column

Nederland voor hulp, handel én innovatie

29 mei 2017 • 3 min leestijd

Ontwikkelingssamenwerking doen we niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf. Als er meer stabiliteit in de wereld is, verhoogt de kans dat we vrede in Nederland behouden. Als Nederlandse bedrijven hun producten kunnen verkopen in ontwikkelingslanden op het gebied van water, voeding en gezondheid, dan levert dat voor iedereen economisch voordeel op. Ontwikkelingssamenwerking gaat om krachten bundelen met voor iedereen return on investment; zowel hier als daar economische en sociale ontwikkeling.

Ik geloof enerzijds sterk in het tegelijk bereiken van financiële winst en sociale impact en anderzijds in de koppeling van activiteiten tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden. Nederland heeft veel te bieden in de wereld. We zijn goed in hulp, we zijn goed in handel en we zijn ook trendsetter in de combinatie van beide. Mede ingegeven door de inspirerende beleidsnotitie van Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in 2012. We werken dan ook al jaren in publiek-private samenwerking aan ‘Hulp en Handel’. Ik mis alleen een onderdeel: ‘Innovatie’. Ik zie Nederland zich graag profileren op het gebied van Hulp, Handel én Innovatie.

“Nederland heeft veel te bieden in de wereld. We zijn goed in hulp, we zijn goed in handel en we zijn ook trendsetter in de combinatie van beide”

Samenwerkende vierhoek Dutch Diamond

Nederland is een van de innovatieleiders in Europa. We scoren hoog op wetenschappelijke kennis, hebben een wereldklasse aan bedrijven en een overheid met een sterk innovatiebeleid. De nauwe samenwerking tussen deze innovatiepartners in de ‘Triple Helix’ maakt dat we een bijzonder goed innovatie-ecosysteem hebben. In ontwikkelingslanden onderscheiden we nog een extra stakeholder voor innovatie: de NGO’s. Samenwerking in deze vierhoek heet de ‘Dutch Diamond’ en betekent in het Grieks ‘onverslaanbaar’. En dit is een exportproduct, zeker voor ontwikkelingslanden, want daar ontbreekt vaak die goede samenwerking tussen de verschillende partijen.

Technische innovaties in lokale context

Innoveren in ontwikkelingslanden gaat over technische vernieuwingen, sociale innovaties, toegang tot nieuwe businessmodellen voor innovatie, transitiemanagement en dus ook het bouwen van een ecosysteem met verschillende partijen. Nederland heeft in een aantal sectoren een internationale koppositie door onze unieke, hoogwaardige en onderscheidende producten die duurzaam tot stand gebracht zijn (de topsectoren). Ook in ontwikkelingslanden zijn we innovatief. Maar ik mis de extra aandacht voor technische innovaties en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die passen in de lokale context van mensen met de laagste inkomens.

De kracht van innovatie zit in samenwerking

Die lokale context in Afrika en Azië is anders dan de Europese context. Er zijn andere producten en businessmodellen nodig om de consumenten te bedienen. Het volstaat vaak niet om producten uit Nederland naar bijvoorbeeld Afrika te brengen en daar te vermarkten. Terwijl veel tenders in ontwikkelingssamenwerking zich hier wel toe beperken: alleen bestaande producten en bestaande technologie mag ingezet worden in projecten en er mag geen nieuwe toegepaste technologieontwikkeling plaatsvinden. Dat wordt niet door de organisatie gefinancierd. Tevens is het vaak zo dat alleen inspanningen van het bedrijfsleven worden ondersteund en niet (of maar een heel klein deel) de inspanningen van toegepaste kennisinstellingen. Terwijl de kracht van de innovatie in de samenwerking zit en dat ons exportproduct zou moeten zijn.

“Toegepaste technologische ontwikkeling is nodig om kansrijke innovaties te realiseren”

Nieuwe technologie voor een nieuwe context

Een goed voorbeeld is het Ritu-project in Bangladesh waar TNO bij betrokken is. Naast campagnes om vrouwen aan het maandverband te krijgen, ontwikkelen we met de bestaande kennis van TNO op nanotechnologie en ervaring van Rodenburg Biopolymers BV betaalbaar biologisch afbreekbaar maandverband. Bengaalse fabrikanten van plastic en maandverband hebben grote interesse in deze nieuwe technologie om deze afbreekbare plastics te maken en zien naast maandverband ook mogelijkheden voor andere producten. Toegepaste technologische ontwikkeling is nodig om kansrijke innovaties te realiseren. En als Nederland zouden we daar meer op kunnen inzetten. Ik zie mogelijkheden op allerlei terreinen; in decentrale koeling voor groente en fruit, sensoren voor gezondheid van baby’s, opwaardering van lokaal bioafval naar nieuwe recepturen voor voeding enzovoorts. Oplossingen die we in Nederland niet nodig hebben en dus niet op de plank hebben liggen. Maar wel oplossingen waar we de kennis en technologie van hebben en waarvoor we maatwerk kunnen ontwikkelen passend binnen de context in ontwikkelingslanden. Een onafhankelijk innovatie-instituut kan lokaal en internationaal het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en NGO’s optimaal laten samenwerken zodat de Dutch Diamond schittert en er lokaal een werkend innovatie-ecosysteem ontstaat. Een systeem dat in de toekomst weer gebruikt kan worden voor andere nieuwe ontwikkelingen.

blik op de toekomst

De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren

15 feb '21 - 3 min
Nu het vaccineren is opgestart, groeit de aandacht voor de toekomst. Met de bankencrisis in ons achterhoofd willen we koste wat het kost voorkomen dat onze economie... Lees meer

Digitalisering: aanjager voor ketenintegratie?

16 dec '20 - 3 min
Dat de opgaven in onze gebouwde omgeving groot zijn, is algemeen bekend. Ook tijdens het mooie congres 'Nu Bouwen aan Morgen' van de Koninklijke Bouwend Nederland... Lees meer
column

Column - Groen scoren met sensoren

6 nov '20 - 2 min
Als je de gemiddelde Nederlander 25 jaar geleden vroeg of hij van plan was een mobiele telefoon aan te schaffen was de reactie meestal: ‘Die heb ik toch helemaal... Lees meer
column

Op weg naar een duurzame combinatie van materialen

18 sep '20 - 1 min
In 2020 viel Earth Overshoot Day op 22 augustus. Elk jaar vind ik dit weer een indringende boodschap: we gebruiken meer natuurlijke grondstoffen dan de aarde kan... Lees meer
blik op de toekomst

TNO Insights Podcast - Trailer seizoen 2: De impact van corona

10 apr '20 - 1 min
Wat betekent corona op de langere termijn voor onze maatschappij? In deze speciale serie van de TNO Podcast Insights gaan we op zoek naar de rol van innovatie in... Lees meer

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.