dossier

Open innoveren in het Holst Centre

19 februari 2015 • 6 min leestijd

Van een innovatieve technologie naar een marktrijp product – die stap kan een bedrijf natuurlijk zelf zetten. Maar samenwerking is bijna altijd effectiever en goedkoper. Het bewijs daarvoor: het Holst Centre in Eindhoven, een gezamenlijk initiatief van TNO en het Belgische imec.

Het Holst Centre startte in 2006 als open innovatiecentrum op het gebied van draadloze sensortechnologie en flexibele electronica. Destijds was het de opzet om de kennis van de partners in het Centre, het Belgische imec en het Nederlandse TNO, voor internationale marktpartijen toegankelijk te maken. “Open innovatie” zegt Nederlander Ton van Mol, die samen met zijn Vlaamse tegenhanger Bert Gyselinckx de directie vormt die aan het roer staat van dit kenniscentrum, “een aanpak die vooral imec in de praktijk bracht, paste perfect bij die beginfase waarin we samen met onze commerciële partners technologieën onderzochten die nog in de kinderschoenen stonden.”
“Het Holst Centre ontwikkelde zich in tien jaar tot een serieuze kennispartner”, zegt Gyslinckx: “Onze kennis is vandaag de dag vaak direct bruikbaar voor de ontwikkeling van commerciële producten. De bedrijven die met ons samenwerken, willen daar niet altijd open kaart over spelen. Begrijpelijk, het zou naïef zijn als ze dat wel deden. We hebben daarom ook onszelf in de loop der tijd geïnnoveerd, en werken steeds vaker in één-op-één projecten samen met specifieke partners aan de ontwikkeling van concrete producten.”

Open innovatieprogramma’s

Wat niet is veranderd, is de focus op sensoren en elektronica en de keuze voor innovatieve projecten. Gyselinckx: “Maar we zijn volwassen geworden. We hebben Shared Research Programmes waarin we in open innovatieprogramma’s werken aan technologieën die in de beginfase verkeren. Als die technologieën meer volwassen zijn geworden, werken we ze in één-op-één contacten verder uit, bijvoorbeeld door prototypen te ontwikkelen.”

Gerenommeerde partners

Het Holst Centre heeft nu zo’n tweehonderd medewerkers van dertig nationaliteiten en rond de vijftig commerciële partners. Op de lijst van die partners staat een flinke rij gerenommeerde multinationals. Daarnaast is er ruimte voor kleinere bedrijven, waarvan overigens wel wordt verwacht dat ze innovatie hoog in het vaandel hebben staan.

Samenwerkingsverbanden Holst Centre

De activiteiten van het Holst Centre staan of vallen met samenwerkingsverbanden met bedrijfsleven, overheden en universiteiten. Van Mol: “We kunnen niet alles zelf doen, alleen al doordat we daar niet groot genoeg voor zijn. We kunnen en moeten leren van onze partners. We onderhouden intensieve contacten met universiteiten, waar het fundamentele onderzoek wordt gedaan. Die kennis brengen we over naar het bedrijfsleven en daarvoor krijgen we ook weer kennis terug, vooral over de verwachte ontwikkelingen in de vraag naar innovatieve producten.”

Inkomsten uit commerciële activiteiten

Van Mol: “De bedrijven krijgen de kennis van het Holst Centre niet gratis. Ze betalen een “membership fee” die toegang geeft tot onze kennis en ons netwerk.” De inkomsten uit commerciële activiteiten maken een steeds groter deel uit van het budget van het Holst Centre. Van Mol: “Ze zijn al belangrijker dan de bijdrage van de overheid. En de verschuiving in de richting van de commercie gaat door. Dat moet ook, we zullen steeds meer verantwoordelijk worden voor onze eigen inkomsten.”

Functie Holst Centre

Dat roept de vraag op waar het Holst Centre uiteindelijk voor staat. Is het een plaats waar wetenschappers in relatieve vrijheid kunnen werken aan innovatieve ideeën of eerder een bedrijf dat kennis verzamelt en verkoopt? Of fungeert het Centre vooral als makelaar tussen partijen die innovatieve kennis ontwikkelen en het bedrijfsleven? Gyselinckx: “We zijn alle drie, waarbij het accent verschuift naar de commerciële kant.’ En Van Mol: ‘Tegelijkertijd blijven we creatief. We kunnen zelf ideeën ontwikkelen en die, eventueel samen met anderen, verder ontwikkelen tot verkoopbare producten. Op dat vlak is er nog steeds ruimte voor open innovatie.”

Eindproducten voor consument

En dan is er de consument. Wat merkt die van het werk van het Holst Centre? Gyselinckx: “Je zult niet snel herkenbare producten van ons in de schappen vinden. We leveren vooral technologie die bedrijven in hun producten gebruiken. Die producten zijn natuurlijk wel te koop.”

