blik op de toekomst

Paradigmaverschuiving kansrijk voor hightech industrie

22 juli 2016 • 3 min leestijd

Het Internet of Things komt nu echt van de grond doordat de prijs van sensoren drastisch keldert. Voor de industrie biedt dit de kans processen te optimaliseren en interessante nieuwe marktkansen te grijpen. In april was er al het TNO-ESI symposium over de impact van de paradigmaverschuiving. Volgens twee Duitse keynote speakers betekent dit niets minder dan een revolutie.

Van smartphones tot lampen, wasmachines en auto’s: steeds meer apparaten zijn verbonden met het internet. Volgens het Duitse technologiebedrijf Bosch zijn er anno 2016 zes miljard verbonden apparaten en zullen dat er in 2020 dertig miljard zijn. Ze beschikken bijvoorbeeld over een UMTS- of wifi- ontvanger voor communicatie, een GPS-zender voor lokalisatie en een sensor die informatie kan meten. Het zijn embedded systemen die hardware en software combineren. Door de snelle technologische vooruitgang dalen de prijzen van zulke systemen enorm, waardoor nieuwe toepassingen in het zicht komen.

Twee sprekers op het TNO-ESI symposium van afgelopen april, professor Dieter Rombach, hoogleraar aan de universiteit van Kaiserslautern en oprichter van het Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering (IESE) en dr. Julian Bartholomeyczik, hoofd software development bij Bosch Connected Devices and Solutions, onderstrepen dat de huidige ontwikkelingen in embedded systems een paradigmaverschuiving behelzen. “Door de dalende prijs van sensoren komt connectiviteit overal voorhanden. Dat is een radicale verandering. De industrie is nu aan het ontdekken welke mogelijkheden dit biedt”, aldus Bartholomeyczik.

“Door de dalende prijs van sensoren komt connectiviteit overal voorhanden”

Bosch ontwikkelt allerlei devices voor het Internet of Things (IoT) zoals een development kit. Dat is een platform met veel verschillende typen sensoren (zoals een versnellingsmeter, gyroscoop, vochtigheidsmeter) waarmee bedrijven prototypes kunnen testen. Ook maken ze parkeersensoren of een sensor die de vochtigheid en temperatuur van etenswaren meet en realtime terugkoppelt. In honderden proeffabrieken test het bedrijf deze technieken momenteel uit. Software ligt aan de basis van deze sensoren, actuatoren en zenders. Rombach: “Software maakt communicatie en data-analyse mogelijk en daardoor kunnen nieuwe diensten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het verbinden van auto’s met elkaar, met hulpdiensten in geval van nood of met verzekeraars om premies te baseren op rijgedrag.”

Professor Dieter Rombach

Software is de kern

Het onderwerp leeft in alle industriële sectoren, aldus Bartholomeyczik. Bedrijven met veel verschillende processtappen kunnen profiteren van IoT. “Er is een overduidelijke return on investment. Als alle industriële apparatuur verbonden is met het internet, dan heb je een beter inzicht in wat er precies gaande is in je productielijn. Dat zorgt voor minder uitval, minder onderhoud en verbetert de prestaties.” Naar verwachting leiden deze ontwikkelingen tot een flinke stijging van de productiviteit en de toegevoegde waarde in bijvoorbeeld de chemische industrie, automotive, machinebouw, elektronica, landbouw en ICT. Volgens Rombach is de noodzaak dat bedrijven IoT omarmen hoog. Als voorbeeld noemt hij de automotive industrie. “Traditionele hardwarebedrijven zoals autoproducenten worden enerzijds geconfronteerd met lagere verkopen en anderzijds met de concurrentie van dienstverleners, zoals bedrijven die mobiliteit als dienst aanbieden maar zelf geen auto’s bezitten. Als autoproducenten winstgevend willen blijven, moeten ze een niche vinden in deze nieuwe dienstenmarkt. Anders komt de mobiliteitsmarkt in handen van IT-bedrijven en worden autofabrikanten gereduceerd tot hardwareleveranciers met lagere marges.”

