blik op de toekomst

Optica brengt Nederlandse MKB-bedrijven nieuwe kansen

19 oktober 2017 • 3 min leestijd

Optische kennis krijgt steeds meer invloed op ons leven. Of het nu gaat om snelle medische diagnoses, computergestuurde auto’s of uiterst nauwkeurige meetapparatuur, moderne optica draagt eraan bij. Nederland loopt voorop bij het verwerven van die kennis en in het Dutch Optics Centre (DOC) werken kennisinstituten en bedrijfsleven aan het verzilveren daarvan.

Nederland heeft met zeventiende-eeuwse pioniers als Christiaan Huygens en Antoni van Leeuwenhoek een rijke historie op het gebied van optisch onderzoek. Overal ter wereld hebben wetenschappers voortgebouwd op dat baanbrekende werk. Optica is nu een basistechnologie met een groot aantal toepassingen, onder andere in de ruimtevaart, de meettechnologie, de gezondheidszorg en de maakindustrie. En er zijn nog veel meer mogelijkheden, optica heeft de toekomst.

Nederland liep voorop op het gebied van optica en doet dat nog steeds, zegt MKB Marktmanager Erik Ham van TNO: “En niet alleen met fundamentele kennis, maar ook met commerciële toepassingen. Bedrijven als ASML of Philips en ook veel MKB-bedrijven zijn voorbeelden daarvan. Maar de internationale concurrentie neemt snel toe. Wereldwijd worden voor de markt voor optische instrumenten groeicijfers van tussen de acht en tien procent per jaar verwacht. We kunnen en willen niet stilzitten.”

Innovatieve producten ontwikkelen

TNO en de TU Delft namen daarom het initiatief voor het Dutch Optics Centre (DOC). Daarin benutten de beide kennisinstituten, bedrijven en andere betrokken organisaties de unieke Nederlandse optische kennis om innovatieve producten te ontwikkelen. Bovendien willen de deelnemers hun onderzoek beter afstemmen, de Nederlandse optische industrie in het buitenland promoten en jong talent opleidingskansen bieden. Ham: “Kort samengevat kun je zeggen dat er behoefte was aan samenwerking en dat die er met het DOC ook is gekomen. En wie weet zit er een nieuwe Huygens in de studiebanken.”

“Wie weet zit er een nieuwe Christiaan Huygens in de studiebanken”

Het DOC fungeert in de eerste plaats als een Fieldlab, een platform waar kennisinstellingen en bedrijven samen aan innovaties werken. Ham: “Zo kunnen we de kennisketen sluiten en de lijnen kort houden. TNO kan als organisatie voor toegepast onderzoek desgewenst optreden als intermediair tussen wetenschappers en ondernemers zodat de innovaties ook snel op de markt beschikbaar komen.”

Topfaciliteiten, toponderzoekers, topproducten

De deelnemers aan het DOC krijgen toegang tot geavanceerde laboratoria, cleanrooms en faciliteiten om te experimenteren en te testen. Ham: “Door de samenwerking binnen het DOC kunnen we ook eenvoudiger fondsen vinden om te investeren in onderzoeksfaciliteiten. Daarnaast beschikken we over apparatuur die nodig is om een eerste proefexemplaar van een vernieuwend product te produceren en MKB-bedrijven kunnen via de TU Delft en TNO een beroep doen op de kennis van experts en productdesigners die meedraaien in de wereldtop.”

“MKB-bedrijven kunnen via de TU Delft en TNO een beroep doen op de kennis van experts en productdesigners die meedraaien in de wereldtop”

Zo biedt het DOC alles wat een innovatieve ondernemer nodig heeft en succes blijft dan ook niet uit. Er zijn al contacten gelegd met ruim honderd ondernemingen en andere organisaties en de eerste projecten zijn van start gegaan. Ham: “Ik kan nog geen naam noemen, maar het gaat onder andere om een bedrijf dat een productidee verder ontwikkelt in samenwerking met de TU Delft en TNO. We zoeken al een toeleverancier die onderdelen kan leveren.”

Meer werk, aangenamer leven

Maar waarop is al die activiteit gericht, wat gaat het DOC opleveren? Ham: “Om te beginnen meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. Maar het gaat om meer dan de economie. Optica kan het leven makkelijker en aangenamer maken. Je kunt daarbij denken aan diagnoses door middel van ademanalyses, kunstnieren, beeldanalyses voor computergestuurde auto’s en zeer nauwkeurige metingen voor productieprocessen in de maakindustrie.”

“Misschien is het tijdperk van de elektronica voorbij en is dit de eeuw van de optica”

Vaak is de optische apparatuur die daarvoor nodig is, ontwikkeld in de ruimtevaart. Ham: “Dan gaat het bijna altijd om unieke exemplaren en de technologie moet worden aangepast voor gebruik op grote schaal op aarde. Binnen het DOC hebben we daarvoor de faciliteiten. Bovendien is het rijtje innovaties dat ik noemde zeker niet uitputtend. Ik verwacht dat er veel meer ondernemers met uitdagende productideeën bij ons zullen aankloppen. Misschien is het tijdperk van de elektronica voorbij en is dit de eeuw van de optica. Dat mag nu nog overdreven klinken, maar daar kunnen we over een paar jaar wel eens heel anders over denken.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het DOC? Kijk dan op Dutchopticscentre.com of bel met Erik Ham.

Dutchopticscentre.com

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.