column

René Hooiveld: Energietransitie vraagt willen en durven, van TNO’ers en klanten

6 juli 2016 • 1 min leestijd

In China wonen en werken is een bijzondere ervaring. Ik verbleef er van 2009 tot en met 2015. Adembenemende landschappen, heerlijk eten, gastvrije mensen en het dynamische bedrijfsleven leerde ik in Shanghai kennen. Maar als we het hebben over het milieu drukt het land je ook keihard met je neus op de feiten. De altijd aanwezige mist die soms zo dik is dat je recht in de zon kunt kijken zonder zonnebril. Een dunne gele laag verraadt hoe smerig de lucht is die je inademt. Je proeft het fijnstof als het ware op je tong. De indicator op je telefoon geeft het getal 500 µg/m3 weer, tien keer zo hoog als de grenswaarde die we in Nederland hanteren. En dat gebeurt met enige regelmaat.

Energietransitie = samenwerken

Ik ben daarom blij dat ik mijn partij mag meeblazen in het orkest van de energietransitie van fossiel naar duurzaam. Voor mij betekent de energietransitie: samenwerken. Deze omschakeling is zo ingrijpend, complex en allesomvattend dat we al onze krachten en talenten moeten samenbundelen. Het is ingrijpend, want 20% van onze inkomsten komt van de economische activiteiten rondom fossiele brandstoffen. Het is complex omdat wij een bestaand fossiel energiesysteem moeten verduurzamen zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid en op een manier die betaalbaar blijft. Hij is allesomvattend omdat het niet alleen om de techniek gaat, maar evengoed om de sociaal-economische en regulerende context. Het energiesysteem van de toekomst laat zich minder makkelijk voorspellen dan technologische trends.

Voor mij is het zonneklaar dat wij als TNO’ers deze uitdaging alleen tot een succes kunnen maken als we bereid zijn onze kennis en kunde van fossiele en duurzame energie, van ondergrond en bovengrond, van onder en boven het wateroppervlak effectief te combineren. Alleen dan komen we tot innovatieve en kostenefficiënte oplossingen en bereiken we een duurzaam, betrouwbaar en toekomstvast energiesysteem.

Mag ik, kan ik en wil ik

De energietransitie zou zich wel eens heel anders kunnen voltrekken dan we nu denken. Verandering vraagt om drie dingen: mag ik, kan ik en wil ik veranderen. Dat wij mogen is glashelder: COP 21, het Nederlands Energieakkoord, het warmteplan van minister Kamp, de Duitse Energiewende, allerlei internationale initiatieven: de ruimte om te veranderen is er volop. Dan de vraag: kunnen wij als TNO een bijdrage leveren aan de energietransitie? Het antwoord laat zich raden: als wij het niet kunnen, wie dan wel?

Durf je mee toe doen? Cold turkey is namelijk geen optie

Resteert de vraag: wil je meedoen? Of liever: durf je dat? Die vraag houd ik mijn collega’s regelmatig voor. Niet omdat het je werk is, maar omdat je het verschil wil maken tussen het wel of niet slagen van de energietransitie. Dat is nogal wat. En vraag je je klanten ook of zij in hun bedrijf of organisatie de transitie gestalte durven geven? We moeten onszelf én onze relaties blijven aanspreken op ieders verantwoordelijkheid als het gaat om de energietransitie en dus de leefbaarheid van onze samenleving. Er zijn weloverwogen keuzes nodig om onze fossiele energieverslaving de baas te worden, maar niet alles kan en hoeft in één keer. Cold turkey is namelijk geen optie.

innovatie

Van Frankrijk tot Californië: energieopwekkend wegdek gaat de grens over

22 sep '17 - 3 min
Een wegdek waarover je niet alleen kunt rijden, maar dat ook duurzame energie produceert. Dat is SolaRoad: een TNO-innovatie die een paar jaar geleden niet meer... Lees meer
blik op de toekomst

Met HESI de energietransitie versnellen

10 mei '17 - 3 min
Om de transitie van fossiel naar duurzaam te versnellen, moeten de systemen van energieleveranciers en de apparatuur bij mensen thuis en bij bedrijven slim met elkaar... Lees meer
blik op de toekomst

De kwetsbare kant van de Caraïben

7 okt '16 - 3 min
De klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel en menselijke ingrepen in het milieu hebben grote gevolgen voor de kustgebieden van de Caraïben. Om na te gaan... Lees meer
blik op de toekomst

"We moeten naar meer energie en minder CO2"

29 mrt '16 - 8 min
In de transitie naar duurzame energie blijven olie en gas voorlopig onmisbaar. Maar versnelling van innovatie is essentieel om op verantwoorde wijze in de toenemende... Lees meer
blik op de toekomst

“Energieprijzen moeten bij schaarste omhoog”

18 feb '16 - 3 min
Nederland wil overstappen op groene energie. Een prachtig streven. Maar wat als het een dag niet waait en de zon het ook laat afweten? Een interview over knelpunten... Lees meer