uitgelicht

Online Asfaltkwaliteitsloket stimuleert innovatie wegenbouw

13 april 2018 • 3 min leestijd

Bedrijven die een innovatief asfaltmengsel hebben ontwikkeld, doorlopen bij wegbeheerders vaak een zware procedure om het product goedgekeurd te krijgen. Een toets op kwaliteit is vanzelfsprekend, maar er is vaak sprake van koudwatervrees. Vanaf nu kunnen bedrijven hun nieuwe producten bij een onafhankelijk platform laten valideren: het online Asfaltkwaliteitsloket.

Online Asfaltkwaliteitsloket

Bezoek deze website om een aanvraag in te dienen bij het loket voor het valideren van een nieuw product.

Bezoek website

“We zijn vaak te terughoudend bij het inkopen van nieuwe producten. Ze hebben zich nog niet in de praktijk bewezen en dus blijven we steken in de asfaltmengsels die we kennen. Dat remt innovaties. Het loket dat TNO heeft geïnitieerd, verlaagt de drempel voor bedrijven met nieuwe producten te komen. We moeten de vicieuze cirkel doorbreken.”

Van stagnatie naar innovatie

Aan het woord is Marten Klein, directielid van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Hij steekt de hand in eigen boezem. “Als wegbeheerder vinden we het aan de ene kant belangrijk steeds betere producten in te kopen, maar tegelijkertijd aarzelen we als een bedrijf met iets nieuws komt, ook al zijn de proeven overtuigend. Dat schiet niet op. We moeten van stagnatie naar innovatie. Daar gaat het nieuwe loket zeker bij helpen.”

“Het loket dat TNO heeft geïnitieerd, verlaagt de drempel voor bedrijven met nieuwe producten te komen”

Zware eisen

Het initiatief kwam tot stand nadat TNO-expert Arie Bleijenberg in gesprek raakte met Ronald van Hulst, directeur Infra Regionaal van BAM. Hij vertelde bij wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, steeds aan te lopen tegen een zeker wantrouwen als het bedrijf een nieuw product had ontwikkeld. Ze willen graag asfalt dat langer mee gaat, betere milieuprestaties heeft, stiller is. “Maar ook al heb je alles onderbouwd met lab- en praktijkproeven, dan nog is het toepassen van het nieuwe product niet vanzelfsprekend”, zegt Van Hulst. “Sterker nog, als we bij Rijkswaterstaat die de zwaarste eisen hanteert eenmaal goedkeuring hebben, mogen we bij een provincie of gemeente voor hetzelfde mengsel weer opnieuw door de molen.”

Onafhankelijke deskundigen in Asfaltkwaliteitsloket

TNO en BAM organiseerden samenwerking tussen wegbeheerders, asfaltproducenten en wegenbouwers. Arie Bleijenberg: “Het is zonde dat innovaties niet van de grond komen of met veel moeite. Dat remt het enthousiasme bij bedrijven om nieuwe producten te ontwikkelen. Als TNO willen we juist innovaties stimuleren en versnellen. Dan zien we dat bedrijven betere producten ontwikkelen maar opdrachtgevers aarzelen die in te kopen. Wij hebben de wegbeheerders benaderd en BAM heeft de sector georganiseerd. Met een kleine club wegbereiders aan beide kanten waren we er eigenlijk snel uit. Het loket bestaat uit onafhankelijk deskundigen uit wetenschap, bedrijven en overheden. De opdrachtgevers in de wegenbouw hebben nu toegezegd de beoordeling van een nieuw product door het loket te accepteren.”

