonder menselijke factor als escape moeten de gecombineerde technologieën altijd werken. Het project resulteerde in pilots, waarbij vrachtauto’s vanuit heel Europa naar de Maasvlakte reden.”

“Bij truck platooning wordt de beslissing om te remmen niet meer door de chauffeur genomen, maar door het systeem zelf”

Op wereldschaal

“Om ook te volgen wat er op wereldschaal gebeurt, werken we samen met het Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering in Kaiserslautern en het Systems Engineering Research Center, een samenwerking van 22 universiteiten in de Verenigde Staten”, besluit Leibbrandt. “Bedrijven die meer willen weten over onze manier van samenwerken en de architectenopleiding of de cursussen die we verzorgen, nodig ik van harte uit om contact op te nemen. Wij ondersteunen ze graag bij de uitdaging van de toekomst: het voor elkaar krijgen van efficiënte productontwikkeling.”

innovatie

Bundelen van innovatiekracht = succesformule

4 nov '19 - 3 min
TNO zet zich in voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Of het nou gaat om mobiliteit, circulariteit, gezondheidszorg of digitalisering, het oplossen... Lees meer
innovatie

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie?

31 okt '19 - 1 min
Werk is heel belangrijk voor mensen. Het biedt bestaanszekerheid, uitdaging en zingeving. Maar het is lang niet voor iedereen weggelegd om aan het werk te komen... Lees meer
innovatie

Een warmtebatterij voor in huis: compact, stabiel en betaalbaar

19 aug '19 - 2 min
Het aanbod van duurzame zonne- en windenergie is onzeker. Soms is het te groot en soms juist weer te klein om te voldoen aan de snel toenemende vraag. Energieopslag... Lees meer
innovatie

Nieuwe methode helpt bedrijven om producten circulair te maken

25 apr '19 - 3 min
Slaapspecialist Beter Bed heeft onlangs een boxspring op de markt gebracht die grotendeels circulair is: de meeste onderdelen zijn makkelijk te demonteren en te... Lees meer
innovatie

Slimme afvallogistiek halveert transportbewegingen

11 apr '19 - 2 min
In Amsterdam Zuidoost is de eerste stap naar volledig CO2-neutraal afvaltransport gezet. Onder leiding van TNO en de Hogeschool van Amsterdam slaagden SUEZ en Renewi... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.