Oleds: leds op basis van organische materialen

Van Mol noemt oleds als voorbeeld: “Het nieuwste snufje op het gebied van verlichting. Oleds zijn vergelijkbaar met led’s maar dan op basis van organische materialen. Het belangrijkste verschil is dat ze niet verlichting geven vanuit een punt, maar over een heel vlak. Ze zijn extreem gevoelig voor blootstelling aan water en zuurstof. Toch willen we ze verwerken in een opvouwbaar folie. Je kunt je voorstellen dat het folie vooral op de vouwen duurzaam vochtbeschermend moet zijn. Denk maar aan het aluminiumfolie binnen in een chipszak. Het folie dat we voor opvouwbare oleds gebruiken, moet minstens een miljoen keer beter zijn.”

De oled-televisie

Het Holst Centre begon al bij de oprichting in 2006 met de ontwikkeling van zulke uiterst flexibele oleds. Destijds nog als open innovatie, waarbij diverse wetenschappers betrokken waren: “Mechanica, fysica, chemie, het kwam er allemaal bij kijken. Nu gaat de ontwikkeling in de richting van concrete producten. Wanneer opvouwbare oleds te koop zullen zijn, kan ik niet zeggen. Zulke processen zijn onvoorspelbaar, maar al te lang gaat het niet mee duren. De productietechniek is nog moeilijk, maar de oled-televisie komt eraan.”

Ultra low power chips

Gyselinckx noemt ultra low power chips als voorbeeld van technologie van het Holst Centre die een praktische toepassing vond: “Ook daar begonnen we met open innovatie, maar de uitwerking hebben we in een één-op-éénopdracht gedaan. De chips zijn nu te koop en worden toegepast in draadloze ECG-sets om hartritmes te meten.”

Hightech speelkaarten

Zelfs de klassieke speelkaart zal veranderen door Holst-technologie. We gaan straks spelen met hightech speelkaarten die zijn voorzien van een plastic laagje met daarin chips die onderling communiceren en genoeg hebben aan de bewegingen van de kaartspelers om in hun energiebehoefte te voorzien. Zo’n combinatie met elektronica en communicatietechnieken opent nieuwe mogelijkheden voor speelkaarten of bordspellen die anders snel verouderd kunnen raken.
Je kunt er nieuwe spellen mee ontwikkelen en klassieke bordspellen verbinden met electronic games.

Pleister met sensoren

Op het gebied van de gezondheidszorg presenteerde het Holst Centre vorig jaar een pleister die is voorzien van sensoren die realtime de hartslag meten. De pleister is bijzonder energiezuinig en gemakkelijk draagbaar.

Draadloos hersenactiviteit meten

Draadloze apparatuur die wel wat weg heeft van een koptelefoon kan hersenactiviteit meten en vormt een alternatief voor de conventionele en oncomfortabele apparatuur die nu nodig is om EEG’s te maken.

Cruciale kennis

Al die innovaties, van speelkaart tot medische meetapparatuur, ontwikkelt het Holst Centre in samenwerking met en in opdracht van commerciële partners uit binnen- en buitenland. Maar wat brengt die bedrijven, die doorgaans zelf beschikken over ruime faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling, naar Eindhoven? Het antwoord van Van Mol en Gyselinckx is duidelijk: het draait in de eerste plaats om de kennis die binnen het Centre is samengebracht. Die is bruikbaar en soms cruciaal om de stap te maken van innovatieve technologie naar kant-en-klaar product. En medewerkers van multinationals reizen graag de halve wereld rond om ervan te profiteren.

Risico’s spreiden

Op de achtergrond spelen ook bedrijfseconomische motieven een rol, met name het beperken en spreiden van de risico’s die onvermijdelijk gepaard gaan met het ontwikkelen van nieuwe producten. Vaak zijn het wetenschappers die een potentieel bruikbaar idee lanceren. Van Mol: “Dat woord ‘potentieel’ kun je onderstrepen. De nieuwe technologieën waar wetenschappers mee komen kunnen veelbelovend lijken, maar voor je ze hebt ontwikkeld tot een marktrijp product is er nog een lange weg te gaan.”

Van prototype naar product

“Om eens wat te noemen: je moet winstgevende toepassingen vinden, de productietechniek moet onder controle worden gebracht en het product moet aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Zeker in de gezondheidszorg, een speerpunt van het Holst Centre, zijn die bijzonder streng. Het kan soms tientallen jaren duren voor een bedrijf de vaak forse investeringen terugverdient. Als dat al lukt, want veel ogenschijnlijk kansrijke ideeën vallen onderweg af. Bedrijven willen daarom de risico’s delen, vooral in de eerste fase als er nog veel onzekerheden zijn. Dan is en blijft open innovatie de beste aanpak”, zegt Gyselinckx: “Als er echt commerciële kansen liggen, gaan we over op één-op-ééncontact. Die fase gaan we nu in een aantal gevallen in. Zo kunnen wij de kans dat een innovatie een succesvol product oplevert, aanzienlijk verhogen.”

verhaal van de klant

OptiGrip: Een chirurgisch instrument met gevoel

13 okt '16 - 4 min
Als je met een waterpomptang een duiveneitje pakt, gaat dat eitje meestal kapot. Bij kijkbuisoperaties hebben chirurgen te maken met hetzelfde probleem. Ze kunnen... Lees meer