Dr. Julian Bartholomeyczik

Samenwerking met Fraunhofer IESE

Er is nog een aantal uitdagingen om de software te optimaliseren vanwege de grote complexiteit van alle verschillende systemen in een IoT-netwerk. Zo is interoperabiliteit nodig waardoor alle systemen met elkaar kunnen communiceren en dezelfde taal spreken, en moet daarnaast de elektronica energiezuiniger worden. Bartholomeyczik: “Ook moet de software nog preciezer de gebeurtenissen in de echte wereld kunnen vertalen naar de virtuele wereld. Autosensoren moeten bijvoorbeeld razendsnel en nauwkeurig kunnen detecteren welke objecten zich in de buurt van de auto bevinden en daar acties aan verbinden.”

Embedded Systems Innovation by TNO (TNO-ESI) werkt aan deze uitdagingen. Dit TNO-onderdeel werkt onder andere aan de prestaties, veiligheid en toekomstbestendigheid van systemen. Het heeft een multidisciplinaire aanpak en werkt intensief samen met industriële en academische partijen. Onlangs hebben Dieter Rombach en Arnold Stokking, directeur van TNO Industrie, de samenwerking tussen TNO-ESI en Fraunhofer IESE geformaliseerd. Rombach: “TNO-ESI is een van de kernspelers in embedded software technologie in Europa. Met onze samenwerking willen we onze competenties combineren en gezamenlijk de digitale transformatie in Europa verkennen en ontwikkelen.” Bartholomeyczik vult aan: “TNO-ESI speelt een belangrijke rol als enabler, als broedplaats en als centrale partij waar bedrijven van verschillende achtergronden zich aan kunnen verbinden. TNO-ESI koestert innovatie, kennisuitwisseling, het delen van ervaringen en helpt bedrijven om te gaan met deze paradigmawisseling.”

“TNO-ESI is een van de kernspelers in embedded software technologie in Europa”

Meer weten over TNO-ESI?

Meer informatie over TNO-ESI, de programma’s, de manier van werken de partnerships, is te vinden op website www.esi.nl. Omtrent de mogelijkheden tot samenwerking met TNO-ESI kunt u contact opnemen met de Research Manager van TNO-ESI Wouter Leibbrandt, [email protected] of met de Senior Business Manager Frans Beenker, [email protected].

dossier

Welke kansen biedt blockchain voor de industrie?

31 jul '17 - 2 min
Blockchaintechnologie zet steeds meer voet aan de grond binnen het bedrijfsleven, onder meer door de belofte van efficiëntieverbeteringen in verschillende sectoren.... Lees meer
dossier

Met blockchain dingen doen die onmogelijk leken

28 jul '17 - 5 min
Hoe draai je met een aantal bedrijven of overheden succesvol een blockchain? Welke toepassingen zijn kansrijk? Wat kan blockchain bijvoorbeeld betekenen voor de... Lees meer
dossier

Pilot toont dat blockchain en agrifood een vruchtbare combinatie zijn

28 jul '17 - 4 min
Het project ‘Blockchain for Agrifood’ is een pilot van TNO en Wageningen University & Research dat als doel heeft om te kijken welke impact blockchaintechnologie... Lees meer
dossier

Wat kan blockchain voor start-ups betekenen?

28 jul '17 - 4 min
Blockchain biedt mogelijkheden voor allerlei bedrijven en sectoren. De verwachting is dat juist ook start-ups van deze technologie kunnen profiteren. De Brightlands... Lees meer
dossier

Blockchain: van automatisch afrekenen voor energie tot betalen zonder bank

6 jun '17 - 4 min
Een huis kopen zonder notaris, veilig geld overmaken zonder een bank, belasting betalen zonder aangifte te doen: Blockchain moet het allemaal mogelijk maken. TNO... Lees meer