verhaal van de klant

Met sensoren risico’s op de werkvloer beheersen

2 november 2018 • 3 min leestijd

Onwetendheid of onzorgvuldigheid leidt ertoe dat mensen op de werkplek vaak onnodig worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of lawaai. Accenture en TNO hebben daarom samen een systeem ontwikkeld om veilig en gezond werken in de industrie verder te bevorderen. Sensoren in kleding, helm of speciale bril voeren permanent metingen uit en de medewerker of health & safety manager krijgt een waarschuwing bij onveilige situaties. Daarbij wordt een advies gegeven over hoe het stof of het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden. En dat alles realtime.

Eerder ontwikkelde Accenture het concept van de ‘Connected Worker’ voor industriële bedrijven. Medewerkers staan via smartwatch, smartphone of tablet permanent in verbinding met systemen op het werk om bijvoorbeeld instructies te krijgen of ondersteuning door een expert. De hele werkomgeving is gedigitaliseerd en een slim systeem maakt het mogelijk de medewerker te voorzien van opdrachten, gebruiksaanwijzingen, routeplanner of wat het werk ook maar efficiënter en effectiever maakt.

“Dat product verrijkt TNO nu met de ontwikkeling van een toepassing voor veilig en gezond werken door de inzet van sensortechnologie en snelle, draadloze datacommunicatie”, vertelt Menne Bos van Accenture.

Nieuwe generatie sensoren

Er zijn al sensoren op de markt die een nuttige rol spelen op de werkvloer. TNO werkt aan de ontwikkeling en toepassing van een nieuwe generatie sensoren voor het meten van concentraties gevaarlijke stoffen in lucht. Maar voor het interpreteren van de gemeten concentraties waaraan werknemers worden blootgesteld is meer nodig. De meetgegevens moeten razendsnel en veilig naar een systeem waarin alles direct wordt doorgerekend, geanalyseerd en teruggekoppeld. Pas dan is het mogelijk direct in te grijpen in risicovolle situaties. Daarvoor combineert TNO expertise van big data, rekenmodellen, arbeidsomstandigheden, chemie, milieu en menselijk gedrag.

“Een medewerker krijgt bijvoorbeeld op de smartwatch een alarm als er gevaar dreigt. Dat kan een heel concreet advies zijn de plek te verlaten of meer afstand te houden”

Continu en realtime

Meetgegevens over blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkvloer zijn doorgaans tijdrovend, beperkt en maken achteraf pas duidelijk wat de eventuele gevaren waren. De samenwerking tussen Accenture en TNO richt zich op het continu meten via persoonlijk gedragen sensoren, in realtime. De gegevens gaan naar een cloud platform en worden geanalyseerd, zodat de medewerker bijvoorbeeld op de smartwatch een alarm krijgt als er gevaar dreigt. Dat kan een heel concreet advies zijn de plek te verlaten, meer afstand te houden, beschermende maatregelen te treffen of een andere instructie. Uiteindelijk moet dat advies binnen milliseconden na de meting aan de persoon worden teruggekoppeld. De communicatie tussen de sensor en de achterliggende systemen verloopt via wifi of 4G en in de naaste toekomst 5G.

Handelingsperspectief

“We leveren behalve sensortechnologie ook kennis van modellering”, aldus Fred Hartendorf, Business Developer bij TNO. “Meetgegevens uit sensoren zeggen op zich niet zoveel. Je moet die kunnen interpreteren om de juiste maatregelen te nemen. We werken aan rekenmodellen die de data verwerken door ze te koppelen aan meteorologische gegevens, zoals temperatuur, windsnelheid en -richting en aan informatie over de locatie en handelingen van de persoon. Als de sensoren een te hoge concentratie van een bepaalde stof meten, kunnen we voorspellen hoe die zich in de directe omgeving gaat verspreiden. Ook kunnen we potentieel iets zeggen over van welke bron of handeling deze afkomstig is. Dat biedt handelingsperspectief voor de betrokkenen. Denk aan evacuatie, beschermende maatregelen of aanpassen van werkprocedures.”

