verhaal van de klant

RESPECT4U: hoe de nieuwe privacyregels ook kansen bieden voor organisaties

26 januari 2018 • 3 min leestijd

Vanwege nieuwe EU-maatregelen op het gebied van privacy moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken hun procedures aanpassen. Dat is een flinke operatie, maar ook een kans om de efficiency te verhogen, nieuwe datadiensten te introduceren en concurrentievoordeel te behalen. Het gratis TNO-rapport ‘RESPECT4U’ vertelt hoe je dat aanpakt.

Rapport RESPECT4U

Wilt u meer informatie over hoe u als organisatie de vruchten kunt plukken van de nieuwe regels en tegelijkertijd de privacy kunt waarborgen? Download dan het gratis TNO-rapport RESPECT4U.

Download rapport

De nieuwe regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die in mei van dit jaar van kracht wordt. Consumenten krijgen daarin duidelijk omschreven rechten. Ze mogen hun gegevens laten wijzigen en meenemen naar andere dienstverleners. Ook kunnen ze vragen om vergetelheid, wat wil zeggen dat hun gegevens compleet gewist worden.

Privacy van de consument waarborgen

Een regeling met vergaande gevolgen, vertelt TNO’er Marc van Lieshout, tevens zakelijk directeur van het Privacy&Identity lab, een samenwerkingsverband tussen TNO, Radboud universiteit en Tilburg University op het gebeid van privacy: “Organisaties worden verantwoordelijk voor de gegevens die ze verzamelen – ook als derden die gebruiken. Ze moeten aantonen dat ze de privacy van de consument waarborgen, en dat al in het ontwerp van hun systemen vastleggen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze zo min mogelijk data mogen verzamelen, die veilig moeten bewaren en regelmatig risicoanalyses moeten maken.”

“De AVG is een zaak voor de Raden van Bestuur geworden”

Zaak voor RvB

Organisaties die met de AVG te maken krijgen, zijn onder andere telecomproviders, verzekeraars en instellingen in de gezondheidszorg. Ze kunnen rekenen op boetes als ze zich niet aan de regels houden, zegt Van Lieshout: “Die boetes lopen op tot twintig miljoen euro of vier procent van de jaaromzet. Bovendien kan het leiden tot  reputatieschade. Daarmee is de AVG een zaak voor de Raden van Bestuur geworden.”

Nieuwe klanten

Maar er liggen vooral toch kansen. “Nadenken over privacy betekent nadenken over procedures en processen”, vertelt Van Lieshout. “Heb je dubbele bestanden, ben je kwetsbaar voor datalekken, zijn je gegevens afdoende versleuteld? Als je het goed aanpakt, kun je efficiencyslagen maken. Het kan zelfs klanten opleveren, want consumenten kijken steeds kritischer naar de manier waarop organisaties hun persoonsgegevens behandelen.”

“In het verleden was privacy vooral een kostenpost. Nu is het een kans om te innoveren en het consumentenvertrouwen te behouden. De inbreng van TNO is daarbij van groot belang”

Encryptie: informatie versleutelen

Bovendien ontstaan er nieuwe diensten, zoals het adviseren over het privacybeleid van organisaties. Van Lieshout: “Ook de praktische invulling van de AVG biedt mogelijkheden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van privacy-dashboards, die consumenten informeren over de gegevens die een organisatie verzamelt en hen meer controle geeft over de manier waarop die worden verwerkt, opgeslagen en gedeeld.”

Voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens is encryptie – het versleutelen van informatie – een vereiste, zegt Van Lieshout: “Doe je dat goed, dan zijn de gegevens zelfs bij een datalek veilig. In risicoanalyses telt encryptie daarom zwaar.”

Het gaat om samenhang

Om aan de voorwaarden van de AVG te voldoen, moeten organisaties beschikken over kennis op heel verschillende gebieden. “Het gaat om organisatiestructuur, cultuur, juridische aspecten, technologie en de samenhang daartussen”, vervolgt Van Lieshout. “Juist daarvoor kun je goed bij TNO terecht: TNO beschikt over de meest recente kennis over de deelgebieden, inclusief encryptie, en over de expertise die nodig is om daarvan een praktisch bruikbaar geheel te maken.”