“Ook al heb je alles onderbouwd met lab- en praktijkproeven, dan nog is het toepassen van het nieuwe product niet vanzelfsprekend

Winst aan twee kanten

Volgens Marten Klein doorbreekt het loket een jarenlange praktijk van aarzeling en stagnatie. Bedrijven in de wegenbouw voelen zich nu meer uitgedaagd met innovaties te komen in de wetenschap dat de wegbeheerders zich hebben gecommitteerd aan het oordeel van de deskundigen. “We hebben aan beide kanten onze eigen belangen, maar als je er even over nadenkt liggen die juist in elkaars verlengde. Wij willen beter asfalt inkopen en bedrijven zijn in staat dat te leveren. De markt wordt zo gestimuleerd te innoveren. Winst aan beide kanten.”

Bindend oordeel

“Voor de bedrijven in onze sector is het van groot belang dat alle wegbeheerders het oordeel van het loket op voorhand aanvaarden”, vertelt Van Hulst van BAM. “Dat scheelt ons veel tijd en geld, en het is een geweldige stimulans om onze producten te verbeteren. Het verlaagt aan de kant van de wegbeheerders de drempel innovatieve producten af te nemen. Ze zijn natuurlijk niet verplicht de door het loket goedgekeurde nieuwe mengsels in te kopen, maar er is in elk geval geen discussie meer of het product aan de eisen voldoet. Het oordeel van het loket weegt zwaar. Wij laten de deskundigen zien welke eigenschappen van het nieuwe product zijn verbeterd en als zij dat bevestigen, is het een feit.”

“Wegbeheerders willen beter asfalt inkopen en bedrijven zijn in staat dat te leveren. De markt wordt zo gestimuleerd te innoveren. Winst aan beide kanten”

Online aanmelden voor validatie

Het Asfaltkwaliteitsloket is ondergebracht bij CROW: het kennisplatform voor overheden en bedrijven actief in de infrastructuur. De onafhankelijke experts van het loket zijn afkomstig van onder meer TNO, TU Delft, Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en advies-, ingenieurs- en certificatiebureaus. In de stuurgroep, onder voorzitterschap van TNO, zitten vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, provincie Overijssel, KWS, Rijkswaterstaat en BAM Infra. Bedrijven kunnen hun nieuwe producten, met onderbouwing van de geclaimde eigenschappen, online aanmelden voor validatie door het loket.

Online Asfaltkwaliteitsloket

Bezoek deze website om een aanvraag in te dienen bij het loket voor het valideren van een nieuw product.

Bezoek website
uitgelicht

Online Asfaltkwaliteitsloket stimuleert innovatie wegenbouw

13 apr '18 - 3 min
Bedrijven die een innovatief asfaltmengsel hebben ontwikkeld, doorlopen bij wegbeheerders vaak een zware procedure om het product goedgekeurd te krijgen. Een toets... Lees meer
blik op de toekomst

BIM Bots verhogen de productiviteit van de bouwsector

28 mrt '18 - 3 min
Gegevens van een trap al aan het begin van het bouwproces invoeren zodat je in een latere fase niet voor verrassingen komt te staan? De warmteweerstand van een wand... Lees meer
column

Nederland voor hulp, handel én innovatie

29 mei '17 - 3 min
Ontwikkelingssamenwerking doen we niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf. Als er meer stabiliteit in de wereld is, verhoogt de kans dat we vrede in Nederland... Lees meer
column

Ruimte voor innovaties in ontwikkelingslanden

9 nov '16 - 3 min
Laatst was het wereldwijde UN-dag. Secretaris-Generaal Ban Ki-moon vertelde die dag dat we als mensheid het tijdperk van de duurzaamheid zijn ingegaan en riep ons... Lees meer
blik op de toekomst

Changing cities, delivering innovations

30 mei '16 - 7 min
Steden zijn continu onderhevig aan veranderingen – dat was altijd al zo. Met name door innovaties gaan die veranderingen steeds sneller en hebben ze meer impact.... Lees meer
nieuwsbericht

Circulaire economie: hoe organiseer je dat?

18 mrt '16 - 3 min
Een circulaire economie, gericht op optimaal waardebehoud en het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen, gestalte geven en daarmee tegelijkertijd nieuwe... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.