“Als de sensoren een te hoge concentratie van een bepaalde stof meten, kunnen we voorspellen hoe die zich in de directe omgeving gaat verspreiden”

Strengere regels

Bedrijven waar gevaarlijke stoffen of geluid een risico kunnen zijn voor medewerkers zijn onder meer te vinden in de bouw, petro-chemische industrie, offshore, energie, mijnbouw en andere industriële sectoren. Voor de mijnbouw, die wereldwijd steeds strengere regels krijgt opgelegd, hebben TNO en Accenture als eerste sector een use case uitgewerkt. Daaruit blijkt onder meer hoe concreet de risico’s rond gevaarlijke stoffen en geluid zijn en welke consequenties die mogelijk voor werknemers hebben. Ook geeft de use case een indicatie van het aantal ziektegevallen. Zo heeft meer dan tien procent van de mijnwerkers na veertig jaar een aandoening door blootstelling aan stoffen. Uit eerdere cijfers van TNO bleek al dat in ons land jaarlijks zo’n drieduizend mensen overlijden door werkgerelateerde kanker. Voor de hele EU ligt dat cijfer op 80.000.

Schat aan informatie

Het direct handelend kunnen optreden is het belangrijkste doel van het nieuwe systeem, maar het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data is een belangrijk tweede element. Bedrijven kunnen de gegevens gebruiken om de inrichting van de werkplek, de procedures volgens welke wordt gewerkt en daarmee het gedrag van medewerkers te verbeteren. Door meetgegevens grootschalig te verzamelen en analyseren ontstaat ook een schat aan informatie waar bedrijfsleven, gezondheidszorg en beleidsmakers hun voordeel mee kunnen doen om in de toekomst gerichter preventieve maatregelen te kunnen nemen. Een volgende stap is het kunnen voorspellen van risico’s en gevaren in de werkomgeving.

“Door meetgegevens grootschalig te verzamelen en analyseren ontstaat ook een schat aan informatie waar bedrijfsleven, gezondheidszorg en beleidsmakers”

“De combinatie van onze Connected Worker met de wetenschappelijke kennis van TNO biedt een complete oplossing op het gebied van veilig- en gezondheid op de werkvloer. Een oplossing bestaande uit industriële sensoren, een cloud platform, gezondheidsdatamodellen, verspreidingsdatamodellen en menselijke gedragingen levert een systeem dat zijn weerga niet kent. Zo leveren TNO en Accenture gezamenlijk een bijdrage aan veilig en gezond werken. Winst voor medewerker, bedrijf en de samenleving als geheel”, besluit Menne Bos.

Meer weten?

Meer weten over de use case van TNO en Accenture of over de mogelijkheden van persoonlijke sensortechnologie? Neem dan contact op met Fred Hartendorf.

Neem contact op
blik op de toekomst

Medicijnen op maat maken met een 3D-printer

17 jul '20 - 3 min
Kinderen krijgen vaak dezelfde medicijnen als volwassenen, maar met een veel lagere dosering. De meeste geneesmiddelen zijn daar echter niet op berekend. Met behulp... Lees meer
blik op de toekomst

Hoe kunnen we de weerbaarheid van de jeugd versterken?

9 jul '20 - 1 min
Negatieve en ingrijpende ervaringen kunnen grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Belangrijk dus dat ze weerbaar genoeg zijn om... Lees meer
blik op de toekomst

Podcast Insights seizoen 2 #25 - Pandemiebestendig: samen uit voor én na de crisis

12 jun '20 - 1 min
Het mag weer: een gezellig avondje uit! Maar kan het allemaal wel? En hoe zorgen we - ondanks de noodzakelijke maatregelen - voor een veilige en positieve ervaring... Lees meer
blik op de toekomst

Podcast Insights seizoen 2 #24: Nederland na de energietransitie

29 mei '20 - 1 min
We staan voor een enorme uitdaging. Als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn is er nog een lange weg met veel onzekerheden te gaan. Maar: we zijn op weg! Zoals... Lees meer
innovatie

Sensoren helpen gezondheidsrisico’s bij bakkers voorkomen

20 mei '20 - 4 min
Blootstelling aan meelstof is een serieus risico voor de gezondheid van bakkers. TNO doet in het kader van het programma ‘working-life exposoom’ onderzoek naar blootstelling... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.