“In het RESPECT4U-rapport vertellen we hoe organisaties de vruchten van de nieuwe regels kunnen plukken en tegelijkertijd de privacy kunnen waarborgen”

Rapport RESPECT4U

Van Lieshout heeft die TNO-expertise samengevat in het rapport ‘RESPECT4U’: “Daarin vertellen we hoe organisaties de vruchten van de nieuwe regels kunnen plukken en tegelijkertijd de privacy kunnen waarborgen. Dat is geen luxe. Doen we dat niet, dan liggen onheuse bejegening, discriminatie en uitsluiting op de loer.” Het rapport geeft onder meer handvatten voor beveiliging, empowerment en pro-actief handelen en is gratis te downloaden.

Privacy schept vertrouwen

Bij het Ministerie van Economische Zaken onderschrijft senior beleidsmedewerker Roman Volf de stelling dat het waarborgen van privacy geen luxe is: “Onze economie staat of valt met onderling vertrouwen. En vertrouwen in ICT-diensten is daarvan een belangrijk onderdeel. Zeker in dit technologietijdperk moeten mensen het gevoel hebben dat ze zelf kunnen bepalen waar hun grenzen liggen op het gebied van privacy.”

Daarom werken TNO en het platform voor de informatiesamenleving (ECP) in opdracht van Economische Zaken aan het ‘Actieprogramma Privacy als Innovatiekans’, zegt Volf: “In het verleden was privacy vooral een kostenpost. Nu is het een kans om te innoveren en het consumentenvertrouwen te behouden. De inbreng van TNO is daarbij van groot belang, onder andere omdat TNO de koppeling kan maken tussen academische kennis en praktische toepassingen. Organisaties die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen, met name rond de AVG, kunnen het TNO-rapport RESPECT4U downloaden. Een aanrader, zou ik zeggen.”

Rapport RESPECT4U

Wilt u meer informatie over hoe u als organisatie de vruchten kunt plukken van de nieuwe regels en tegelijkertijd de privacy kunt waarborgen? Download dan het gratis TNO-rapport RESPECT4U.

Download rapport
blik op de toekomst

Transitie naar aardgasvrije wijken: van regie naar uitvoering

25 mrt '22 - 1 min
De transitie naar aardgasvrije wijken staat bij gemeenten hoog op de agenda. Het Klimaatakkoord schrijft immers voor dat de gebouwde omgeving in 2050 volledig aardgasvrij... Lees meer
blik op de toekomst

Productpaspoort: Basisvoorwaarde voor een duurzame economie

2 mrt '22 - 3 min
De roep om duurzaamheid is groter dan ooit. En bedrijven worden steeds vaker verantwoordelijk gehouden voor hun CO2-footprint. Deze signalen tonen de wens voor een... Lees meer

Dag van de uitvinder

9 nov '21 - 5 min
Bij TNO werken onze uitvinders al sinds 1932 aan de uitvindingen en innovaties van morgen. In het kader van de Dag van de Uitvinder staan we stil bij enkele TNO... Lees meer
innovatie

TNO’ers bestrijden de stikstofcrisis met programma Brains4Nitrogen

15 okt '21 - 4 min
Na het succes van het Brains4corona-programma, waarin TNO zich richtte op de aanpak van het coronavirus in 2020, is de organisatie nu van plan meer van deze 'Brains4x'-uitdagingen... Lees meer
innovatie

Met Brains4x van TNO versnelde innovatie op maatschappelijke uitdagingen in Nederland

15 okt '21 - 2 min
Van de coronapandemie tot aan de stikstofcrisis: Nederland staat voor grote uitdagingen. Na het succes van Brains4corona en Brains4nitrogen gaat TNO vaker challenges... Lees meer